« Takaisin koulutuslistaan

Osallistu ja osallista- tehdään yhdessä (etä)tiimissä

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:5 op
Koulutusaika:13.10.2022 - 9.11.2022
Hakuaika: 1.7.2022 - 19.9.2022
Hinta:maksuton
Osallistujia enintään:20
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Onko vaikea saada opiskelijat innostumaan? Onko ryhmätyötaidot katoavaa kansanperinnettä?  Loppuuko tiimiltäsi puhti etäilyssä? Miten estät ”muumioitumisen” verkossa?  

Valmistaudu heittäytymään rohkeisiin kokeiluihin ja opi uudenlaisia tapoja toimia! 

Koulutuksessa on neljä osiota, joista kaksi toteutetaan syksyllä 2022 ja toiset kaksi keväällä 2023.

Tavoite

Osio 1. (ETÄ)tiimityö työyhteisön osallistavana käytänteenä, 3 op

- tavoitteena on luoda kokonaiskuva nykyaikaisen tiimitoiminnan toteutuksista ja periaatteista sekä lisätä osaamista osallisuutta, psykologista ja pedagogista turvallisuutta, tavoitteellisuutta ja tuloksellisuutta vahvistavasta tiimitoimintakulttuurista

Osio 2. Monialaisen verkoston rakentaja, 2 op

- tavoitteena on perehtyä verkostoyhteistyön ydinelementteihin, kehittää osallistujien verkosto osaamista ja antaa toimintamalleja verkostojen toiminnan kehittämiseen ja tavoitteellisen verkostoyhteistyön syventämiseen.

Kohderyhmä

Kohderyhmänä on ammatillisen koulutuksen sekä lukioiden ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö

Tule yksin, työkaverin kanssa tai kokoa vaikka koko tiimisi mukaan!  

Sisällöt

Osio 1. (ETÄ)tiimityö työyhteisön osallistavana käytänteenä, 3 op           

  • Työ- ja opiskelijaporukasta huipputiimiksi!
  • Tiimityö pedagogisena toimintatapana (mm. opiskelija- ja opettajatiimit, tiimiopettajuus)
  • Hyvinvoiva, turvallinen ja osallistava toimintakulttuuri erilaisissa opiskelija ja opettajatiimeissä, fasilitoinnin hyödyntäminen
  • Aktiivisuutta oppimisen tueksi: vertaisopitaan rohkeista kokeiluista ja kehittämistyöstä!

Osio sisältää kolme koulutuspäivää verkossa, digialustoilla työskentelyä ja omaan tiimitoimintaan liittyvän kehittämistehtävän.

Toteutus pohjautuu osallistaviin työmenetelmiin, jotka edistävät osallistujien osaamisen kehittymistä kokemuksen kautta sekä yhteisen ymmärryksen rakentumista tehokkaasta ja tuloksellisesta tiimitoiminnasta. Osion voi suorittaa erillisenä.

Koulutuspäivät ovat:

13.10. klo 8.30–11.45

3.11. klo 8.30–11.45

24.11 klo 8.30-11.45

Osio 2. Monialaisen verkoston rakentaja, 2 op     

  • Tunnista verkostosi
  • Verkostoyhteistyön ydin ja sitä tukeva tutkimustieto
  • Mahdollistava verkostojen johtaminen ja verkostossa toimiminen
  • Viestintä, osallisuus ja dialogisuus verkostoissa (lähi ja etä)
  • Verkostojen johtaminen kokonaisuutena
  • Organisaatiot ja niiden tiimit verkostoyhteistyön rakentajina ja toimijoina

Koulutus sisältää kaksi koulutuspäivää, verkossa ja verkostossa työskentelyä ja siihen liittyvän kehittämistehtävän. Osallistujat työskentelevät tiimeissä, millä edistetään osallistujien yhteistyötä ja verkostojen rakentamista.

Kehittämistehtävän tavoitteena on tukea tiimi- ja jaetun opettajuuden toteutumista erityisesti työelämäyhteistyön koordinoinnissa, voimavarojen jakamisessa ja opiskelijan opintopolkujen kehittämisessä. Osion voi suorittaa erillisenä.

2.11. klo 8.30-11.00 Verkostosta voimaa kehittämiseen ja kehittymiseen! 

9.11. klo 13-16 Edelläkävijät verkoston tapaaminen

Lisäksi erikseen sovittava pienryhmätapaaminen.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5937234
Tki-päällikkö, Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 5884871
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5966950

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja on osallistujalle maksuton. Mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse. Perimme 100 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.