« Takaisin

Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky (B-osa)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:6 op
Koulutusaika:3.11.2021 - 7.2.2022
Hakuaika: - 17.10.2021
Hinta:1100,00 € + alv 24 %, sisältäen koulutuksen, sähköisen materiaalin sekä aloituskahvit
Osallistujia enintään:24
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu
Opetustilat:Oulun ammattikorkeakoulu, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Tavoite

Koulutuksen käytyään osallistuja ymmärtää systemaattisen tiedonkeruun merkityksen sensorisen integraation ongelmien arvioinnissa sekä miten sensorisen integraation ongelmat vaikuttavat lapsen toimintakykyyn.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lasten kanssa työskenteleville toimintaterapeuteille ja fysioterapeuteille, jotka ovat jo suorittaneet koulutuksen A-osan.

Sisällöt

Neuroanatomian ja -fysiologian perusteet aistitiedon käsittelyssä

Aistitiedon käsittelyn merkitys lapsen toimintakykyyn osallistumisen ja suoritusten tasolla.

Sensorisen integraation teoria ja lapsen toimintakyky

Aistitiedon käsittely sensomotoristen perusvalmiuksien kehityksen perustana ja strukturoidun kliinisen havainnoinnin käyttö ja tulkinta arvioinnissa.

Aistitiedon käsittelyä kartoittavan kyselyn, Sensory Processing Measure/ Preschool, käyttö ja tulkinta. Osallistujalla tulee olla koulutuksen aikana käytössään SPM tai SPM-P- käsikirja sekä arviointimenetelmään liittyvät kyselylomakkeet (oman asiakasryhmän ikäryhmän mukaisesti).

Systemaattinen tiedonkeruu toimintakyvyn arvioinnin perustana

Toteutusajat

Koulutukseen sisältyy 7 kontaktipäivää:
3. - 5.11.2021 Oulun ammattikorkeakoulun tilat, Kontinkankaan kampus
13. - 14.12.2021 Oulun ammattikorkeakoulun tilat, Kontinkankaan kampus
10. - 11.1.2022 Oulun ammattikorkeakoulun tilat, Kontinkankaan kampus
7.2.2022 etäopetus

Lisäksi koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä ja kirjallisesti raportoitavaa asiakastyöskentelyä. Koulutuksen opetuskieli on suomi, mutta koulutusmateriaali on osittain englanninkielistä.

Neuroanatomian ja fysiologian osuus (1 op) toteutetaan kokonaan verkko-opiskeluna yhteistyönä Turun AMK:n kanssa.

Kouluttaja(t)

Helena Tigerstedt, toimintaterapian opettaja
Mari Kuoppamäki-Herzig, fysioterapeutti
Mari Virkkala, toimintaterapeutti

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Hoitoalat
040 6682369

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys ry:n (Sity ry) kanssa.

Mikäli tavoitteenasi on opiskella SI-terapeutiksi, johdantotaso koostuu A- ja B-osista. Sensorisen integraation häiriöt ja lapsen toimintakyky, 5 op on koulutuksen B-osa.