« Takaisin

Fysioterapian suoravastaanottotoiminnan koulutuskokonaisuus

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:20 op
Koulutusaika:9.11.2021 - 6.4.2022
Hakuaika: - 20.10.2021
Hinta:2990,00 € + alv, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin, kahdet kahvit
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Oulun ammattikorkeakoulun järjestämä fysioterapian suoravastaanottotoiminnan koulutuskokonaisuus noudattaa Suomen fysiatriryhdistyksen ja Suomen fysioterapeutit ry:n suosituksia suoravastaanottotoiminnan koulutuksesta. Koulutuksen tavoitteena on kehittää fysioterapeuttien kliinistä tutkimista, päättelyä ja päätöksentekoa. Sekä kehittää valmiuksia tuki- ja liikuntaoireiden itsehoidon ja omaharjoitteiden ohjaukseen, jatkotutkimusten ja terapiatarpeen arviointiin. Lisäksi koulutus tuottaa valmiuksia kehittää fysioterapeuttisia menetelmiä, hoitoa ja kuntoutusta.

Koulutus toteutetaan etä- ja lähiopetuksena sekä ammattitaitoa edistävinä oppimistehtävinä, harjoituksina sekä osaamisen näyttöinä.

Koulutus toimii myös erinomaisena erikoistumisväylänä tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiaan, vaikka et varsinaista suoravastaanottoa tekisikään.

Tavoite

Fysioterapeuttina syvennät omaa ammatillista osaamistasi tuki- ja liikuntaelinoireisen asiakkaan laaja-alaisessa kliinisessä tutkimisessa. Osaat toteuttaa näyttöön perustuvaa toimintaa ja päätöksentekoa tuki- ja liikuntaelinoireisten asiakkaiden kuntoutuksessa. Osaat arvioida asiakkaan toimintakykyä laajaa-alaisesti sekä huomioida asiakkaan toimintakykyä heikentävät tekijät sekä hänen voimavaransa kokonaisvaltaisesti. Osaat arvioida tuki- ja liikuntaelinoireisen asiakkaan vakavan patologisen tilan ja ohjata asiakkaan tarkoituksenmukaiseen hoitoon, jatkotutkimuksiin tai kuntoutustarpeen arviointiin. Osaat tunnistaa tuki- ja liikuntaelinvaivoihin liittyvät psykososiaaliset- ja elämäntapatekijät sekä, miten näihin voi puuttua (esim. liikkumisen pelko, haitalliset kipu-uskomukset). Ymmärrät kipulääkkeiden toiminnan ja osaat suositella käsikauppatavarana myytäviä kipulääkkeitä. Osaat sairaspoissaolotarpeen arvion sekä opit kuvantamistutkimusten käytöstä. Osaat toteuttaa aktivoivaa ja motivoivaa itsehoidon ja omaharjoittelun ohjausta tuki- ja liikuntaelinoireisen asiakkaiden kuntoutuksessa. Suunnittelet, toteutat, arviot ja kehität näyttöön perustuen fysioterapeutin suoravastaanottotoimintaa sekä fysioterapia-, hoito- ja kuntoutusmenetelmiä.

Fysioterapeuttina osaat arvioida ja kehittää alasi asiantuntijuutta tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan osalta.

Kohderyhmä

Hakijalla tulee olla fysioterapeutin tutkinto sekä vähintään yhden vuoden työkokemus tuki- ja liikuntaelinoireisten asiakkaiden parissa.

Sisällöt

Koulutus koostuu neljästä 5 op:n laajuisesta kokonaisuudesta.

Ensimmäisessä osassa syvennytään näyttöön perustuvan fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin. Ihmisen toiminta- ja työkykyä lähestytään ICF-mallin mukaisesti, sisältäen biopsykososiaalisen lähestymistavan. Lisäksi syvennytään kipuun ja vuorovaikutteiseen kohtaamiseen fysioterapeutin suoravastaanottotoiminnassa. Ensimmäinen osa sisältää myös suomalaisen kuntoutuspalvelujärjestelmän tarkastelua.

Ensimmäisen osan jälkeen syvennytään tuki- ja liikuntaelinvaivan tutkimiseen ja terapiaan kehonosittain: 1) Selkä ja lantiorengas, 2) niska ja hartiarengas sekä rintaranka, 3) ylä- ja alaraajat. Jokainen osio sisältää erotusdiagnostisen tutkimisen, punaiset ja keltaiset liput, kliinisen tutkimisen ja päättelyn, toimintakyvyn arvioinnin, näyttöön perustuvat fysioterapia-, hoito- ja kuntoutusmenetelmät sekä terapeuttiset harjoitteet.

Koulutukseen kuuluvien osioiden yksityiskohtaiset tarkemmat sisällöt ilmoitetaan koulutuksen alussa.

Toteutusajat

9.11.2021 klo 12 - 16, kontaktiopetus verkossa (voi katsoa tallenteena 16.11. mennessä)
10.11.2021 kontaktiopetus verkossa
17. - 19.11.2021 kontaktiopetus kampuksella
8. - 9.12.2021 kontaktiopetus kampuksella
2. - 4.2.2022 kontaktiopetus kampuksella
16.- 18.3.2022 kontaktiopetus kampuksella
6.4.2022 kontaktiopetus verkossa

Koulutus koostuu kontakti- ja verkko-opetuksesta, työpajatyöskentelystä sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja oppimistehtävistä.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Sosiaaliala ja kuntoutus
050 5973326
Yliopettaja, Sosiaaliala ja kuntoutus
040 1862529
Lehtori, Sosiaaliala ja kuntoutus
040 3586255
Mikko Lausmaa, Ft, OMT, TULE ft erikoisasiantuntija, väitöskirjatutkija, Loisto Terveys Oy / Oulun yliopisto
Juhani Määttä, LT, fysiatrian erikoislääkäri, OMT, Loisto Terveys Oy
Jani Takatalo, LT, fysiatri, TtM, Ft-OMT, Loisto Terveys Oy

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Hoitoalat
040 6682369