« Takaisin

Henkilökohtaistaminen (osa Rohkeasti uudistamaan -hanketta)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:18.3.2021 - 3.5.2021
Hakuaika: 5.11.2020 - 12.3.2021
Hinta:maksuton
Osallistujia enintään:16
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:
Opetustilat:Zoom

Yleiskuvaus opinnoista

Henkilökohtaistaminen kuuluu jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle ja henkilökohtaistamisen taito jokaiselle opetus- ja ohjaustyötä tekevälle.

Koulutus on osa Rohkeasti uudistamaan -hanketta. Hankkeessa on viisi koulutusosiota, jotka pohjautuvat Rohkeasti uudistamaan –osaamiskokonaisuuteen (www.rohkeastiuudistamaan.fi).
Hanke toteutetaan alueellisina koulutuksina, jotka on suunniteltu ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyönä.

Tavoite

Haluatko kehittyä henkilökohtaistamisessa ajankohtaisen tutkimustiedon ja uusien kehittyvien toimintamallien jakamisen avulla? Oletko pohtinut, miten voit tukea opiskelijan osallisuutta ja itseohjautuvuutta? Kiinnostaako, miten hyödyntää digitaalisuutta ohjauksessa?
Tule mukaan Henkilökohtaistamisen verkkokoulutukseen keväällä 2021!

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus-ja ohjaushenkilöstö ja muut asiantuntijat

Sisällöt

Sisällöt rakentuvat näistä teemoista osallistujien tarpeiden mukaisesti:
- Kehittyvä henkilökohtaistamisen prosessi ja opiskelijan näkökulma henkilökohtaistamiseen
- Henkilökohtaisten opintopolkujen moninaiset mahdollisuudet
- Opiskelijan itseohjautuvuus ja sen tukeminen pedagogiikan avulla
- Opiskelijan vahvuudet ja voimavarat osana henkilökohtaistamista
- Digitaaliset ratkaisut ohjauskeskustelun toteuttamiseen
- Uraohjaus henkilökohtaistamisessa
- Moniammatillisen yhteistyön merkitys henkilökohtaistamisessa

Toteutusajat

18.3.21 klo 8.15-12
13.4.21 klo 12-16
3.5.21 klo 8.15-11.30

Yhteisopiskelupäivät toteutetaan Oamkin Zoom-verkkoyhteydellä.
Koulutus käynnistyy osallistujien osaamisen kartoituksella ja omien tavoitteiden
määrittelyllä. Koulutuksen aikana osallistujat tekevät henkilökohtaisen ja omaan työhönsä liittyvän kehittämistehtävän. Lisäksi on verkko-ohjausta, jonka
aikatauluista sovitaan osallistujien kanssa

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1415157

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja on osallistujalle maksuton. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse.
Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.