« Takaisin

Osaamisidentiteettiä rakentamassa – opiskelu- ja urasuunnittelutaidot ammatillisessa koulutuksessa

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:9 op
Koulutusaika:16.9.2020 - 25.11.2020
Hakuaika: 7.10.2019 - 20.6.2020
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Tulevaisuuden työtehtävät eivät sitoudu tiettyyn ammattiin tai tutkintoon vaan erilaisen osaamisen ja laaja-alaisten tietojen ja taitojen yhdistelmiin. Keskeistä onkin, että ammatillisen koulutuksen opettajilla ja ohjaajilla on riittävät valmiudet ohjata osaamisperusteista ja henkilökohtaista oppimisprosessia tulevaisuusorientoituneesti. Vahva osaamisidentiteetti kantaa myös tulevaisuuden työelämän muutoksissa!

Tavoite

Tässä toiminnallisessa valmennuskokonaisuudessa kehität valmiuksiasi ohjata opiskelijoiden osaamisidentiteettiä. Valmennuksen sisällöt, menetelmät ja materiaalit tukevat uraohjausta ja henkilökohtaistamista. 

Valmennus pohjautuu uusimpaan positiivista psykologiaa, sosiaalipedagogiikkaa ja osaamisidentiteettiä koskevaan tutkimustietoon ja käytännön kehittämistyöhön. Lisäksi osallistujat saavat käyttöönsä opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksia tukevan ohjauksen materiaalipaketin.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö (erityisesti ohjaajat, opot, YTOt ja työpaikkaohjaajat).

Sisällöt

Koulutuksen teemat:

1. Vahvuudet ja kyvykkyydet osaamisidentiteetin perustana
Osiossa perehdytään osaamisen hankkimiseen sekä osaamisen, vahvuuksien ja kyvykkyyden tunnistamiseen ja sanoittamiseen osana henkilökohtaistamista ja uraohjausta.
Osiossa vahvistetaan opettajan valmiuksia tukea osaamisidentiteetin kehittymistä ja psykologista pääomaa erilaisten työkalujen, menetelmien ja mallien avulla.
Verkkotyöskentelyä (alkaa viikolla 37) sekä yksi lähipäivä joko Oulussa 16.9.2020, Turussa 18.9.2020 tai Hämeenlinnassa 16.9.2020.

2. Osaamisidentiteetin vahvistaminen henkilökohtaistamisprosessissa
Osio tarjoaa välineitä opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiuksien tukemiseen sekä opiskelijan yksilöllisen polun ohjaamiseen.
Osiossa perehdytään henkilökohtaistamiseen osaamisidentiteetin näkökulmasta sekä erilaisten oppimisympäristöjen ja positiivisten oppimiskokemusten merkitykseen osaamisen kehittymisessä.
Verkkotyöskentelyä (alkaa viikolla 41) sekä yksi lähipäivä joko Oulussa 14.10.2020, Turussa 9.10.2020 tai Hämeenlinnassa 8.10.2020.

3. Uraohjaus ja tulevaisuuden työelämä
Osiossa vahvistetaan opettajan valmiuksia tukea opiskelijoita vaihtoehtoisten jatko-opiskelu- ja urapolkujen tunnistamisessa sekä ammatillisen tulevaisuuden rakentamisessa.
Osiossa perehdytään erilaisiin ura- ja jatkokoulutusmahdollisuuksiin, työelämän muutoksiin ja työelämätaitojen ohjaamiseen.
Verkkotyöskentelyä (alkaa viikolla 45) sekä yksi lähipäivä joko Oulussa 11.11.2020, Turussa 13.11.2020 tai Hämeenlinnassa 11.11.2020.

Kaikkien toteutuspaikkakuntien yhteinen päätöswebinaari järjestetään 25.11.2020 klo 14-17.

Lisätiedot

Ilmoittautumiset 20.2.2020 mennessä. Alle viikkoa ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista perimme peruutusmaksun 200 €. 

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3609516
Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
040 1903494
Johanna Ollila
Merja Välkkilä

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
040 1415163
Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajankoulutus
050 4320291