« Takaisin koulutuslistaan

Vapaan sivistystyön opettajan pedagogiset taidot

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:1–6 op
Koulutusaika:1.9.2024 - 30.5.2025
Hakuaika: 1.2.2024 - 19.8.2024
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutuksessa tuotetaan vapaan sivistystyön opettajille ja kouluttajille monipuolinen pedagogista osaamista kehittävä koulutuskokonaisuus, jonka sisällöissä hyödynnetään tuoreinta tutkimustietoa oppimisen pedagogisesta ja muotoilusta erilaisissa oppimisympäristöissä.

Koulutus toteutetaan non-stop verkkototeutuksena siten, että osallistuja voi aloittaa opiskelun joustavasti. Aloituspäiviä koko koulutuksen aikana on neljä: 2x syksyllä 2024 ja 2x keväällä 2025. Aloituspäivien tarkoitus on opintoihin orientoituminen ja keskinäinen verkostoituminen.

Osallistuja laatii oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman kokoamalla koulutustarjonnasta 1–6 opintopistettä. Koulutustarjonta koostuu neljästä osiosta, joista osallistuja valitsee vähintään yhden

  1. Osaamisperusteiset koulutukset vapaassa sivistystyössälainsäädäntöopsit ja koulutuskuvaukset  – 1 op
  2. Pedagoginen suunnitteluja toteutusosaaminenoppimisteoriatpedagogiset mallit oppimisprosessin suunnitteluopetuksen käyttöteoria – 2 op
  3. Arviointiosaaminenarvioinnin ja palautteen oppimisprosessissaosaamisen arvioinnin menetelmät – 1op 
  4. Ohjausja erityispedagoginen osaaminenohjausmuodot ja -käytänteetpedagoginen saavutettavuus – 2 op

Osallistuja voi suorittaa lisäksi valinnaisena koulutusosiona digipedagogisen osaamisen itsenäisesti suoritettavan osion; digitaaliset oppimisympäristöt ja välineetdigitaalisuus opetuksessaarvioinnissa ja ohjauksessa (10 osaamismerkkiä).  

 

 

Kohderyhmä

Vapaan sivistystyön opettajat ja kouluttajat.

Kouluttaja(t)

Yliopettaja, Ammatillinen opettajankoulutus
040 1415157
Lehtori, Ammatillinen opettajankoulutus
050 4713096

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajankoulutus
050 3407144

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmään kuuluvalle osallistujalle maksuton.