« Takaisin

Diabeteksen hoidon laadun kehittäminen

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:4.10.2021 - 8.11.2021
Hakuaika: - 19.9.2021
Hinta:395,00 € + alv, sisältäen koulutuksen ja sähköisen materiaalin
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:
Opetustilat:Verkko-opetus

Yleiskuvaus opinnoista

Diabeteshoitotyön kliininen hoitotyön osaaminen edellyttää näyttöön perustuvaa välittömän potilastyön osaamista sekä kehittämisosaamista. Täydennyskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan diabeteksen hoitotyön kliinistä osaamista ja ohjaustaitoja, omahoidon tukemisessa ja hoidon ohjauksessa. Koulutuksen osaamiskokonaisuudet sijoittuvat vaatimustasolle 7 (EQF ja NQF)

Diabeteshoitotyön kliininen osaaminen koulutuskokonaisuus on neljän ammattikorkeakoulun (OAMK, SAMK, Savonia ja TAMK) yhteistyössä suunnittelema ja toteuttama täydennyskoulutus, joka koostuu 5 opintopisteen temaattisista kokonaisuuksista, joista voi valita yhden tai useamman osaamistarpeen mukaisesti.

Tavoite

Opiskelija
· osaa hyödyntää näyttöön perustuvia hoitosuosituksia, tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä diabeteksen hoidon laadun kehittämisessä
· arvioi vallitsevia hoitokäytäntöjä eettisesti kestävällä tavalla
· ottaa vastuuta oman työyksikkönsä diabeteksen hoidon laadun kehittämisestä

Kohderyhmä

Korkeakoulututkinnon suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset.

Sisällöt

· Kansalliset ja kansainväliset diabeteksen hoidon- ja hoidonohjauksen suositukset
· Kansallinen ja kansainväliset Diabetesrekisterit
· Jatkuva ladun kehittäminen
· Laatukriteerit, (tulos, prosessi ja resurssit), laadun mittaaminen ja seuranta
· Vertaisarviointi ja hyvien käytäntöjen levittäminen organisaation toiminnan ja ammattilaisten kehittämisen työvälineenä

Toteutusajat

Opinnot toteutuvat etäopiskeluna sisältäen itsenäistä opiskelua verkossa, ryhmäkeskusteluja ja kaksi lähiopetuskertaa verkkoneuvottelutyökalu Zoomin välityksellä. Lisäksi eri tehtäviin on tarjolla ohjaustyöpajoja Zoomin välityksellä.

Lähiopetuskerrat:
4.10.21 klo 14.15 - 15.45
18.10.21 klo 14.15 - 15.45
8.11.21 klo 14.15 - 15.45

Kouluttaja(t)

Lehtori, Hoitoalat 2
040 6484073
Lehtori, Hoitoalat 1
040 1830589

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat 2
040 6682369