« Takaisin

Mitä asiakkaan kuunteleminen oikeasti on?

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:3 op
Koulutusaika:25.3.2021 - 27.5.2021
Hakuaika: - 7.3.2021
Hinta:495,00 € + alv, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin ja aloituskahvit
Osallistujia enintään:25
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Mitä asiakkaan kuunteleminen oikeasti on ja mikä on sen merkitys?
Tuntuuko, että käyttämäsi menetelmät eivät kohtaa tai auta asiakastasi?
Dialogisen ohjauksen avulla vahvistetaan asiakkaan itsehavainnointia, joka puolestaan mahdollistaa haasteellisten asioiden uudelleen käsittelyn. Kun toimitaan kunkin asiakkaan omalla toimijuuden alueella, lisätään asiakkaan omaa aktiivisuutta erilaisten haastavien tilanteiden käsittelyssä. Samalla ohjaajan rooli muuttuu asiakkaan toimijuuden tukijaksi.

Dialogisen ohjauksen menetelmää voidaan hyödyntää laajasti eri aloilla ja erilaisissa työelän tilanteissa mm. haastavien vuorovaikutustilanteiden yhteydessä, kehitys- ja arviointikeskusteluissa ym. ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa.

Tavoite

Opiskelija osaa dialogisen ohjauksen peruskäsitteet asiakkaan ohjaamisessa.
Opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisen toiminnan vaikuttavuuden omassa työssään eri ikäisten asiakkaiden kanssa.
Opiskelija syventää asiakaslähtöistä toimintaa omassa työympäristössään.
Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa dialogista ohjaamista asiakastilanteissa.

Kohderyhmä

Ihmissuhdetyötä tekevät ammattilaiset (sote-alan ammattilaiset, opetushenkilöstö, työyhteisöt ja muut aiheesta kiinnostuneet)

Soveltuu erinomaisesti työyhteisön kehittämisestä kiinnostuneille

Sisällöt

Dialogisen ohjauksen peruskäsitteet. Asiakkaan toiminnan kohteellisuus. Toimijuuden ja sen esteiden tarkastelu. Kannatteleva vuorovaikutussuhde ohjauksessa. Dialogi ohjaussuhteessa.

Toteutusajat

25.3.2021 klo 11.00 - 15.00
6.4.2021 klo 13.00 - 16.30
19.4.2021 klo 13.30 - 17.00
6.5.2021 klo 13.00 - 16.30
27.5.2021 klo 13.00 - 16.30

Kontakti-iltapäivät pidetään verkossa Zoom-sovelluksella.

Kouluttaja(t)

Juha Alakulppi, Lehtori, Diasek kouluttaja
Sanna Sandström, Lehtori, Diasek kouluttaja

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat 2
040 6682369