« Takaisin

Työpaikkaohjausta työparina

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Verkko-opetus
Laajuus ja kesto:6 op
Koulutusaika:8.9.2022 - 1.12.2022
Hakuaika: 31.3.2022 - 30.9.2022
Hinta:maksuton
Osallistujia enintään:30
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Koulutuksemme tukee sinua ja organisaatiotasi kehittämään työelämäpedagogiikkaa ja ideoimaan uusia työmuotoja työelämän ja oppilaitoksen välille. Sisällön ja toteutuksen räätälöimme osallistujien kehittämistarpeiden mukaan.  Koulutuksen avulla kehitetään alueellisesti työpaikalla tapahtuvaa koulutusta ja arviointia sekä työelämälähtöisiä, laadukkaita oppimisympäristöjä ja toimintatapoja.

Tule ja tartu mahdollisuuteen kehittyä ja kehittää työelämäpedagogiikkaa!

 

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen opettajat, heidän työyhteisönsä ja työelämäkumppaninsa työparina tai pienryhmänä, jossa ainakin yksi työelämän edustaja/työpaikkaohjaaja.

Sisällöt

Sisällöt rakentuvat seuraavista teemoista:

Osio 1. Ohjausosaamisen moninaisuus,  2 op

  • Työelämäohjauksen kokonaisuus
  • Tulevaisuuden kehittämistarpeiden ennakointi
  • Ohjausosaamisen moninaisuus
  • Ohjausosaamisenkartoitus ja osallistujaparin (työpaikkaohjaajan ja opettajan, S2 –asiantuntija yms.) opintosuunnitelman laatiminen.
  • Mahdollisuus osallistua osaamisen osoittaminen valtakunnallisella osaamismerkillä

Osio 2. Työelämäpedagogisen osaamisen kehittäminen, 4 op

  • Sisällöt nousevat osaamiskartoituksen pohjalta (kehittämistarpeet) tai valitaan aiheita, jotka tukevat työparin kehittämistehtävän tekemistä

Toteutusajat

Osio 1. 8.9.2022 klo 14-16
Osallistujat valitsevat ohjausaikoja syyskuulta 2022.
Osio 2. sisältää kolme tunnin (1 h) webinaaria: 13.9., 20.9. ja 4.10.2022, klo 15-16

Päätöseminaari pidetään 30.11.2022 osittain yhdessä Puhtaasti parempaan duuniin –hankkeen päätösseminaarin kanssa ja 1.12.2022, alustavasti
molempina päivinä klo 12-16.
Koulutus järjestetään verkkototeutuksena. Koulutus käynnistyy osallistujien osaamisen kartoituksella. Koulutuksen aikana osallistujat tekevät työparina omaan työhönsä liittyvän kehittämistehtävän. Kehittämistehtävän ohjausajat sovitaan myöhemmin.

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 5987878
Tki-päällikkö, Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 5884871
Esa Posio, kehittämisen asiantuntija, HTM, Lapin yliopisto

Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Kouluttajina ja lisätiedot sisällöstä:
Erja Kotimäki, erja.kotimaki#oamk.fi (korvaa # -> @), Kati Korento, kati.korento#oamk.fi (korvaa # -> @) ja Esa Posio, esa.posio#ulapland.fi (korvaa # -> @)
Lisätiedot toteutuksesta:
Eeva-Leena Ronkainen, eeva-leena.ronkainen#osao.fi (korvaa # -> @), Puhtaasti parempaan duuniin –hanke

Muut lisätiedot:
Arja Räinä-Räisänen, arja.raina-raisanen#oamk.fi (korvaa # -> @), p. 050 375 0269

Koulutus on osa Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutuksen hanketta Työelämäpedagogi työpaikkaohjauksen tukena. Koulutus on kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta. Mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista osallistujat vastaavat itse