Opintosuunnitelma

 

Koulutuksessa hyödynnetään Lab/Demola -mallia, jossa yritykset ja yhteisöt tuovat ideoita koulutettavien kehitettäväksi. Kaikki yhteistyöyritykset ovat lupautuneet ideoiden esittelyyn. Näitä opiskelijat kehittävät konseptointijaksolla, jonka jälkeen konseptit pitchataan yrityksille. Tämän jälkeen kiinnostavampien konseptien ympärille rakennetaan tiimit, jotka rakentavat konseptien pohjalta demosovellukset, jotka koulutuksen päätteeksi esitellään jälleen yrityksille. Näiden työnäytteiden jälkeen yritysten on helppo päättää työ/harjoittelusuhteesta, mikäli ne haluavat jatko kehittää syntyneitä aihioita tuotteeksi asti. Syntyneet mallit ovat arvokasta portfolio/työnhakumateriaalia osallistujille. 

 

Koulutuksen sisältö: 

Orientaatiojakso, 21h 

Orientaatiojaksolla osallistujat ryhmäytyvät ja luovat verkostoja omaan opiskelijaryhmäänsä. Osallistuja kertaa ja päivittää opiskeluun liittyviä taitojaan. Hän kehittää ohjatusti monimuotoisessa koulutuksessa tarvittavia tietoteknisiä taitoja. Hän myös tutustuu tiedonhankintaan, tutustuu sähköisiin opiskelumateriaaleihin ja harjaantuu käyttämään opiskelijana erilaisia digitaalisia opetus- ja oppimisvälineitä. Orientaatioon kuuluu myös monitieteinen havainnointi -jakso, jossa eri alojen asiantuntijat esittelevät näkemyksiään samoista fyysistä paikoista. Tämä on johdanto paikkasidonnaisen AR:n hahmottamiseen. Havainnoidaan paikkojen kerroksia: aikatasot, tarinat, tunteet, tapahtumat, äänet. 

 

Kick-Off AR-maailmaan, 49 h 

Rob Morgan, Playlines 

Sisäänajo AR -maailmaan. AR -dramaturgia, Case -esittelyt, ääni-AR demo ja hands-on työpaja. 

 

Arilyn Manager -teknologia, 35 h 

Case -esittelyt, ja Arilyn Managerin ominaisuudet. Askelmerkit oman AR-elämyksen suunnittelulle. 

Käydään läpi käytännön toteuttamista ja seikkaperäisesti Managerista sen julkaisua. 

Arilyn (Robust North Oy) on suomalainen luova teknologia-alan yritys, joka tuottaa innovatiivisia ratkaisuja digitaaliseen markkinointiviestintään. Arilyn on älylaitteisiin ladattava sovellus, joka tunnistaa kohteet (esim. esite tai etiketti), joihin virtuaaliset kampanjat on kiinnitetty ja avaa sisällön käyttäjän katsottavaksi. Arilyn on yhdistelmä lisättyä todellisuutta, paikkatietoa ja interaktiivisuutta. Palvelu tarjoaa markkinointiin vahvasti panostaville yrityksille ja julkisyhteisöille helppokäyttöiset työkalut virtuaali-kampanjoiden toteuttamiseen. Missio on Arilynin avulla herättää kaikki ympäristömme pinnat eläviksi mediapinnoiksi ja mahdollistaa niiden kautta elämyksellinen ja interaktiivinen asiakasviestintä. 

 

Yrityscaset, 35 h lähiopetus 

Yritysesittelyt, AR-case-esittelyt ja ideat konseptisuunnittelun pohjaksi: 

Arilyn, Helsinki 

Exove, Helsinki, Tampere, Oulu 

Flatlight Creative House, Rovaniemi 

Ludocraft, Oulu 

MeKiwi, Oulu 

Playlines / Rob Morgan, Lontoo 

Playsign, Oulu 

Teatime Research Oy, Helsinki 

 

Konseptointjakso & pitch, 75h 

Koulutettavat jakautuvat pienryhmiin, joissa yritysten esittelemiä ideoita työstetään konsepteiksi. Valmiit konseptit esitellään yrityksille. 

 

Workshopit, 84 h 

Seuraavat yritykset tulevat pitämään ”hands on” workshopit, joissa koulutettavat tekevät nopeita kokeiluja yritysten käyttämän teknologia-alustan kanssa omilla sisällöillään. 

 

Playsign, Oulu 

Playsign on rakennetun ympäristön 3D-mallien julkaisujärjestelmä. Se tukee AR-käyttöä, esim. rakennusmallin katsomista itse paikalla. Playsign AR pilotoitiin Oulun kaupungin rakennusvalvonnan kanssa, naapurikuulemisen käyttöön v. 2018. Sittemmin sitä on käytetty mm. Warjakka-projektin historiallisten rakennusten julkaisemiseen Oulunsalon varjakassa. Playsign pohjaa Unity-pelimoottoriin. Staattisten mallien katselujen sijaan Playsign hakee lisäarvoja rakennettuun ympäristöön liittyvistä toimintarakenteista, kuten suunniteltujen kulkureittien virtuaalisesta testaamisesta. Playsign tukee reaaliaikaisen datan visualisointia, ja sitä on käytetty mm. sisäilman laadun havainnollistamiseen. 

 

Teatime Research Oy, Helsinki 

Immersiivisiin teknologioihin ja XR-tuotantoihin keskittynyt yritys. Yritys on toteuttanut XR-kokemuksia ja -sovelluksia useille eri toimialoille. Monipuolisiin toteutuksiin kuuluu esim. mobiili AR-sovelluksia rakennus- ja kulttuurialalle, sekä kokeellisia tuotantoja AR-silmikoille. Viimeisimpiä toteutuksia ovat Virtuaalikoski.fi Imatralle, sekä Helsinki Ajassa. Tällä hetkellä tuotannossa on mm. ammattikäyttöön tarkoitettu sovellus uusille Hololens 2 AR-silmikoille. 

 

Exove, Helsinki, Tampere, Oulu 3pv, 21h 

Auttaa asiakkaitaan suuntaamaan katseen tulevaisuuteen ja saavuttamaan kasvua suunnittelemalla ja luomalla näyttäviä, käyttäjäystävällisiä ja saumattomasti toimivia digitaalisia palveluita. Yhtenä työkaluna 

käytetään XR-teknologian tuomia mahdollisuuksia tehdä data näkyväksi, käsitettäväksi ja sitä kautta parantaa asiakkaiden työnkulkua ja kommunikaatiota. 

 

MeKiwi, Oulu 

MeKiwi Oy on oululainen digitoimisto, joka toteuttaa AR/VR-ratkaisuja, opetusteknologiaa ja mobiilisovelluksia asiakasyrityksilleen. B2B toteutusten lisäksi tehdään VR-pelejä suoraan kuluttajille. Yrityksellä on parhaillaan käynnissä lisätyn todellisuuden projekti merkittävän suomalaisen operaattoriyrityksen kanssa. 

 

Demojen työstäminen, 149 h 

Viikon kehityssyklit, opiskelijoille viikoittain annettavat palautteet ja uusien tavoitteiden asettaminen. 

 

Showtime – valmiiden töiden esittely, 7 h 

 

Uraohjaus ja työnhakuvalmennus, 35 h 

Osallistujalle annetaan koko koulutuksen ajan uraohjausta ja parannetaan hänen työnhakuvalmiuksiaan. Ohjauksesta vastaavat opettajatiimi ja ammattialan hyvin tuntevat yritysten kouluttajat. Osallistuja oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja osaa arvioida omaa osaamistaan suhteessa AR -hankkeiden tehtäviin ja toteutuksiin. Hän osaa kohdistaa työnhakunsa osaamistaan vastaaviin tehtäviin ja tuoda työnhaussa esiin haettavan tehtävän kannalta keskeistä osaamistaan. Hän tuntee erilaisia kanavia ja verkostoja, joiden kautta työllistyminen on mahdollista. Hän myös pystyy suunnittelemaan omaa työuraansa ja oman osaamisensa kehittämistä alan edellyttämällä tavalla.