« Takaisin koulutuslistaan

TAIMI - Låt dig inspireras av jämställdhet, likabehandling och mångfald!

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:1-12 op
Koulutusaika:10.2.2022 - 13.12.2022
Hakuaika: 14.12.2021 - 8.2.2022 4.11.2022 (jatkettu)
Hinta:kostnadsfri
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Välkommen på fortbildning i jämställdhetoch likabehandling!

Målet för fortbildningarna är att utveckla personalens kunskap om och ge verktyg hur jämställdhet- och likabehandling kan förverkligas inom den grundläggande och andra stadiets utbildning. Alla fortbildningsdelar ordnas online. De fungerar bådesom självständiga delar och som en helhet.

Grunderna för en jämställd undervisning och handledning, 1 sp 

Du får kunskap om kön och dess mångfald, färdigheter att ta upp dessa teman inom undervisning och att stödja elevernas identitetsbyggande.
Fortbildningen ordnas online och innefattar workshop och handledning i att utveckla det egna arbetet.
Webinarium: 14.11 (kl.13-16) och 8.12.2022 (kl.14-16).

Jämställd och jämlik yrkesvägledning, 3 sp                                    

Du får kunskap i att utvärdera och utveckla ditt yrkesvägledningsarbete utifrån ett jämställdhets-och jämlikhetsperspektiv.
I denna del ingår en utvecklingsuppgift relaterad till ditt eget arbete.
Webinarium: 29.9 (kl.13-16), 3.11 (kl.14-16) och17.11.2022 (kl.13-16).

Integrering av jämställdhet och jämlikhet i verksamhetskultur, struktur och praktik, 2 sp                                                                            

Den här delen är riktad till dig som önskar stöd i konkretisering av jämställdhet och jämlikhet i det egna arbetet, i handledning eller i arbetsgemenskapen, såsom timplanering eller utvecklande av checklistor. Under denna del reflekterar vi tillsammans över konkreta arbetssätt i skolans vardag.
Deltagande i denna del förutsätter att du deltagit i en eller flera av de tidigare delarna.
Webinarium: 1.11, 22.11 och 13.12.2022 (kl.13-16).

Anmäl dig via följande länk:
https://link.webropol.com/s/taimisvenska

Mer information: Päivi Haapakoski, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.tel: 040 1415163

Fortbildningen ordnas också på finska. Läs mer härifrån

Fortbildningen är en del av lärarutbildningen som finansieras av Utbildningsstyrelsen. Fortbildningen är kostnadsfri för deltagarna som tillhör målgruppen.Deltagarna står för eventuella rese- och boendekostnader. Vi tar ut en avbokningsavgift på 200 € om avbokningen inte har gjorts två veckor innan fortbildningsstart.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö, Liiketoiminnan kehitys
040 1415163