« Takaisin koulutuslistaan

Kestävää arviointia

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:
Laajuus ja kesto:1-10 op
Koulutusaika:1.9.2023 - 30.5.2024
Hakuaika: 28.2.2023 - 15.8.2023
Hinta:maksuton
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:

Yleiskuvaus opinnoista

 

Kestävää arviointia -hankkeen koulutusosioissa keskitytään ohjaavan palautteen antamiseen, osaamisen arviointiin ja näyttöjen järjestämiseen sekä osaamisperusteiseen arviointiin – unohtamatta työpaikkaohjaajien ja työelämäarvioijien perehdytystä sekä vapaan sivistystyön toimijoita.

Hankkeen koulutusosiot toteutuvat syyskuu 2023 - toukokuu 2024 välillä. Tarkemmat aikataulut, ilmoittautuminen ja sisällöt julkaistaan toukokuussa 2023.

Koulutushanke on suunniteltu viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun (Haaga-Helia, Hamk, Jamk, Oamk ja Tamk) asiantuntijaverkoston yhteistyönä. Jokainen ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa osaltaan
koulutusosioiden toteutuksista yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien ja vapaan sivistystyön toimijoiden kanssa.

Tavoite

Koulutushankkeen tavoitteena on opiskelijan arviointiin liittyvän osaamisen
vahvistaminen ja yhtenäisen arviointikulttuurin kehittäminen. Hankkeen koulutuksissa käsitellään arvioinnin perusasioita sekä ammatillisen koulutuksen opiskelijan arvioinnin kriteerejä ja niiden käyttöönottoa sekä vapaan sivistystyön osaamisperusteista arviointia.

Hankkeessa toteutetaan Onnistu arvioinnissa -seminaari yhteistyössä viiden ammatillisen opettajakorkeakoulun kesken. Lisäksi hankkeessa toteutetaan kolme itsenäistä osiota (3 op), joista jokainen ammatillinen opettajakorkeakoulu vastaa itse omalla toiminta-alueellaan:
- Ohjaava palaute osaamisen kehittymisen tukena (3 op)
- Näyttöjen järjestäminen ja osaamisen arviointi työpaikalla (3 op)
- Osaamisperusteinen arviointi ei-tutkintotavoitteisessa koulutuksessa (3op)

Kestävää arviointia -hankkeen tuloksena ja tuotoksena osallistujien arviointiosaaminen vahvistuu ja valmiudet toteuttaa laadukasta ammatillista sekä vapaan sivistystyön koulutusta paranevat. Tuotoksena syntyy osallistujien omaa työtä kehittäviä käytänteitä sekä osaamisperusteisuuden ja laadukkaan arvioinnin toteuttamisen toimintamalleja osallistujien organisaatioihin.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä esimiehet.

Kouluttaja(t)

Yliopettaja, Ammatillinen opettajakoulutus
040 1415157
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
0400 693681
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4713096

Yhteystiedot

Koulutussuunnittelija, Liiketoiminnan kehitys
040 1415163