« Takaisin

Oikeuslääketieteellinen kuvantaminen – pahoinpitelyjen, vainajien ja salakuljetusten tutkiminen

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Lähiopetus päivisin
Laajuus ja kesto: -
Koulutusaika:18.11.2019 - 19.11.2019
Hakuaika: - 3.11.2019 10.11.2019 (jatkettu)
Hinta:395,00 € + alv, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin, aloitus- ja lopetuskahvit
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on perehtyä oikeuslääketieteellisiin kuvantamistutkimuksiin. Osallistujat pääsevät tutustumaan teoreettisesti ja tapausesimerkkien kautta oikeuslääketiellisen kuvantamisen eri menetelmiin. Luennoilla käsitellään kliinisen ja oikeuslääketieteellisen radiografiatyön eroja sekä teknisestä että juridisesta näkökulmasta. Koulutuspäivien aikana käydään läpi elävien potilaiden kuvantamista (pahoinpitelyt, salakuljetus ja ikämääritystutkimukset) sekä vainajien tutkimista (natiivikuvaus, tietokonetomografia ja magneettikuvaus) ja näihin liittyviä erityistekniikoita (angiografia, ventilaatio, biopsiat ja fotogrammetria). Lisäksi tutustutaan kehitteillä oleviin tutkimusmenetelmiin sekä mahdollisuuksiin jatkokouluttautua. Tapahtuma toimii myös alustana luoda suomalaista oikeuslääletieteellisen kuvantamisen asiantuntijaverkostoa.

Kohderyhmä

Koulutusmateriaali on ensisijaisesti kohdistettu oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia tekeville ja niistä kiinnostuneille röntgenhoitajille ja radiologeille. Sisällöstä on hyötyä myös hammaskuvantamisen, ruumiinavausten ja rikostutkinnan parissa työskenteleville hoitajille, lääkäreille, asianajajille, poliiseille sekä tulli- ja rajatyöntekijöille.

Sisällöt

Johdanto oikeuslääketieteellisen kuvantamiseen
Lasten ja haavoittuvaisten aikuisten pahoinpitelytutkimukset
Kehon sisäinen salakuljetus ja ihmissalakuljetus
Johdanto kuoleman prosesseihin ja post mortem -kuvantamiseen
Post mortem -tietokonetomografia ja erikoistekniikat
Post mortem -magneettikuvantaminen
Uhrintunnistus ja suuronnettomuustutkinta

Toteutusajat

18.11.2019 klo 8.30 - 15.30
19.11.2019 klo 8.00 - 16.00

Kouluttaja(t)

Fox Marttinen, Röntgenhoitaja AMK (Tanssinopettaja AMK), opiskelee MSc Forensic Radiography -ohjelmassa

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat 2
040 6682369