« Takaisin

VOIMAKEHÄ® - STYRKECIRKELN –licenskurs

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:16.3.2021 - 17.3.2021
Hakuaika: 14.12.2020 - 3.3.2021
Hinta:gratis för deltagarna
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ - VOIMAKEHÄ® är ett koncept och ett verktyg för identifiering och namngivande av styrkor. Den grundar sig på den positiva psykologins syn på styrkor, som omfattar karaktärsstyrkor, begåvningar, förvärvade kunskaper och färdigheter, intressen, värderingar och resurser.

STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ® är ett verktyg, en teori och ett tänkesätt som erbjuder en evidensbaserad modell, struktur och metod för styrkefokuserad undervisning, handledning, instruering och coaching samt ledarskap och förmansarbete.

STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ grundar sig på humanistisk och positiv psykologi och en socio-konstruktivistisk syn på undervisning, handledning och ledarskap.

STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-verktyget och teorin kan utnyttjas och tillämpas mångsidigt
• i handledning av elever och studerande längs studievägen (från grundskola till högre utbildning)
• som verktyg i yrkesval och karriärhandledning
• i att främja självkännedom, självutveckling och välbefinnande
• i utbildning av arbetsteam och personal
• i arbetshandledning och träning samt
• i ledning och förmansarbete

Under STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-licenskurserna gör man en djupdykning i

• bakgrundsteorierna till verktyget samt den positiva psykologins vida styrkesyn
• teorierna bakom de olika slagen av styrkor
• dynamiken mellan de olika slagen av styrkor
• alternativa sätt att identifiera styrkor samt
• tillämpning av verktyget och handledningskonceptet ur det egna arbetets perspektiv
Licenskursens beräknade omfattning är 5 sp.

Läs mer från avsnitte "Lisätiedot"

Kohderyhmä

Denna utbildning är avsedd för lärare och handledare som arbetar med svenskspråkiga elever/studerande på olika skolstadier.

Lisätiedot

www.voimakeha.info

Toteutusajat

Kursen genomförs som Zoom-webbkurs 16–17.3.2021 kl. 9-15
Denna utbildning är avsedd för lärare och handledare som arbetar med svenskspråkiga elever/studerande på olika skolstadier.
Obs! Huvudutbildarna talar finska, men en svenskspråkig STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-mentor är med. Förhands- och kursmaterialet är på svenska.
STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-licenskursen omfattar studier av det svenska förhandsmaterialet och 2 webbkursdagar kl. 9-15. Kursens beräknade omfattning är 5 sp och genom att visa sin förmåga att tillämpa styrkecirkelteorin och styrkecirkeltänkandet kan man få ett intyg på 5 sp av Oamk.

STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-användarlicensen och vertyget
Den som gått kursen får rätt att skaffa en STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-användarlicens. I kursen ingår också en kostnadsfri PUHTI-licens för undervisning och handledning i utbildning som inte hör till en läroanstalts kommersiella verksamhet. (Se licensvillkoren www.voimakeha.info/lisenssit)
Andra licenser kan skaffas på egen bekostnad.
Licensinnehavaren kan använda och tillämpa STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-vertyget och modellen samt utnyttja STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-licensmaterialet i sitt arbete enligt licensvillkoren.
Licensinnehavaren kan skaffa ett STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-styrkevertyg, som innehåller 600 styrkekort och ett arbetsunderlag.
Till den här kursen har reserverats ett begränsat antal kostnadsfria STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-styrkevertyg åt deltagarna/skolorna.
Utbildningen genomförs med stöd av SFV Svenska Folkskolans Vänner och är därför gratis för deltagarna.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3609516
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1903494
Kristina Ström, EM, studiehandledare, Master Solution Focused Practitioner of Coaching IASTI, Kouvolaregionens yrkesinstitut

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Utbildningen genomförs med stöd av SFV Svenska Folkskolans Vänner och är därför gratis för deltagarna. Denna utbildning är avsedd för lärare och handledare som arbetar med svenskspråkiga elever/studerande på olika skolstadier.
Anmälningen är bindande.

Bland dem som genomgått licenskursen på godkänt sätt väljs två till att delta i en avgiftsfri STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-mentorkurs som hålls som finskspråkig webbkurs 7-8.4.2021 kl. 9-16, samt ha en kostnadsfri MENTOR-licens
STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-mentorkurser
Mentorkursen hjälper dig utvecklas som STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-expert och ger dig rätt att utbilda nya STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-licensanvändare!

Till STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-mentorkursen kan man söka om man gått STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-licenskursen och har erfarenhet av att använda metoden samt färdighet att utbilda och fortbilda nya STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-licensanvändare och verka som sparrare för sådana i sin läroanstalt eller på sin arbetsplats.

Som STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-mentor har du rätt att ordna STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-teorimoduler som berättigar till licens samt praktikmoduler. Du har också rätt att ordna fortbildning för STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-licensanvändare och att använda alla STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-kurskoncept och portalens material.

I STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-mentorkursen fördjupar man sina kunskaper i den positiva psykologins vida syn på styrkor, i STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-modellens bakgrundsteorier och i de praktiska tillämpningsmöjligheterna.

I kursen ingår läsning av litteratur och självständigt arbete samt en möjlighet till individuell styrkecirkelhandledning.
Som mentor kan du vara med och stärka licensanvändarnas kompetens.
Som mentor är du med och testar, utvecklar och provar nya STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-metoder, övningar, koncept och produkter. Du får träna och sparra nya licensanvändare på din arbetsplats eller som en del av din eller din läroanstalts affärsverksamhet eller examina. Som mentor är ditt specialområde praktisk tillämpning av styrkecirkeln och du kan utnyttja din expertis på olika områden, till exempel inom studiehandledning, karriärvägledning, arbetshandledning eller ledande och HR.


STYRKECIRKELN - VOIMAKEHÄ®-mentorkurserna ordnas av Uleåborg yrkeshögskola, yrkeslärarhögskolan.