« Takaisin

Kestävä kehitys ja ilmastovastuullinen toiminta ammatillisessa koulutuksessa (osa Ytot vauhtiin -hanketta)

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:4 op
Koulutusaika:6.10.2022 - 1.12.2022
Hakuaika: 7.4.2022 - 1.9.2022
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Kestävyyskysymysten ymmärtäminen ja tulevaisuuden ratkaisujen rakentaminen edellyttävät ymmärrystä ekologisen kestävyyden välttämättömyydestä ja sen kytkennöistä yhteiskuntaan ja työelämään.

Saavatko opiskelijat sinun alallasi riittävän hyvät valmiudet työelämän kestävän kehityksen osaamistarpeisiin?

Tule mukaan kehittymään ja kehittämään omaa ja alasi kestävän kehityksen toimintakulttuuria!

Koulutus on osa Ytot vauhtiin -hanketta. Hankkeen aloituswebinaari "Ytojen ytimessä" on katsottavissa Youtubessa osoitteessa https://youtu.be/gfrSPpztQs8

Tavoite

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on kestävän kehityksen ja ilmastovastuullisen toiminnan kehittäminen käytännön opetuksessa ja oppimisessa, oppilaitosten toimintakulttuurissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä.

Koulutuskokonaisuuden neljä hyötyä osallistujille:

  1. Vahva perusta: Koulutus antaa osaamisen kehittymistä tukevan tietoperustan sekä aiheeseen liittyvää tutkimustietoa.
  2. Pedagogiikka: Yhteistoiminnallisuus on koulutuskokonaisuuden pedagogisena toimintatapana. Sisältöihin paneudutaan alustuksilla, vertaisoppien, yhteiskehittämällä ja kokeillen!
  3. Käytännönläheisyys: Käytännönläheisyys ja kokeileva prosessi auttavat soveltamaan opittua oman alasi opetuksessa ja toimintaympäristössä.
  4. Polun alku: Koulutuksen aikana saatu osaaminen kehittää kestävän kehityksen toimintakulttuuria ja matka jatkuu koulutuksen jälkeen oman alasi opetuksessa.

Kohderyhmä

Koulutuskokonaisuus on suunnattu ammatillisen toisen asteen ammatillisten aineiden ja yhteisten tutkinnon osien opetus- ja esihenkilöstölle. Mukaan mahtuu 18 henkilöä. (Huom! Mikäli organisaatiostasi on tarvetta suuremman ryhmän osallistumiselle, kysy tällöin paikkakuntakohtaista toteutusta).

Sisällöt

Teemat, joiden äärellä olemme:

  • Kestävän kehityksen ja ilmastovastuullisen toiminnan merkitys ammatillisessa osaamisessa
  • Kestävä kehitys tutkinnon perusteissa
  • Kestävän kehityksen toteutuminen ammatillisella toisella asteella käytännön opetuksessa ja oppimisessa, oppilaitosten toimintakulttuurissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä- mitä voimme tehdä paremmin?
  • Omaan työhön liittyvä kestävää kehitystä edistävä kokeilu tai tehtävä

Toteutusajat

Aloituswebinaari: 6.10.2022 klo 13.00–15.30

Verkkotapaamiset:

3.11.2022 klo 12.00–15.30
15.11.2022 klo 12.00–15.30
1.12.22 klo 12.00–15.30

Kouluttaja(t)

Kestävän kehityksen asiantuntijat Oamk/Amok

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3407144

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta. Perimme 100 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.