« Takaisin

Kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän ehkäiseminen (osa Turvallisuus kuuluu kaikille -hanketta), 2 op

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:2 op
Koulutusaika:15.9.2020 - 27.10.2020
Hakuaika: 1.5.2020 - 1.9.2020
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Turvallisuus kuuluu kaikille -hankkeessa järjestetään monipuolisesti turvallisuusosaamisen täydennyskoulutusta oppilaitoksissa työskenteleville
opettajille ja muulle henkilöstölle.

Linkki hankkeen sivuille löytyy Lisätietoja kohdasta

Tavoite

Osion tavoitteena on vahvistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön valmiuksia ehkäistä kiusaamista, syrjintää ja häirintää perehtymällä konkreettisiin toimintakulttuuria ja käytännön toimintaa tukeviin ratkaisuihin jaetun asiantuntijuuden periaatteella.

Koulutusosio soveltuu kaikille koulutusasteille.

Kohderyhmä

Perusopetuksen, toisen asteen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö

Sisällöt

- Kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän ehkäisy
- Psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen oppimisyhteisö
- Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittäminen
- Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen
- Kokeilut oman työn kehittämisen välineenä

Toteutustapa: Työpajatyöskentely ja oman työn kehittäminen kevyiden kokeilujen avulla.

Toteutusajat

Verkkotyöpaja tiistaina 15.9. klo 15.00 - 17.00
Oman työn kehittäminen kevyiden kokeilujen avulla
Verkkotyöpaja tiistaina 27.10. Klo 15.00 - 17.00

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3609516
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 4874657

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.

Ilmoittautuminen: https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/29188/lomake.html

Lisätietoa

https://sites.tuni.fi/turvallisuus/