« Takaisin

Somessa tutuksi - sosiaalisen median kanavat opiskelijoiden ohjauksessa

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:7.10.2021 - 14.12.2021
Hakuaika: 6.9.2021 - 30.9.2021
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Verkkokoulutuksessa tutustutaan erilaisiin sosiaalisen median kanaviin ja digitaalisiin yhteisöpalveluihin, niiden keskeisiin toimintaperiaatteisiin ja niiden tarjoamiin mahdollisuuksiin opiskelijoiden ohjauksessa, tiedonjakamisessa ja asiakashankinnassa. Lisäksi perehdytään siihen, miten tuotetaan valittuihin kanaviin sisältöä yhteisöllisesti ja osallistavasti opiskelijoiden kanssa sekä huomioidaan digihyvinvointiin, -turvallisuuteen ja saavutettavuuden liittyvät seikat. Koulutuksen pohjana toimivat somepedagogiikan periaatteet. Koulutusosio toteutetaan verkkoympäristössä koostuen vuorovaikutteisista verkkosessioista, asiantuntijapuheenvuoroista, itsenäisestä työskentelystä sekä käytännönläheisestä oman työn tarpeisiin vastaavasta kehittämistehtävästä.

Kohderyhmä

Opettajat sekä opinto- ja uraohjaajat ja neuvonta- ja tukipalveluissa työskentelevät ammatillisella toisella asteella, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa.

Sisällöt

- Miten tavoitan nuoret sosiaalisen median kanavissa ja erilaisissa digitaalisissa yhteisöpalveluissa? - Millaista materiaalia asiakashankintaan ja opiskelijoiden ohjaukseen tuotetaan? - Miten tuotan materiaalia yhdessä nuorten kanssa ja osallistan nuoret materiaalin yhteisölliseen tuottoon? - Digihyvinvoinnin tukeminen ja turvallisen tilan rakentaminen digitaalisiin ympäristöihin, tietosuoja- ja tietoturva - Mitkä sosiaalisen median kanavat sopivat mihinkin tarkoitukseen? - Sosiaalisella medialla saavutettavuutta

Toteutusajat

Koulutus toteutetaan verkossa (Zoom) syksyn 2021 aikana. Yhteiset verkkosessiot (6 kertaa) järjestetään seuraavina ajankohtina:

To 7.10. klo 14.00-15.30 Aloituswebinaari
Ti 12.10. Klo 14-15 Webinaari
Ti 2.11. klo 14-16 Verkkotyöpaja
To 11.11. Klo 14-15 Webinaari
Ti 7.12. Klo 14-15 Webinaari
Ti 14.12. Klo 14-16 Verkkotyöpaja

Lisäksi osallistujat työstävät omia kehittämistehtäviään läpi koulutuksen.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4713096
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4733249

Yhteystiedot

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5845127