« Takaisin

Kukkiva –Kulttuuri- ja kielitietoinen vastuu koulutuksessa -hankkeen koulutuspäivä 23.5.2022

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:9 op
Koulutusaika:23.5.2022 - 23.5.2022
Hakuaika: 5.5.2022 - 22.5.2022
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:Oulu

Yleiskuvaus opinnoista

Opettajat toimivat yhä monimuotoisemmissa ympäristöissä. Opiskelijat ovat eri ikäisiä, ja heillä on monenlaiset ammatilliset, kulttuuriset ja kielelliset taustat. Jokaisella opiskelijalla on kuitenkin oikeus opetukseen ja ohjaukseen. 

TULE JA TARTU MAHDOLLISUUTEEN KEHITTYÄ JA KEHITTÄÄ KULTTUURI- JA KIELITIETOISTA VASTUUTA!

Koulutushanke toteutetaan yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa ja se järjestetään verkkototeutuksena. 

Kohderyhmä

Opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä johto ammatillisessa koulutuksessa, perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja vapaan sivistystyön kentällä. 

Sisällöt

Koulutuspäivä 23.5. klo 9-15 sisältää seuraavat teemat:

1. Kukkiva osaamiseni – Miten palvelumuotoilen sen kiinnostavasti?Aamupäivä sisältää osallistavan luento-osuuden ja harjoituksia.Saat työkalun, jonka avulla voit palvelumuotoilla minkä tahansa uuden osaamisesi jatkossakin.

2. Monikulttuurisena opiskelijana suomalaisessa koulutusjärjestelmässä.

3. Työelämäohjaajan rooli monikulttuurisen opiskelijan ohjauksessa.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4733249
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3464070
Kristina Mikkonen, professori, Oulun yliopisto
Veera Kaarlela, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1415163
Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291