sivuid: 313

Tietoa uudelle AMK-opiskelijalle

HUOM! Englanninkielisiin koulutuksiin hyväksytyille infomateriaali on lähetetty sähköpostitse. 
Uusien YAMK-opiskelijoiden materiaali löytyy täältä.

Kevään 2020 yhteishaun todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan 27.5.2020 mennessä ja kaikki tulokset julkaistaan viimeistään 15.7.2020. Tulokset päivittyvät reaaliaikaisesti Opintopolku-palveluun. Voit tarkistaa ajantasaisen opiskelijavalintatilanteesi kirjautumalla palveluun. Opetushallitus lähettää 15.7.2020 jälkeen kaikille hakijoille sähköpostitse tuloskirjeen, jossa näkyvät tiedot kaikkien hakukohteiden osalta.

Oamkin syksyn opetus ensimmäisellä jaksolla 24.8.–25.10.2020 järjestetään lähiopetuksena täysimääräisesti vain uusien eli ensimmäisen vuoden opiskelijoiden osalta. Lue koko tiedote koskien Oamkin syksyn opetuksen järjestämistä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen sekä ilmoittautuminen tehdään kirjautumalla Opintopolku-palveluun. 15.7.2020 mennessä hyväksyttyjen tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 22.7. kello 15.00. Tämän jälkeen hyväksytyillä on 7 vuorokautta hyväksymisestä aikaa vastaanottaa opiskelupaikka.

Ilmoittautumisen vaihtoehdot

Lukuvuoden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva koko lukuvuoden
 • poissaoleva koko lukuvuoden
 • läsnäoleva syyslukukauden, poissaoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva syyslukukauden, läsnäoleva kevätlukukauden

Kevätlukukauden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva kevätlukukauden

Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus opintojaksojen suorittamiseen, opinto- ja ateriatukeen sekä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin (mm. matka-alennuksiin).

Ensimmäisen lukuvuoden (1.8.-31.7./keväällä aloittava 1.1.-31.7.) poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

 • palvelukseenastumismääräys tai palvelustodistus,
 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Voit toimittaa asiakirjoista jäljennöksen tai käydä näyttämässä alkuperäisen asiakirjan hakijapalveluissa. Toimitetut kopiot tuhotaan tarkistuksen jälkeen. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Mikäli et toimita asiakirjoja määräaikaan mennessä tai ne ovat puutteellisia, opiskelija kirjataan läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi, se kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeuttasi. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. Edellytyksenä on, että toimitat poissaolosta asiakirjan.

Todistusjäljennösten toimittaminen

Opiskelupaikan vastaanottaneen tulee liittää hakemukselleen kopio tutkintotodistuksesta, mikäli hän hakee jollakin seuraavista pohjakoulutuksista:

 • ennen vuotta 1990 suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
 • pelkkä lukion oppimäärä (ei ylioppilastutkintoa)
 • kansainvälinen ylioppilastutkinto
 • ennen vuotta 2018 suoritettu ammatillinen perustutkinto
 • ammatti- tai erikoisammattitutkinto
 • ulkomainen tutkinto.

Todistusjäljennöksiä ei tarvitse liittää seuraavista pohjakoulutuksista:

 • vuonna 1990 tai myöhemmin suoritettu suomalainen ylioppilastutkinto
 • vuonna 2018 tai myöhemmin suoritettu ammatillinen perustutkinto.

Todistuskopiot tulee liittää hakemukselle 22.7. mennessä tai opiskelupaikan vastaanottamisen määräajan mukaisesti. Todistuskopioiden liittäminen hakemukselle tapahtuu kirjautumalla Opintopolku-palveluun. Kirjautuminen on mahdollista verkkopankkitunnuksilla tai muulla vahvalla tunnistautumisella. Mikäli todistusjäljennösten liittäminen hakemukselle ei ole mahdollista, kopiot voi toimittaa opiskelijapalveluihin (ks. Opiskelijapalvelut). Kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. Kampuksilla ei ole mahdollisuutta kopiointiin.

Paperisena toimitettaviin dokumentteihin sekä kirjekuoreen tulee laittaa tutkinto-ohjelman nimi, johon hyväksytty. Todistusjäljennökset voi lähettää postitse alla mainittuihin osoitteisiin tai tuoda paikan päälle. Määräaika on sama kuin sähköisesti liitettävissä liitteissä.

Opiskelijatunnusten hakeminen

Tarvitset opiskelijatunnuksen eli students.oamk.fi-käyttäjätunnuksen, että voisit käyttää Oamkin verkkopalveluita (esim. sähköposti, pilvitallennustilat ja verkko-opiskeluympäristöt). Kun otat tunnuksen käyttöön, sitoudut samalla noudattamaan Oamkin tietojärjestelmien käyttösääntöjä ja hyväksyt samalla käyttöehdot.

Hae tunnuksesi Suomi.fi -palvelusta ohjeen mukaan. Tunnusta hakiessasi sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi suomalaisella verkkopankkitunnuksella (tai suomalaisen operaattorin mobiilivarmeenteella). Voit hakea tunnuksesi elokuun alusta lähtien. Huomaa kuitenkin, että tunnuksen haku edellyttää, että olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja on kulunut 2-3 arkipäivää siitä, kun olet ilmoittautunut lukuvuodelle 2020-2021. Jos tunnuksen haku ei onnistu, tarkistathan ilmoittautumisesi Opintopolku-palvelusta.

Testaa tunnuksesi toimivuus ennakkoon ennen opintojen alkamista: Kokeile esimerkiksi kirjautua Oamkissa käytössä olevaan MS 365 -pilvipalveluun (kirjautumisohje). Ongelmatilanteissa ole yhteydessä ICT-palveluihin. Pääset nyt kirjautumaan myös opiskelijaintra Oivaan ja Oamkin Moodleen (verkko-opiskeluympäristö). Huom! Office 365 -palveluun kirjaudutaan sähköpostiosoitteella (käyttäjäTämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), kun taas esimerkiksi Moodleen ja Oivaan kirjaudutaan pelkällä käyttäjätunnuksella (jätetään siis sähköpostin loppuosa @students.oamk.fi pois).

Et kuitenkaan pääse vielä kaikkiin Oamkin opiskelijoiden käytössä oleviin palveluihin, joista tärkein on Peppi. Peppi on Oamkissa käytössä oleva järjestelmä, jossa on kaikki opiskeluusi liittyvät perustiedot eli esim. läsnäolo- ja ilmoittautumistiedot, opintosuunnitelmat ja opintosuoritukset. Opiskelijana sinulla on oma työpöytä Pepissä, jonka kautta voit mm. tarkastella omia tietojasi, suunnitella opintojasi, tehdä hyväksilukuhakemuksen ja hakea opiskelutodistuksen. On tärkeää, että pidät yhteystietosi ajantasalla Pepissä, voit itse muuttaa niitä siellä. Pääset kirjautumaan Peppiin opiskelijatunnuksellasi heti opiskeluoikeutesi alettua, eli ensimmäisestä opiskelupäivästä lähtien.

Jos sinulla ei ole suomalaista verkkopankkitunnusta (tai suomalaisen operaattorin mobiilivarmennetta), voit hakea students-tunnuksen opiskelijapalveluista elokuussa. Jos haet tunnuksen opiskelijapalveluista, sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi, eli ota mukaan voimassa oleva passi, henkilökortti tai ajokortti.

Digistarttipaketti

Opiskelu ammattikorkeakoulussa edellyttää hyviä digitaalisia opiskelutaitoja sekä opiskelua hyödyttävien ja mahdollistavien digitaalisten palveluiden hallintaa. Digitaalisten opiskelutaitojen ja digitaalisten palvelujen hallinnan tueksi on rakennettu Digistarttipaketti, jonka avulla opit käyttämään opiskelun kannalta välttämättömiä digitaalisia ohjelmia ja palveluita. Voit suorittaa digistarttipaketin tehtävät omaan tahtiisi, sinulle sopivana ajankohtana, kuitenkin niin, että olet suorittanut kaikki tehtävät lukukauden ensimmäisen opiskelujakson (n.10 vkoa) loppuun mennessä. Voit tarvittaessa palata tälle alustalle kertaamaan asioita koko ensimmäisen lukuvuoden ajan.

Tarvitset opiskelussasi, kuten myös digistarttipaketin suorittamisessa oman tietokoneen, web-kameran, kuulokkeet ja mikrofonin (esim. headset). Digistarttipaketti on Oamkin Moodlessa osoitteessa https://moodle.oamk.fi/course/view.php?id=8102. Kun opiskelupaikkasi on varmistunut ja saat opiskelijatunnuksen. Pääset kirjautumaan Moodleen opiskelijatunnuksella ja salasanalla 20.7.2020 jälkeen. Digistarttipaketin kurssiavaimena käytät opiskeluryhmäsi ryhmätunnusta.

Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot, päivätoteutus MAA20SP
Bioanalyytikko (AMK), monimuotototeutus BIO20SM
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus ENS20SP
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus FTK20SP
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus ENY20SM
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus ENY20SP
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus KTO20SP
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus RYI20SM
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus RYI20SP
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus SAU20SP
Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus LVT20SM
Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus LVT20SP
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus TVT20SP
Kätilö (AMK), päivätoteutus KAT20SP
Medianomi (AMK), päivätoteutus VIE20SP
Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus MPE20SP
Optometristi (AMK), päivätoteutus OPT20SP
Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus RYA20SP
Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus RYM20SP
Röntgenhoitaja (AMK), monimuotototeutus RAD20SM
Sairaanhoitaja (AMK), monimuotototeutus, Oulainen OHS20SM
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Oulu SAI20SP
Sosionomi (AMK), päivätoteutus SOS20SP
Suuhygienisti (AMK), päivätoteutus STH20SP
Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus TAN20SP
Toimintaterapeutti (AMK), monimuotototeutus TTK20SM
Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus LIK20SM
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus LIK20SP
Tradenomi (AMK), liiketalous, terwa-akatemia, päivätoteutus LIK20SPY
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus TIK20SP

Opetussuunnitelmat

Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta, osaamistavoitteista ja vaadittavista opintosuorituksista. Löydät oman tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelman Opinto-oppaasta.

Opintotuki

Opintotuen ja yleisen asumistuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa Kela. Kela ei lähetä uusille opiskelijoille erillistä muistutusta tuen hakemisesta. Opintotukeen kuuluu opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen lisäksi voit hakea yleistä asumistukea. Tee opinto- ja asumistukihakemus Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi).

Yleinen asumistuki myönnetään ruokakunnalle. Voit hakea yleistä asumistukea, kun tiedät asumismenosi ja asumisolosuhteesi. Asumistukea voit saada takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta.

Tee opintotukihakemus vasta sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja uuden opiskelupaikkasi tiedot tulevat näkyviin Kelan verkkohakemukseen pohjatiedoiksi. Opintotuki myönnetään hakemuksesta opintojen alussa yleensä koko tavoitteelliselle suorittamisajalle. Lukuvuosittainen tukiaika on syyskuusta toukokuuhun. Yleistä asumistukea voi saada ympäri vuoden riippuen ruokakunnan tuloista.

Huom! Opintotukea ei voi hakea takautuvasti, vaan opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Opiskelijakunta OSAKOn Uuden opiskelijan opas

Opiskelijakunta OSAKOn Uuden opiskelijan opas löytyy osoitteesta http://www.osakoweb.fi/uudenopiskelijanopas/

Tuudo-mobiilisovellus

Oulun ammattikorkeakoulussa on käytössä Tuudo-mobiilisovellus opintojen ja opiskelijan arjen hallintaan. Pääset jo ilman Oamkin käyttäjätunnusta tutustumaan ammattikorkeakouluun ja opiskeluun mobiilisti, sekä seuraamaan uudelle opiskelijalle suunnattua hyödyllistä sisältöä. Sovelluksesta löytyvät myös kampuskartat, jotka ohjaavat oikeisiin tiloihin.

App Store: https://itunes.apple.com/app/tuudo/id1128326282 
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.caleidon.tuudo&hl=fi 

Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalveluiden yhteystiedot ovat:

Kulttuurialan, luonnonvara-alan ja tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0210 

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0212

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Oulu ja Oulainen

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
puh. 020 611 0211

Oamkin muutto Linnanmaalle

Kotkantien ja Teuvo Pakkalan kadun kampuksemme muuttivat Linnanmaan yhteiskampukselle lukuvuoden 2019–2020 aikana. Tutustu Linnanmaan kampukseen, katso kampuksen yleiskartta sekä pysäköintikartta.

Hakukohdekohtaiset materiaalit

Informaatioteknologia

Kulttuuri

Liiketalous

Luonnonvara-ala

Sosiaali- ja terveysala

Tekniikka

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, monimuotototeutus, aloitusinfo

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, aloitusinfo

Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, aloitusinfo
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, intensiiviviikon ohjelma

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, monimuotototeutus, aloitusinfo

Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, aloitusinfo

Opintojen aloitusohjeita rakennusinsinööreille ja rakennusmestareille

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus, aloitusinfo

Insinööri (AMK), talotekniikka, monimuotototeutus, aloitusinfo

Insinööri (AMK), talotekniikka, päivätoteutus, aloitusinfo

Rakennusarkkitehti (AMK), päivätoteutus, aloitusinfo
Opintojen aloitusohjeita rakennusarkkitehtiopiskelijoille

Rakennusmestari (AMK), päivätoteutus, aloitusinfo
Opintojen aloitusohjeita rakennusinsinööreille ja rakennusmestareille