« Takaisin

Fysioterapian suoravastaanottotoiminnan koulutuskokonaisuus

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:20 op
Koulutusaika:25.8.2021 - 27.1.2022
Hakuaika: - 16.5.2021
Hinta:2990,00 € + alv, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin, kahdet kahvit
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Tavoite

Fysioterapeutti syventää ammatillista osaamistaan tule-oireisen asiakkaan toimintakyvyn laaja-alaisessa kliinisessä tutkimisessa. Syventää osaamistaan näyttöön perustuvaan päätöksentekoon tule-asiakkaiden kuntoutuksessa sekä osaa ohjata asiakkaan tarkoituksenmukaisiin jatkotutkimuksiin ja terapiatarpeen arviointiin. Fysioterapeutti tunnistaa tuki- ja liikuntaelinoireisen asiakkaan vakavat patologiset tilat ja osaa ohjata asiakkaan tarvittaessa jatkohoitoon. Fysioterapeutti tunnistaa asiakkaan toimintakykyä heikentävät tekijät sekä hänen voimavaransa.


Osaa toteuttaa aktivoivaa ja motivoivaa itsehoidon ja omaharjoittelun ohjausta tule-asiakkaiden kuntoutuksessa.


Osaa näyttöön perustuen suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää fysioterapeutin suoravastaanottotoimintaa sekä fysioterapia-, hoito- ja kuntoutusmenetelmiä.


Fysioterapeutti osaa arvioida ja kehittää omaa toimintaansa tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan asiantuntijana.

Kohderyhmä

Fysioterapeutit 

Sisällöt

Yleinen osuus


- Näyttöön perustuvan fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan suunnittelu, toteuttaminen, kehittäminen ja arviointi ICF-mallin mukaisesti, sisältäen biopsykososiaalisen lähestymistavan 


- Lääkehoidon huomioiminen ja ohjaus fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnassa


- Sairaspoissaolon arviointi ja suositus


- Kuvantaminen


- Punaiset liput ja erotusdiagnostiikka


- Elämäntapatekijät


- Kliininen päättely


- Kuormitusfysiologiaa


- Kipu biopsykososiaalisena ilmiönä


- Vuorovaikutteinen ja motivoiva asiakasohjaus


- Sote-palvelujärjestelmä ja vastuullinen palveluohjaus


- Oikeus ja etiikka fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnassa 


Syventävä osuus


- Erotusdiagnostinen tutkiminen


- Mittaaminen


- Kliininen tutkiminen ja päättely


- Toimintakyvyn arviointi


- Red ja yellow flags


- Näyttöön perustuvat fysioterapia-, hoito- ja kuntoutusmenetelmät


- Terapeuttiset harjoitteet


 

Toteutusajat

25.8. - 26.8.21 Kontaktipäivät verkossa
15. - 17.9.21 Lähiopetus kampuksella
21. - 22.10.21 Lähiopetus kampuksella
17. - 19.11.21 Lähiopetus kampuksella
8. - 10.12.21 Lähiopetus kampuksella
27.1.22 Kontaktipäivä verkossa

Koulutus koostuu kontakti- ja verkko-opetuksesta, työpajatyöskentelystä sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja oppimistehtävistä.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Sosiaalialan ja kuntoutus
050 5973326
Yliopettaja, Sosiaalialan ja kuntoutus
040 1862529
Lehtori, Sosiaalialan ja kuntoutus
040 3586255

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat 2
040 6682369