« Takaisin

Ohjaus (osa Rohkeasti uudistamaan -hanketta)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:29.4.2021 - 1.6.2021
Hakuaika: 2.12.2020 - 22.4.2021
Hinta:maksuton
Osallistujia enintään:16
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutus on osa Rohkeasti uudistamaan -hanketta. Hankkeessa on viisi koulutusosiota, jotka pohjautuvat Rohkeasti uudistamaan –osaamiskokonaisuuteen (www.rohkeastiuudistamaan.fi). Hanke toteutetaan alueellisina koulutuksina, jotka on suunniteltu ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyönä.

Tavoite

Haluatko kehittää opiskelijan ohjaukseen liittyvää osaamistasi ja päästä keskustelemaan opiskelijan ohjauksesta työelämälähtöiseen ajatteluun ja toimintaan? Oletko pohtinut, miten ohjauskeskustelu toteutuu eettisesti, pedagogisesti ja HOKS-määräysten mukaisesti? Kiinnostaako, miten hyödynnät monimuotoisesti eri menetelmiä ja ympäristöjä?

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö ja muut asiantuntijat

Sisällöt

Sisällöt rakentuvat seuraavista teemoista sinun ja muiden osallistujien kiinnostuksen mukaisesti: - Opiskelijan ohjaus tämän elämäntilanteen, ohjaustarpeen ja uratoiveet huomioiden - Opiskelijan ohjaus työelämälähtöiseen ajatteluun ja toimintaan - Opiskelijan valmentaminen itsearviointiin ja oman osaamisensa tunnistamiseen sekä kehittämiseen - Ohjauksen monimuotoinen menetelmien ja ympäristöjen hallinta - Ohjauskeskustelun toteuttaminen eettisesti, pedagogisesti ja HOKS-määräysten mukaisesti - Erityinen tuki ammatillisessa koulutuksessa

Toteutusajat

29.4.2021 klo 12.15-16
1.6.2021 klo 12.15-16
Yhteisopiskelupäivät toteutetaan verkkototeutuksena. Koulutus käynnistyy osallistujien osaamisen kartoituksella ja omien tavoitteiden määrittelyllä. Koulutuksen aikana osallistujat tekevät henkilökohtaisen ja omaan työhönsä liittyvän kehittämistehtävän. Lisäksi on verkko-ohjausta, jonka aikatauluista sovitaan osallistujien kanssa.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
0400 693681

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja on osallistujalle maksuton. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse.
Perimme 200 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.