« Takaisin

Painettavan elektroniikan osaaja

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:32 op
Koulutusaika:20.1.2020 - 30.10.2020
Hakuaika: 7.1.2020 - 30.9.2020
Hinta:Maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Kevät 2020: verkkokurssit ja etäluennot, syksy 2020: Oamk ja Oulun yliopisto Linnanmaan kampus

Yleiskuvaus opinnoista

Painettava elektroniikka on toiminnallisten materiaalien painamista perinteisillä painomenetelmillä eri painoalustoille. Yhä useammat toimialat hyödyntävät painettavaa tekniikkaa, esimerkkeinä ovat valaistus, autoteollisuus, terveys ja hyvinvointisovellukset, pikadiagnostiikka ja rakentaminen.

Oulun Yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu järjestävät yhteistyössä painettavan elektroniikan valmennuskokonaisuuden. Valmennuksessa annetaan teoriapohja sekä käytännön koulutusta valmistusprosesseissa käytettäviin painotekniikoihin, materiaaleihin, suunnitteluun ja testauksiin sekä laboratorioturvallisuuden perusperiaatteet. Kokonaisuuteen kuuluu myös yritystoimeksiantona tai yrityksessä tehtävä projektityö. Koulutuksen aikana on mahdollista osallistua myös myöhemmin ilmoitettaviin työpajoihin eri aihealueista, esimerkiksi ympäristön pikatestisovellukset, rakenteellinen elektroniikka yms.

Valmennettavat voivat suorittaa 32 op:n Painettavan elektroniikan osaaja- valmennuskokonaisuuden tai räätälöidä koulutuspaletista haluamansa kokonaisuuden huomioiden osaamistavoitteen ja aiemman osaamisen sekä työkokemuksen.

Koulutus toteutetaan monimuoto -opetuksena moduulista riippuen. Lähiopetuspäivät, ryhmätyöt ja laboratoriokurssit järjestetään Linnamaan kampuksella Oulun yliopiston tai Oulun ammattikorkeakoulun tiloissa. Verkko-opetuksessa käytetään Moodle oppimisympäristöä. Itsenäistä opiskelua varten ovat Linnanmaan kampuksen tilat soveltuvin osin käytettävissä.

Oamk hyödyntää sekä etä- että kontaktiopetuksessa työpajamenetelmiä. Työpajoissa opiskelijat kehittävät valmennukseen liittyviä projekteja, joiden aiheet tulevat alueen yrityksiltä. Jokaisella yritystoimeksiannolla on nimetty yritysedustaja sekä ohjaava opettaja, joka kommentoi ja ohjaa työtä. Projektikokonaisuuden voi suorittaa myös yrityksessä.

HUOM! Korona-pandemian vuoksi kaikki kevään 2020 kurssit järjestetään verkkokursseina tai etäluentoina. Mahdollist laboratorio-osuudet järjestetään syksyn 2020 aikana.

Tavoite

Valmennusjaksojen jälkeen osallistujalla on osaamista siitä, miten tuotteita ja sovelluksia valmistetaan ja kehitetään painettavaa elektroniikkaa hyödyntäen. Koulutuksen pääpaino on uutta tekniikkaa hyödyntävien tuotteiden valmistus, suunnittelu ja kehittäminen yhdessä eri toimialojen yritysten kanssa. Valmennetut vievät valmennuksissa kertynyttä osaamistaan ja kokemustaan yrityksiin ja pienentävät siten yritysten havaittua osaajavajetta.

Opetusmateriaali

Koulutusmateriaali on pääosin englanniksi.

Vaadittavat esitiedot

Ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava tai vähintään kandidaatin yliopistotutkinto teknisten tai luonnontieteiden alalta. Riittävä englannin kielen taito.

Kohderyhmä

Valmennuksen kohderyhmänä ovat:
- työttömät tai työttömyysuhan alaiset henkilöt esim. omaehtoisena tai sivutoimisena opiskeluna
- alanvaihtajat
- ICT-alan ja niitä tukevien tekniikan ja luonnontieteen alojen korkeakoulutetut
- alalla työskentelevät, jotka haluavat lisäkoulutusta painettavasta tekniikasta
- yritykset, joissa tarvitaan erityisosaamista painettavasta tekniikasta

Sisällöt

Koko valmennuspaketin laajuus on yhteensä 32 op. Osallistuja voi suorittaa koko paketin tai halutessaan voi valita haluamansa moduulit koulutustarpeen mukaisesti. Koulutuksessa järjestetään lisäksi lyhyitä työpajoja, jotka voit lisätä valmennuskokonaisuuteen. Työpajojen aiheet ilmoitetaan myöhemmin.

Laboratoriotöitä sisältäville kursseilla (Advanced printed electronics ja Printed electronics design and construction exercise) valmennettavien määrä on rajoitettu ja näihin moduuleihin haetaan valmennuspaikkaa erillisesti. Painettavan elektroniikan osaajan kokonaisuuden -suorittavat ovat ensisijaisia laboratoriokursseille valittavia. Muihin moduuleihin osallistujamäärää ei ole rajoitettu.

Toteutusajat

Kevät - syksy 2020

Kouluttaja(t)

Lehtori, Tietotekniikka
050 5996612
Erikoistutkija, Tietotekniikka
050 5982567
Projektisuunnittelija, Tietotekniikka
040 6672339
Tutkija, Tietotekniikka
050 5681760
Tapio Fabritius, professori, Oulun yliopisto
Rafal Sliz, dosentti, Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Suunnittelija, Rakentamistekniikka, yhteiset
050 3013225

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Lisätietoja ja ilmoittautuminen valmennuksiin osoitteessa:
https://www.digikyvykkyys.fi/koulutukset/oulu/