« Takaisin

Jatkuva parantaminen työtapana, Oulu ja Inari (osa Ammattipedagogiikkaa uudistamaan hanketta)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:3 op
Koulutusaika:24.9.2020 - 19.11.2020
Hakuaika: 20.9.2019 - 7.9.2020
Hinta:maksuton
Osallistujia enintään:20
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:
Opetustilat:ilmoitetaan myöhemmin

Yleiskuvaus opinnoista

Ammattipedagogiikkaa uudistamaan -hanke koostuu neljästä koulutusosiosta, joiden avulla autetaan osallistujia varmistamaan, että ammatillinen koulutus vastaa osuvasti, joustavasti ja vaikuttavasti opiskelijan ja työelämän osaamistarpeisiin.

Tavoite

Tässä osiossa perehdytään ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kokonaisuuteen eri toimijoiden näkökulmista. Luodaan ymmärrystä koulutuksen järjestäjän laadunhallintaan ja erityisesti käytännön toimenpiteisiin.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, asiantuntijat, oppilaitosjohto

Sisällöt

- Kansallinen ammatillisen koulutuksen ohjaus: ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja laatustrategia; laadunhallinta ja vaikuttavuuden arviointi
- Koulutuksen järjestäjän laadunhallinta: toiminnan jatkuva kehittäminen ja sitä tukeva laatukulttuuri; osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma
- Opetus- ja ohjaushenkilöstön rooli: koulutuksen ja muun toiminnan sekä niiden laadunarviointi ja vaikuttavuus; toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä hyvät käytännöt; arviointi- ja palautetieto; yhteistyö työelämän kanssa; jatkuvan parantaminen työotteena

Toteutusajat

Koulutus sisältää kaksi lähipäivää sekä ohjattua verkkotyöskentelyä. Osallistuja määrittää omaan toimintaan, jatkuvaan parantamiseen liittyvän kehittämistyön.
Koulutuksessa järjestetään kaksi erillistä toteutusta. Oulussa ja Inarissa.
Kysy lisätietoja.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
040 5966950

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajankoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja on osallistujalle maksuton. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse.
Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.