« Takaisin

Mitä asiakkaan kuunteleminen oikeastaan on?

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:3 op
Koulutusaika:25.3.2021 - 27.5.2021
Hakuaika: - 7.3.2021
Hinta:495,00 € + alv, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin ja aloituskahvit
Osallistujia enintään:25
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Mitä asiakkaan kuunteleminen oikeasti on ja mikä on sen merkitys?
Tuntuuko, että käyttämäsi menetelmät eivät kohtaa tai auta asiakastasi?
Dialogisen ohjauksen avulla vahvistetaan asiakkaan itsehavainnointia, joka puolestaan mahdollistaa haasteellisten asioiden uudelleen käsittelyn. Kun toimitaan kunkin asiakkaan omalla toimijuuden alueella, lisätään asiakkaan omaa aktiivisuutta erilaisten haastavien tilanteiden käsittelyssä. Samalla ohjaajan rooli muuttuu asiakkaan toimijuuden tukijaksi.

Tavoite

Opiskelija osaa avoimen dialogin peruskäsitteet asiakkaan ohjaamisessa.
Opiskelija ymmärtää asiakaslähtöisyyden merkityksen omassa työssään eri ikäisten asiakkaiden kanssa.
Opiskelija syventää asiakaslähtöistä toimintaa omassa työympäristössään.
Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa dialogista ohjaamista asiakastilanteissa.

Kohderyhmä

Ihmissuhdetyötä tekevät ammattilaiset (sote-alan ammattilaiset, opetushenkilöstö, työyhteisöt ja muut aiheesta kiinnostuneet).

Sisällöt

1.Orientointi: Asiakassuhteen ulottuvuudet

2. Toiminnan kohteellisuus
Asiakkaan itsehavainnointi ja sen vahvistaminen

3. Toimijuuden tarkastelu
Toimijuus
Toimijuuden esteet
Lähikehityksen vyöhyke

4. Kannatteleva vuorovaikutussuhde
Suojat
Positiot

5. Dialogi ohjaussuhteessa

Toteutusajat

25.3.2021 klo 11 - 15
8.4.2021 klo 13 - 16.30
22.4.2021 klo 13 - 16.30
6.5.2021 klo 13 - 16.30
27.5.2021 klo 13 - 16.30

Kontakti-iltapäivät pidetään Oulun ammattikorkeakoulun Kontinkankaan kampuksella tai tilanteen niin vaatiessa verkossa Zoom-sovelluksella.

Koulutusmenetelmät:
Verkko- ja lähiopetus
Luennot
Pienryhmätyöskentelyt asiakastapauksista

Koulutus on mahdollista suorittaa etäyhteydellä

Kouluttaja(t)

Juha Alakulppi, Lehtori, Diasek kouluttaja
Sanna Sandström, Lehtori, Diasek kouluttaja

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat 2
040 6682369