« Takaisin

YTO - pedagogisia ratkaisuja kehittämässä (osa YTYÄ-hanketta)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:3 op
Koulutusaika:8.4.2021 - 19.5.2021
Hakuaika: 11.11.2020 - 25.3.2021
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Yhteisten tutkinnon osien opettaja! Haluatko kehittää osaamistasi ja saada tukea luovien sekä digitaalisuutta hyödyntävien toteutusmallien rakentamiseen monenlaiset opiskelijat ja opiskelijaryhmät huomioiden? Tule mukaan YTYÄ-hankkeen koulutuksiin!

Tavoite

Koulutusosion tavoitteena on perehtyä ja kehittää uusia, innovatiivisia pedagogisia malleja ja oppimisympäristöjä yhteisten tutkinnon osien ja osa-alueiden toteuttamiseen.

Kohderyhmä

Koulutus on erityisesti suunnattu ammatillisen koulutuksen yhteisten tutkinnon osien tai osa-alueiden opetushenkilöstölle. Koulutukseen voivat osallistua myös muut opetus- ja ohjaustyötä tekevät ja kehittämistehtävissä olevat henkilöt sekä esihenkilöt.

Sisällöt

- Yhteisten tutkinnon osien toteuttamisen kehittäminen hyödyntäen jo olemassa olevia ratkaisuja ja kehittäen uusia innovatiivisia ja rakenteellisia ratkaisuja opiskelijalähtöisesti
- Uusien ratkaisujen hyödyntäminen toteutuksessa mm. yhteistoiminnallinen oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, projektioppiminen, tiimityötaidot, verkkopedagogiikka, digitaaliset ratkaisut ja työelämälähtöinen oppiminen
- Ammattiopintoja tukevien yhteisten tutkinnon osien toteuttaminen
- Erilaisten digitaaliset menetelmien hyödyntäminen opiskelijalähtöisesti
- Luovien, motivoivien, pedagogisesti laadukkaiden ja monenlaisia oppijoita tasa-arvoisesti palvelevien opintokokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus
- Yhteistyön kehittäminen YTO- ja ammattialojen opettajien välillä

Lisätiedot

Koulutusten sisällöt: Hannu Korkala, 0400 693681, hannu.korkala#oamk.fi (korvaa # -> @)
Käytännön järjestelyt: Elina Juntunen, 0405845127, elina.juntunen#oamk.fi (korvaa # -> @)

Toteutusajat

Koulutus sisältää kaksi verkkosessiota torstaina 8.4.2021 klo 8.15-11.30 sekä keskiviikkona 19.5.2021 klo 12.30-15.45. Osiossa tehdään lisäksi pienimuotoinen kokeilu/kehittämistehtävä osion teemaan liittyen.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
040 1415157
Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
0400 693681

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
040 5845127