« Takaisin

Kukkiva –Kulttuuri- ja kielitietoinen vastuu koulutuksessa

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:9 op
Koulutusaika:25.1.2022 - 23.5.2022
Hakuaika: 4.10.2021 - 21.1.2022
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Opettajat toimivat yhä monimuotoisemmissa ympäristöissä. Opiskelijat ovat eri ikäisiä, ja heillä on monenlaiset ammatilliset, kulttuuriset ja kielelliset taustat. Jokaisella opiskelijalla on kuitenkin oikeus opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelijan tehokas tukeminen ja onnistunut koulutus ammattiin edesauttavat integraatiota Suomeen.


TULE JA TARTU MAHDOLLISUUTEEN KEHITTYÄ JA KEHITTÄÄ KULTTUURI- JA KIELITIETOISTA VASTUUTA!


Koulutushanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa ja se järjestetään samanaikaisesti Oulussa ja verkkototeutuksena. Voit ilmoittautuessasi valita, osallistutko lähiopetukseen Oulussa (30 paikkaa) vai verkkototeutukseen. Koulutuspäivämäärät ovat molemmissa vaihtoehdoissa samat. Voit ilmoittautuessasi myös valita, osallistutko kaikkiin kolmeen koulutusosioon, vain osioon yksi vai osioihin kaksi ja kolme. 


HUOM! ENSIMMÄISET KOULUTUSPÄIVÄT 25.1. JA 23.2. JÄRJESTETÄÄN VALLITSEVAN PANDEMIATILANTEEN VUOKSI PELKÄSTÄÄN VERKOSSA!

Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä johto ammatillisessa koulutuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja vapaan sivistystyön kentällä. 

Sisällöt

Sisällöt rakentuvat seuraavista teemoista:


Osio 1. Kulttuurisensitiiviseksi opettajaksi kehittyminen, 3 op • Kulttuurinen opetusosaaminen

 • Kulttuurinen sensitiivisyys ja halukkuus

 • Kulttuuritietoisuus opiskelijan ohjauksessa ja opetuksessa

 • Kulttuurinen taito ja turvallisuus

 • Koulutuspäivät 25.1.2022 ja 23.2.2022


Osio 2. Kielitietoinen opetus ja vuorovaikutus, 3 op • Opettajan viestintä- ja vuorovaikutustaidot

 • Kulttuurin vaikutus viestintään

 • Opiskelijan kielitaidon kehittymisen tukeminen moniammatillisessa yhteistyössä

 • Opetus- ja arviointimenetelmät kielitaidon tukemiseksi

 • Koulutuspäivät 15.3.2022 ja 19.4.2022


Osio 3. Oman työn kehittäminen saavutettavaksi, 3 op • aktivointi kehittämistyöhön, jolla edistetään pedagogista saavutettavuutta eri kieli- ja kulttuuritaustoista tuleville opiskelijoille

 • Koulutuspäivät 2.5.2022 ja 23.5.2022

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4733249
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3464070
Kristina Mikkonen, professori, Oulun yliopisto
Veera Kaarlela, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1415163
Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291