« Takaisin

Voimaannuttavat työmenetelmät pedagogisen hyvinvoinnin edistämisessä

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:4 op
Koulutusaika:3.2.2021 - 19.2.2021
Hakuaika: 8.10.2020 - 17.1.2021
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Haluatko tutkimusperustaista tietoa, toimintamalleja ja pedagogisia menetelmiä, joilla voit edistää opiskelijoiden ja oppimisyhteisön hyvinvointia, osallisuutta ja oppimista? Tule mukaan Hyvinvointia ja pedagogiikkaa ammatilliseen koulutukseen –hankkeen koulutuksiin!

Tässä koulutusosiossa perehdytään voimaannuttavien työmenetelmien käyttöön opetuksessa ja ohjauksessa pedagogisen hyvinvoinnin ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
Koulutuksen teemoja ovat:
- omat voimavarat ja työhyvinvointi
- sisäinen motivaatio sekä
- voimaannuttavien menetelmien soveltaminen omassa opetustyössä opiskelijoiden hyvinvoinnin, jaksamisen ja mielekkään oppimisen tueksi.

Koulutuksen aikana osallistuja tunnistaa omia voimavarojansa opettajana, pohtii omaa työhyvinvointiaan ja löytää keinoja sisäisen motivaation ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Osallistuja saa valmiuksia soveltaa voimaannuttavia menetelmiä omassa opetustyössään opiskelijoiden hyvinvoinnin, jaksamisen ja mielekkään oppimisen tukemiseksi. Osioon sisältyy lisäksi itsenäistä reflektoivaa työskentelyä oman opettajuuden ja siihen liittyvien tavoitteiden tarkastelussa.

Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö ammatillisessa koulutuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja vapaan sivistystyön parissa.

Toteutusajat

Verkkosessiot järjestetään seuraavasti:
keskiviikko 3.2.2021 klo 12-16
keskiviikko 10.2.2021 klo 12-16
perjantai 19.2.2021 klo 12-16

Kouluttaja(t)

Yliopettaja, Ammatillinen opettajankoulutus
050 5210341
Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3438383

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutushanketta Hyvinvointia ja pedagogiikkaa ammatilliseen koulutukseen! Koulutus on kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta. Mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista osallistujat vastaavat itse. Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Koulutus toteutetaan riittävän osallistujamäärän täyttyessä.