« Takaisin

Oppijan rinnalla hybridiympäristöissä

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:3-12 op
Koulutusaika:1.2.2023 - 18.12.2023
Hakuaika: 29.8.2022 - 16.10.2023
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

Koronapandemian aikana on selkeästi havaittu lisääntynyt tarve kehittää opettajien ja ohjaajien valmiuksia hybridiopetukseen. Hybridiopetuksella tarkoitetaan lähi- ja etäopetuksen yhdistämistä hyödyntäen digitaalisia oppimisympäristöjä. 

Tämän täydennyskoulutuksen tavoitteena on tehostaa ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstön hybridiopetuksen osaamista. Koulutuksen keskeinen ajatus on ohjata opettajaa tukemaan opiskelijaa oppimaan uusissa ympäristöissä. 

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen sekä vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö.

Sisällöt

Täydennyskoulutus sisältää neljä 3 opintopisteen arvoista koulutusosiota. Voit osallistua yksittäisiin koulutusosiohin tai kaikkiin neljään.

1. Erilaisten verkkototeutusten pedagoginen muotoilu (3 op)

Keskeiset sisällöt:

 • Pedagoginen suunnittelu
 • Digipedagogiset mallit ja teknologiset sovellutukset 
 • Pedagoginen käsikirjoitus

Toteutusaika: Vuosi 2023, tarkentuu myöhemmin

2. Videopedagogiikka (3 op)

Keskeiset sisällöt:

 • Video-opetusmateriaalin pedagoginen tuotantoprosessi
 • Videoiden hyödyntäminen opiskelijoiden osaamisen hankkimisessa ja osaamisen osoittamisessa
 • Erilaiset videotyypit

Toteutusaika: 8.2.2023-22.3.2023. Lue lisää ja ilmoittaudu koulutukseen täältä.

3. Innostava ja osallistava verkkoläsnäolo (3 op)

Keskeiset sisällöt:

 • Ohjaus ja dialogisuus
 • Parhaat käytänteet toimia opettajana verkossa
 • Työkaluja innostavan ja oppijalähtöisen oppimateriaalin valmistamiseen ja esittämiseen
 • Työkalut ja sovellukset ryhmätöihin ja keskusteluihin (huomioiden saavutettavuus, tietoturva ja lisenssit) 

Toteutusaika: Syksy 2023, tarkentuu myöhemmin

4. Oppimisen ja ohjaamisen virtuaaliympäristöt (3 op)

Keskeiset sisällöt:

 • Erilaiset virtuaaliset AR/VR/MR-ympäristöt ja niiden mahdollisuudet sekä ohjelmistoratkaisut
 • Laitteet sisällön käyttämiseen, kuluttamiseen ja tuottamiseen
 • Valmiiden virtuaalisten ympäristöjen hyödyntäminen oppimisen ja ohjauksen sekä osaamisen arvioinnin tukena
 • Virtuaaliset ympäristön oppimisen ja ohjauksen sekä osaamisen arvioinnin tukena
 • Virtuaalisten ympäristöjen mahdollistama pelillisyys
 • Mahdollisuudet toteuttaa virtuaalisia ympäristöjä oppimisen ja ohjaamisen tukena
 • XR-toteutus- ja/tau pedagogisen toimintamallin luominen virtuaaliseen ympäristöön sekä sen esittely 

Toteutusaika: Kevät 2023, tarkentuu myöhemmin

Lisätiedot

Virallinen ilmoittautuminen avataan myöhemmin tällä sivulla, mutta voit ilmoittautua jo alustavasti sinua kiinnostaviin koulutusosioihin. Ilmoitamme sinulle heti, kun toteutusajan tarkentuvat ja virallinen ilmoittautuminen alkaa. 

Ota yhteyttä: Hanna Spets, koulutussuunnittelija, hanna.spets(at)oamk.fi 

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3407144

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.