« Takaisin

Edelläkävijät - Osaamisen johtamisen ja yhteisöllisen kehittämisen valmennus

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:9 op
Koulutusaika:2.3.2021 - 30.11.2021
Hakuaika: 7.1.2021 - 26.2.2021
Hinta:maksuton
Osallistujia enintään:15
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Hankkeessa valmennetaan toisen asteen koulutuksen järjestäjiä mahdollistavaan osaamisen
johtamiseen siten, että henkilöstövoimavarojen kehittäminen perustuu tulevaisuuden
tarpeisiin ja tukee organisaation strategiaa. Hankkeessa tuetaan koulutuksen järjestäjien
osaamisen johtamiseen liittyvää keskinäistä kumppanuutta ja vertaisoppimista, jotka edistävät
laadukkaan ammatillisen koulutuksen sekä tieto- ja tarveperusteisten henkilöstövoimavarojen
kehittymistä.

Esimiehille ja HR-henkilöille toteutetaan valmennus, joka muodostuu
lähitapaamisista, työpajoista sekä verkkovälitteisestä ohjauksesta. Tavoitteena on
systematisoida osaamisen johtamisen prosesseja ja luoda henkilöstövoimavaroja tukeva,
voimaannuttava toimintakulttuuri organisaatioihin. Hankkeen tuloksena on innovatiivinen,
uudistava ja reagointikykyinen henkilöstön osaamisen johtaminen organisaatioissa ja
alueellinen kumppanuusmalli.

Tavoite

Tavoitteena on vahvistaa osaamisen johtamista toisen asteen koulutuksessa ja tunnistaa
henkilöstön osaamisen kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä sekä edistää toisen asteen
koulutuksen laatua.

Hankkeessa tuetaan koulutuksen järjestäjien välistä vertaisoppimista ja verkostoitumista
henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Kehittämiskumppanuuden avulla koulutuksen
järjestäjät pystyvät suunnittelemaan opettajien uranaikaista osaamista ennakoiden alueellisia
tarpeita ja erilaisia osaamisen kehittämismenetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on edistää
organisaatioissa henkilöstövoimavarojen kehittämistä tukevaa toimintakulttuuria,
opetushenkilöstön suunnitelmallista koulutusta ja osaamisen kehittämistä.

Kohderyhmä

Tavoitteena on vahvistaa osaamisen johtamista toisen asteen koulutuksessa ja tunnistaa
henkilöstön osaamisen kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä sekä edistää toisen asteen
koulutuksen laatua.
Hankkeessa tuetaan koulutuksen järjestäjien välistä vertaisoppimista ja verkostoitumista
henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Kehittämiskumppanuuden avulla koulutuksen
järjestäjät pystyvät suunnittelemaan opettajien uranaikaista osaamista ennakoiden alueellisia
tarpeita ja erilaisia osaamisen kehittämismenetelmiä hyödyntäen. Tavoitteena on edistää
organisaatioissa henkilöstövoimavarojen kehittämistä tukevaa toimintakulttuuria, opetushenkilöstön suunnitelmallista koulutusta ja osaamisen kehittämistä.

Sisällöt

Valmennusohjelma koostuu kolmesta osiosta:

1. Osaamistarpeiden tunnistaminen omassa organisaatiossa

Keskeiset sisällöt:
-Tulevaisuuden osaamistarpeet
-Ammatillisen koulutuksen laadun hallinnan periaatteet ja muutostekijät
-Lukiokoulutuksen uudistukset
-Laatustrategian tavoitteet ja henkilöstön osaaminen
-Henkilöstövoimavarojen kehittämiseen vaikuttava ennakointi- ja palautetieto ja sen
hyödyntäminen


2. Organisaatiotasoinen suunnittelu

Keskeiset sisällöt:
- Henkilöstön osaamisen tunnistaminen; yksilö, tiimi/ala, organisaatio
- Asiantuntijayhteisöjen toiminnan tukeminen
- Henkilöstövoimavarojen kehittämistä tukevan toimintakulttuurin edistäminen
- Opetushenkilöstön osallistaminen ja voimaannuttaminen omana työnsä jatkuvaan
kehittämiseen

3. OPE HOKS

Keskeiset sisällöt:
- Opettajan henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen ja pilotointi
- Opettajan osaamistavoitteiden konkretisointi suhteessa organisaation strategiaan.
- Strategiset osaamisen kehittämisen tavoitteet
- Opettajan pedagoginen osaaminen
- Opettajan substanssiosaaminen
- Uutta luova asiantuntijuus ja toimijuus
- Oman osaamisen ja yhteisön jatkuva kehittäminen
- Opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen toteuttamissuunnitelma

Kouluttaja(t)

Tki-päällikkö, Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 5884871
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5966950

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1415163
Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291