« Takaisin

Sonografia

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:30 op
Koulutusaika:13.1.2022 - 9.12.2022
Hakuaika: - 14.11.2021
Hinta:3100,00 € + alv, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä aloitus- ja lopetuskahvit
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutuksen tarkoituksena on kehittää osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten sonografiaosaamista siten, että he osaavat toteuttaa omalla vastuualueellaan vatsan ultraäänitutkimuksia tai asetuksen mukaisia sikiön ultraäänitutkimuksia tai tuki-ja liikuntaelimistön toiminnan ultraäänitutkimuksia tai verisuonten ultraäänitutkimuksia asiakaslähtöisesti.   

Tavoite

RöntgenhoitajatSonografian opinnot suoritettuasi osaat tehdä vatsan ja verisuoniston ultraäänitutkimuksia siten, että hallitset ultraäänilaitteen turvallisen käytön ja laadunvarmistuksen, ultraäänitekniikan sekä yleisimmät ultraääniprotokollat ja osaat ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa ja moniammatillisissa työyhteisöissä.  


 


Kätilöt / terveydenhoitajatSonografian opinnot suoritettuasi osaat tehdä asetuksen mukaisia sikiön ultraäänitutkimuksia ja työskennellä perhehoitotyön periaatteiden mukaisesti ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa ja moniammatillisissa työyhteisöissä.  


 


SairaanhoitajatSonografian opinnot suoritettuasi osaat tehdä verisuoniston ultraäänitutkimuksia siten, että hallitset ultraäänilaitteen turvallisen käytön ja laadunvarmistuksen, ultraäänitekniikan sekä yleisimmät ultraääniprotokollat ja osaat työskennellä ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa ja moniammatillisissa työyhteisöissä.  


 


Fysioterapeutit:  Sonografian opinnot suoritettuasi osaat tehdä tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan ultraäänitutkimuksia siten, että  hallitset ultraäänilaitteen turvallisen käytön ja laadunvarmistuksen, ultraäänitekniikan sekä yleisimmät ultraääniprotokollat ja osaat työskennellä ammatillisissa vuorovaikutustilanteissa ja moniammatillisissa työyhteisöissä.  

Kohderyhmä

Hakukelpoisuuden koulutukseen antavat seuraavat tutkinnot: Sairaanhoitaja (AMK), kätilö (AMK), terveydenhoitaja (AMK), röntgenhoitaja (AMK), fysioterapeutti (AMK) tai vastaava opistoasteen tutkinto. Korkeakoulututkinnon suorittaneet valitaan ennen opistoasteen tutkinnon suorittaneita. Tutkinto tulee olla suoritettu viimeistään hakuajan päättymiseen mennessä.  

Sisällöt

Ultraäänitoiminnan perusteet  


Ultraäänifysiikka ja laiteoppi  


Vatsan ultraäänitutkimukset / Asetuksen mukaiset sikiön ultraäänitutkimukset /


Tuki-ja liikuntaelimistön toiminnan ultraäänitutkimukset / Verisuonten ultraäänitutkimukset    


Ohjattu harjoittelu  


Osaaminen ja työn kehittäminen 

Toteutusajat

Koulutuksen kontaktipäivät ovat seuraavat:
13. - 14.1.2022
1. - 2.2.2022
3. - 4.3.2022
21.- 22.4.2022
19. - 20.5.2022
13. - 14.10.2022
17. - 18.11.2022
9.12.2022

Kouluttaja(t)

Lehtori, Sosiaaliala ja kuntoutus
050 5973326
Yliopettaja, Terveydenhuollon erityisalat
040 1415678
Lehtori, Hoitoalat 2
040 6203653
Kouluttajina toimivat ultraäänitutkimusten ammattilaiset

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Hoitoalat 2
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutukseen hakeutumisen edellytyksenä on työsuhde terveydenhuollossa sekä sopimus mahdollisuudesta harjoitella ultraäänitutkimuksia lääkärin, sonograaferi tai ultraäänihoitajan ohjauksessa. Harjoitteluun sisältyy näyttökoe.