« Takaisin

Osaamismerkein ohjattua oppimista (osa Jatkuvaa oppimista osaamismerkein – JOO -hanketta)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:10.2.2021 - 20.4.2021
Hakuaika: 10.11.2020 - 31.1.2021
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Osaamismerkkien on todettu tehokkaasti tukevan osaamisen kehittämistä, motivaatiota, itsearviointia, osaamisperusteisuutta sekä henkilökohtaistamista. Keväällä 2021 toteutettavassa koulutuskokonaisuudessa perehdyttää osaamismerkkien monipuolisiin mahdollisuuksiin ja siihen, miten ne voidaan ottaa käyttöön omassa oppilaitoksessa tai verkostoissa.

Tavoite

Toiminnallinen verkkokoulutus sisältää verkkotyöpajojen lisäksi itsenäistä ja ohjattua työskentelyä. Koulutuksen aikana osallistujat pääsevät harjoittelemaan toiveidensa mukaisten merkkien kehittämistä harjoitustehtaassa ja saavat asiantuntijakouluttajilta palautetta merkeistä. Tarkemmat työskentelytavat ja sisällöt räätälöidään osallistujien tarpeiden, tavoitteiden ja lähtötason mukaisesti.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä vapaan sivistystyön toimijat

Sisällöt

• Osaamismerkein ohjautuvan oppimisen malli ja sen mukaisen oppimisprosessin rakentaminen
• Osaamismerkkien kehittäminen erilaisista tutkinnon osista tai muista kokonaisuuksista
• Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen merkeillä

Toteutusajat

1. Verkkotyöpaja 10.2. Klo 13 – 16: Osaamismerkit haltuun
• Osaamismerkein ohjautuva oppiminen
• Osaamismerkkikehitysprosessin vaiheet
• Omien osaamismerkkien ideointi ja kehitystyön aloittaminen

2. Verkkotyöpaja 16.3. Klo 13 – 16: Ideoista käytäntöön
• Omien osaamismerkkien sisällöllinen kehittäminen
• Osaamismerkkitehtaan käytön perusteet: merkkien luonti, hakeminen, arviointi ja myöntäminen

3. Verkkotyöpaja 20.4. Klo 13 – 16:
• Kokemusten jako ja palaute kehitetyistä merkeistä
• Näkökulmia ja virikkeitä osaamismerkkien jatkokehitykseen

Verkkotyöpajojen välissä osallistujat kehittävät ohjatusti omien osaamismerkkejään sekä tutustuvat muiden osallistujien luomiin merkkeihin.

Kouluttajina muun muassa Oppiminen Online- ja Osuvat taidot -merkistöjen kehittämisestä tutut Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun lehtorit Kati Korento ja Tiina Rusanen

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 5987878
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 4874657

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5845127

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutushanketta Jatkuvaa oppimista osaamismerkein - JOO. Koulutus on kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta. Mahdollisista muista kustannuksista osallistujat vastaavat itse. Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautumisajan päätyttyä (31.1. jälkeen) voit tiedustella vapaita paikkoja osoitteesta tiina.rusanen#oamk.fi (korvaa # -> @)