« Takaisin koulutuslistaan

Työpaikkaohjausta työparina

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:7 op
Koulutusaika:10.2.2024 - 1.12.2024
Hakuaika: 1.1.2024 - 30.4.2024
Hinta:maksuton
Osallistujia enintään:30
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutuksemme tukee ja vahvistaa opettajan ja työpaikkaohjaajan yhteistyötä opiskelijan ohjauksessa sekä turvallisen oppimisympäristön varmistamisessa. Työelämässä oppimisen ja työelämäyhteistyön prosesseja kehitetään työpaikkaohjaajien, opettajien ja esihenkilöiden yhteisenä toimintana vertaisoppien.  Koulutuksen avulla kehitetään alueellisesti työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja arviointia sekä työelämälähtöisiä, laadukkaita oppimisympäristöjä ja toimintatapoja.

Sisällön ja toteutuksen räätälöimme osallistujien kehittämistarpeiden mukaan. 

Tule ja tartu mahdollisuuteen kehittyä ja kehittää työelämäpedagogiikkaa!

 

Kohderyhmä

Oppilaitosten ja työelämän organisaatioiden esihenkilöt ja henkilöstö

Sisällöt

Sisällöt rakentuvat seuraavista teemoista:

Koulutus alkaa aloitusseminaarilla 2024

Työparina laatua työpaikkaohjaukseen ja yhteistyöhön, 7 op
Koulutusprosessi sisältää 7 x 3 t webinaareja, ohjausta sekä opettajien, työpaikkaohjaajien ja heidän esihenkilöiden yhteisen kehittämistehtävän. Webinaarien välissä osallistujille annetaan toimipaikka/ ryhmäkohtaista ohjausta ja järjestetään kaksi keskustelutilaisuutta TOPPI-verkoston kanssa, jossa jaetaan yhteisiä kokemuksia. Osallistujien opintopistemäärään sisällytetään aloitus- ja loppuseminaarit.

Koulutuksen lopuksi järjestetään vaikuttavuus-/juurruttamisseminaari. Toteutus hybridinä.

 

Toteutusajat

Koulutus toteutetaan 2024 aikana ja ilmoittautuminen avautuu myöhemmin ilmoitettuna ajankohtana

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
050 5987878
Tki-päällikkö, Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
050 5884871
Esa Posio, kehittämisen asiantuntija, HTM, Lapin yliopisto

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajankoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Kouluttajina ja lisätiedot sisällöstä:
Erja Kotimäki, erja.kotimaki#oamk.fi (korvaa # -> @), Kati Korento, kati.korento#oamk.fi (korvaa # -> @) ja Esa Posio, esa.posio#ulapland.fi (korvaa # -> @)

Muut lisätiedot:
Arja Räinä-Räisänen, arja.raina-raisanen#oamk.fi (korvaa # -> @), p. 050 375 0269

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutuksen hanketta Työelämäpedagogi työpaikkaohjauksen tukena. Koulutus on kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta. Mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista osallistujat vastaavat itse