« Takaisin

Arviointi, Oulu (osa Ohjaus ja arviointi ammatillisessa koulutuksessa -hanketta)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:19.3.2020 - 14.5.2020
Hakuaika: 20.9.2019 - 2.3.2020
Hinta:maksuton
Osallistujia enintään:15
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:ilmoitetaan myöhemmin

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutus on osa Ohjaus ja arviointi ammatillisessa koulutuksessa -hanketta.

Tavoite

Koulutuksessa perehdytään ja kehitetään näyttöjen suunnittelua ja osaamisen arviointia työpaikalla. Lisäksi tarkastellaan ja kehitetään yhteisiin tutkinnon osiin liittyviä osaamisen osoittamisen ja osaamisen arvioinnin osoittamisen käytäntöjä.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö

Sisällöt

- Palaute ohjaavan arvioinnin välineenä
- Opiskelijan itsearviointi
- Näyttöjen suunnittelu ja toteutus yksilöllisesti ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaisesti yhteistyössä työelämän kanssa
-Tutkinnon perusteiden kriteerit osaamisen arvioinnin perusteena
- Näyttöjen ja arvioinnin toteuttamisen taito; oman toiminnan arviointi ja kehittyminen

Toteutusajat

Koulutus sisältää kaksi lähipäivää (19.3. ja 14.5.2020) ja omaan työn liittyvän yksilöllisen kehittämistyön. Koulutuksessa hyödynnetään verkkotyöskentelyä ja -ohjausta, joiden aikatauluista sovitaan erikseen osallistujien kanssa.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
0400 693681
Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
040 5966950

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajankoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja on osallistujalle maksuton. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse.
Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.