« Takaisin

YTO - yhteistä ymmärrystä rakentamassa (osa YTYÄ-hanketta)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:3 op
Koulutusaika:2.2.2021 - 23.2.2021
Hakuaika: 11.11.2020 - 24.1.2021
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Yhteisten tutkinnon osien opettaja! Haluatko kehittää osaamistasi ja saada tukea luovien sekä digitaalisuutta hyödyntävien toteutusmallien rakentamiseen monenlaiset opiskelijat ja opiskelijaryhmät huomioiden? Tule mukaan YTYÄ-hankkeen koulutuksiin!

Tavoite

Koulutusosion tavoitteena on:
- perehtyä yhteisiin tutkinnon osiin, niiden merkitykseen ja toteutukseen ammatillisissa perustutkinnoissa tutkinnon suorittajan ja tulevaisuuden työelämän näkökulmasta
- kehittää yhteisten tutkinnon osien tarjontaa koulutusorganisaatioiden koulutuspalveluissa
- jakaa hyviä käytänteitä yhteisten tutkinnon osien tarjontaan ja toteutukseen liittyen

Kohderyhmä

Koulutus on erityisesti suunnattu ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien tai osa-alueiden opetushenkilöstölle. Koulutukseen voivat osallistua myös muut opetus- ja ohjaustyötä tekevät ja kehittämistehtävissä olevat henkilöt sekä esihenkilöt.

Sisällöt

- Yhteisten tutkinnon osien asemointi uudessa ammatillisessa koulutuksessa ja osallistujan omassa organisaatiossa (lainsäädäntö, tutkintojen perusteet, muu ohjaus), erilaiset taustatekijät, historia ja nykyiset käytänteet (haasteet ja mahdollisuudet)
- Merkitys opiskelijoille (ammatillista osaamista tukeva, jatko-opiskelu, sivistys)
- YTO- strategia - miten YTO-opinnot toteutetaan omassa organisaatiossa:
- Opintotarjotin, asiakaslähtöisyys, aikataulutus, ohjaus ja tukitoimet
- Digitaaliset ja työelämän oppimisympäristöt
- Arvioinnin kokonaisuus YTO:issa (tunnistaminen, tunnustaminen, palaute, osaaminen)
- Toimijoiden roolit ja yhteistyö

Lisätiedot

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta. Mahdollisista muista kustannuksista osallistujat vastaavat itse. Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Toteutusajat

Koulutus sisältää kaksi verkkosessiota tiistaina 2.2.2021 klo 8.15-11.30 sekä tiistaina 23.2.2021 klo 12.30-15.45. Osiossa tehdään lisäksi pienimuotoinen kokeilu/kehittämistehtävä osion teemoihin liittyen.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
0400 693681
Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3464070

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
040 5845127