« Takaisin

Osaamisidentiteettiä rakentamassa -laaja-alaista ohjausosaamista kehittämässä

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto: -
Koulutusaika:19.1.2022 - 2.12.2022
Hakuaika: 4.11.2021 - 10.1.2022
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Työelämän ja yhteiskunnan muutoksissa keskeistä on tukea oppijaa ymmärtämään oman osaamisensa merkitys muuttuvassa työelämässä riippumatta siitä, mistä yhteydestä se onhankittua, sekä tuomaan esiin ja sanallistamaan omia vahvuuksiaan ja monipuolisesti kertyvää osaamistaan. Keskiössä on tällöin osaamisidentiteetin rakentuminen ja tulevaisuustaitojenkehittäminen, johon tarvitaan uudenlaista opetus- ja ohjausosaamista kaikilla koulutusasteilla.


Koulutuksessa tutustutaan osaamisidentiteetin käsitteeseen ja osaamisidentiteettiajattelun hyödyntämiseen osana omaa opetus- ja ohjaustyötä.


Koulutuksessa perehdytään:


- vahvuuksien ja oman osaamisen tunnistamiseen ja sanoittamiseen


- henkilökohtaistamiseen osaamisidentiteetin näkökulmasta


- positiivisten oppimiskokemusten merkitykseen osaamisen kehittymisessä


- työelämän muutoksiin sekä tulevaisuusajattelun avartamiseen ja tulevaisuusajattelun kehittymiseen.


Koulutus on toiminnallinen ja siinä tutustutaan erilaisiin ohjauksen menetelmiin ja välineisiin. Kehittämistehtävänä osallistujat keräävät omaan käyttöönsä ohjauksen työkalupakin ja osaaminen osoitetaan ohjatuissa pienryhmäkeskusteluissa. 


Koulutuksen toteutus:


Koulutus toteutetaan kahtena toteutuksena, joista kevään toteutus on suunnattu erityisesti vapaan sivistystyön sekä VALMA/TUVA -opettajille ja ohjaajille ja syksyn toteutus on suunnattu erityisesti perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle. 


Kevät 2022  • Aloituswebinaari 19.1. klo 9.00-12.00

  • Koulutuspäivät 3.2., 17.2., 10.3., 22.3., 27.4. ja 11.5. klo 9.00 - 15.30

  • Päätöswebinaari 24.5. klo 9.00-12.00

  • Kohderyhmä ensisijaisesti vapaa sivistystyö sekä VALMA/TUVA-opettajat ja ohjaajat, lisäksi koulutukseen voivat osallistua perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö


Syksy 2022  • Aloituswebinaari 2.9. klo 9.00-12.00

  • Koulutuspäivät 16.9., 23.9., 30.9., 7.10., 4.11. ja 11.11. klo 9.00 - 15.30

  • Päätöswebinaari 2.12. klo 9.00-12.00

  • Kohderyhmä ensisijaisesti perusopetus ja ammatillinen koulutus, lisäksi koulutukseen voivat osallistua vapaa sivistystyön sekä VALMA/TUVA-opettajat ja ohjaajat


 


Ilmoittaudu kevään koulutukseen 10.1.2022 mennessä osoitteessa: https://link.webropol.com/s/osaamisid


Syksyn toteutukseen ilmoittaudutaan 30.5.2022 mennessä samasta osoitteesta:  https://link.webropol.com/s/osaamisid

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5937234
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3609516
Johanna Ollila, Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Sari Miettinen, Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Carmen Tomas Martinez, Turun yliopisto/Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Soili Rinne, HAMK Oy
Sari Kenraali, HAMK Oy

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1415163
Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291