Tietoa uudelle YAMK-opiskelijalle 

Uusien AMK-opiskelijoiden materiaali löytyy täältä.

Syksyn 2022 YAMK-hakukohteiden tulokset julkaistaan 25.11.2022 mennessä. Tulokset päivittyvät reaaliaikaisesti Opintopolku-palveluun. Voit tarkistaa ajantasaisen opiskelijavalintatilanteesi kirjautumalla palveluun. Opetushallitus lähettää 25.11.2022 jälkeen kaikille hakijoille sähköpostitse tuloskirjeen, jossa näkyvät tiedot kaikkien hakukohteiden osalta. Varasijavalinta päättyy 13.12.2022.

Aloittavan uuden opiskelijan muistilista

   • Ota vastaan opiskelupaikka ja ilmoittaudu.
   • Tarkista, että olet liittänyt hakemuksellesi vaaditut pohjakoulutus- ja työtodistukset
   • Hae käyttäjätunnukset Oamkin järjestelmiin.
   • Kirjaudu Moodle-oppimisympäristöön.
   • Tutustu Digistarttipakettiin ja aloita sen tekeminen.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen sekä ilmoittautuminen tehdään kirjautumalla Opintopolku-palveluun. 25.11.2022 mennessä hyväksyttyjen tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 2.12.2022 kello 15.00. Tämän jälkeen hyväksytyillä on 7 vuorokautta hyväksymisestä aikaa vastaanottaa opiskelupaikka.

Ilmoittautumisen vaihtoehdot

Lukuvuoden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva koko lukuvuoden
 • poissaoleva koko lukuvuoden
 • läsnäoleva syyslukukauden, poissaoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva syyslukukauden, läsnäoleva kevätlukukauden

Kevätlukukauden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva kevätlukukauden

Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus opintojaksojen suorittamiseen, opinto- ja ateriatukeen sekä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin (mm. matka-alennuksiin).

Ensimmäisen lukuvuoden (1.8.-31.7./keväällä aloittava 1.1.-31.7.) poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä; tai
 • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan; tai
 • jos opintojen aloittaminen on estynyt covid-19-epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi taikka muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä. 

Poissaolon edellytyksenä on, että toimitat asiakirjan poissaolosi lakisääteisestä syystä:

 • palvelukseenastumismääräys tai palvelustodistus,
 • Kelan todistus raskaus- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.
 • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi, se kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeuttasi.Kevään osalta voit muuttaa läsnäolon poissaoloksi vain, jos syyslukukauden poissaolon perusteena ollut sairaus tai vamma jatkuu myös kevätlukukaudella. Muutoshakemus tulee tehdä 15.1. tai sitä seuraavaan arkipäivään mennessä. 

Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, raskaus- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. 

Voit lähettää poissaolotodistuksen sähköpostilla tai toimittaa postitse asiakirjoista jäljennöksen hakijapalveluihin. Toimitetut kopiot tuhotaan tarkistuksen jälkeen. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Mikäli et toimita asiakirjoja määräaikaan mennessä tai ne ovat puutteellisia, sinut kirjataan läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Mikäli lähetät poissaolotodistuksesi sähköpostina, sinun tulee käyttää turvapostia:

 • Rekisteröi sähköpostiosoitteesi palveluun https://securemail.oulu.fi/.
 • Tämän jälkeen saat sähköpostiisi viestin, jonka lähettäjänä näkyy ”Turvaposti Oulun Yliopisto”. Viesti sisältää henkilökohtaisen linkin, jolla tunnistaudut palveluun.
 • Kirjoita To-kenttään vastaanottajaksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja Subject (aiheeksi) “Poissaolotodistus”.
 • Liitä viestiisi lääkärintodistus tai muu todistus.
 • Lähetä luottamuksellinen viesti palvelussa.

Luottamuksellisten viestien käsittelyyn käytetään Deltagon Sec@GW-palvelua.

 

Todistusjäljennösten toimittaminen

Opiskelupaikan vastaanottaneen opiskelijan tulee toimittaa kopiot korkeakoulututkintotodistuksesta ja hakukelpoisuuteen vaadittavista työtodistuksista (vähintään kaksi vuotta). Lisäksi toimitetaan kopio mahdollisesta opistoasteen tutkintotodistuksesta työkokemuksen todentamista varten.

Opiskelijavalintaan vaikuttavien tietojen (pohjakoulutus ja työkokemus) todistuskopiot on tullut liittää hakemukselle 21.9.2022 mennessä.

Mikäli kahden vuoden työkokemusvaatimus ei ole täyttynyt vielä hakuaikana, tulee sinun liittää kopiot työtodistuksista 31.12.2022 mennessä.

Todistuskopioiden liittäminen hakemukselle tapahtuu kirjautumalla Opintopolku-palveluun. Todistukset liitetään kohtaan ”Opiskelijaksi valitun todistukset”. Kirjautuminen Opintopolkuun on mahdollista verkkopankkitunnuksilla tai muulla vahvalla tunnistautumisella.

Jos todistusjäljennösten liittäminen hakemukselle ei ole mahdollista, voit lähettää ne suojatulla sähköpostilla tai toimittaa postitse asiakirjoista jäljennökset hakijapalveluihin. Jäljennösten ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. 

Paperisena toimitettaviin dokumentteihin sekä kirjekuoreen tulee laittaa tutkinto-ohjelman nimi, johon sinut on hyväksytty. Määräaika on sama kuin sähköisesti liitettävissä liitteissä. 

Mikäli lähetät todistusjäljennökset sähköpostina, sinun tulee käyttää turvapostia:

 • Rekisteröi sähköpostiosoitteesi palveluun https://securemail.oulu.fi/.
 • Tämän jälkeen saat sähköpostiisi viestin, jonka lähettäjänä näkyy ”Turvaposti Oulun Yliopisto”. Viesti sisältää henkilökohtaisen linkin, jolla tunnistaudut palveluun.
 • Kirjoita To-kenttään vastaanottajaksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja Subject (aiheeksi) “Todistusjäljennökset”.
 • Liitä viestiisi todistusjäljennökset.
 • Lähetä luottamuksellinen viesti palvelussa.

Luottamuksellisten viestien käsittelyyn käytetään Deltagon Sec@GW-palvelua.

Mikäli olet hakuaikana liittänyt kaikki vaaditut todistukset hakemukselle, sinun ei tarvitse toimittaa niitä uudelleen.

Koulutuksen aloitus- ja opetuspäivät

 

Tradenomi (ylempi AMK), Johtaminen ja työhyvinvointi

Kevätlukukauden 2023 kontaktipäivät, jolloin opetusta klo 8.30 - 16.00:

 • Aloituspäivät 12. - 13.1.2023 Linnanmaan kampuksella.
  Torstain 12.1. kontaktipäivä on tilassa 7B125 ja perjantain 13.1. kontaktipäivä on tilassa 5B307.
 • 3.2.2023
 • 24.2.2023
 • 24.3.2023
 • 31.3.2023
 • 28.4.2023
 • 12.5.2023 Linnanmaan kampuksella

Johtamisen ja työhyvinvoinnin YAMK- ohjelman aloituspäivät järjestetään Linnanmaan kampuksella 12.-13.1.2023, klo 8.30-16.00 (tarkempi tila päivitetään tälle sivulle 10.1. mennessä). Aloituspäivät ovat läsnäoloa vaativaa kontaktiopetusta sen vuoksi että opinnot pohjautuvat tiimioppimisen pedagogiikkaan. Tiimitoiminnan näkökulmasta live- kohtaaminen opintojen alussa on kriittistä. Myös 12.5.2023 on läsnäoloa vaativa kontaktiopetuspäivä. Muutoin kevätlukukauden opetus järjestetään etäopetuksena. Otathan aloituspäiville mukaan oman tietokoneesi. 


 

Insinööri (ylempi AMK), aloituspäivä

Koulutuksen aloituspäivä lauantaina 14.1.2023 klo 9-15 järjestetään etätilaisuutena. Aloituspäivään voi osallistua myös paikan päällä Linnanmaan kampuksella. 

9.00-10.00 Tekniikan yamk-tutkinnon yleiset asiat (Vesa Moilanen) Linnanmaan kampus Valkama 5D201 tai Zoom: https://oamk.zoom.us/j/69999891810

10.00-10.15 Kahvitauko 

10.15-11.15 Opinnäytetyö aloitus: Kick -off opintojakso (Vesa Moilanen) Linnanmaan kampus Valkama 5D201 tai Zoom: https://oamk.zoom.us/j/69999891810

11.15– 12.00 Lounastauko 

12.00 – 15.00 Tutkinto-ohjelmakohtainen ohjelma:

 

Insinööri (ylempi AMK), Lean-johtaminen

Lean-johtamisen tutkinto-ohjelmassa on kolme pakollista opintojaksoa:

 • L​ean menetelmät 5 op. Opettajina Matti Rahko ja Anu Tammela. Ensimmäinen luento 17.1. ja siitä alkaen joka viikko luentoja kesään saakka. Etäluennot mielellään tiistaisin 14.00–16.00, 2 tuntia 3. periodilla. https://oamk.zoom.us/j/69999891810. Seminaaripäivä 17.3.2023 8 tuntia. Valkama 5D201 
 • Strateginen Lean johtaminen 5 op. Opettajina Matti Rahko ja Anu Tammela. Etäluennot tiistaisin 14.00–16.00, 2 tuntia 4. periodilla. https://oamk.zoom.us/j/69999891810. Seminaaripäivä 12.5.2023 8 tuntia. Valkama 5D201
 • Tilastollinen laadunhallinta ja Six Sigma 5 op, järjestetään syyslukukaudella 2023 ja siitä tulee tarkemmat tiedot myöhemmin.

 

Insinööri (ylempi AMK), Rakennusprojektin tehokas johtaminen

Tutkinto-ohjelman opintojaksot järjestetään etäopetuksena ja opetustilaisuuksista tulee tallenteet. Opetusta on mahdollista tulla seuraamaan myös kampukselle.

 

Insinööri (ylempi AMK), Talotekniikka

Talotekniikan tutkinto-ohjelmassa on kolme pakollista opintojaksoa:

 • Pienen GWP-luvun kylmäaineet ja prosessit 5 op. Opettajina Mikko Niskala ja Niko Peltokangas. Opetus on kokonaan etänä ja luennoista tulee tallenteet. Opintojakson pystyy siis suorittamaan ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Rakennusfysiikka 5 op. Opettajina Kimmo Illikainen ja Sanna Alitalo. Opintojakso on syksyllä 2023 ja se sisältää teoriatallenteita, tallennettavia livetunteja ja kaksi projektityötä. Toiseen projektityöhön tarvittavaan WUFI-ohjelmaan on vain koulun koneilla lisenssi eli siltä osin mallintaminen täytyy käydä tekemässä koulun koneilla opiskelijalle sopivana ajankohtana. Muutoin opintojakson pystyy siis suorittamaan ajasta ja paikasta riippumatta.
 • Ilmanvaihdon suunnittelu poikkeuksellisen vaativiin rakennuksiin 5 op. Opettajana Kari Heiskari. Opinjakso ajoittuu syyslukukaudelle 2023. Opetus on kokonaan etänä ja luennoista tulee tallenteet. Opintojakson pystyy siis suorittamaan ajasta ja paikasta riippumatta.

 

Insinööri (ylempi AMK), Älykäs automaatio ja robotiikka

Älykäs automaatio ja robotiikan tutkinto-ohjelmassa on kolme pakollista opintojaksoa:

 • Automaatiojärjestelmä 5 op. Opettajina Juha Junttila ja Manne TervaskantoOpintojaksolla on kaksi laboratorio kertaa. Tarkemmat ohjeet myöhemmin. Muuten opetus järjestetään etänä ja opetustilanteista tulee tallenne.
 • Teollisuusrobotiikka 5 op. Opintojaksolla on yksi laboratorio-opetus. Tarkemmat ohjeet myöhemmin. Opetus järjestetään etänä ja opetustilanteista tulee tallenne.
 • Oppiva automaatio 5 op, järjestetään syyslukukaudella 2023 ja siitä tulee tarkemmat tiedot keväällä 2023 myöhemmin.

Opiskelu YAMK-koulutuksessa

Master-koulutusta linjaa ja määrittää eurooppalainen tutkintojen ja osaamisen viitekehys. Master-opinnot edellyttävät opiskelijalta itseohjautuvuutta, vastuullisuutta, sitoutuneisuutta ja uteliaisuutta heittäytyä haastaviinkin tilanteisiin ja rohkeasti kokeilla uutta. Master-koulutuksessa opinnot koostuvat alakohtaisista ja monialaisista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opintoina. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä muiden Oamkin Master-tutkinto-ohjelmien kanssa. Monialainen ryhmätyöskentely mahdollistaa opiskelijoiden osaamisen jakamisen ja verkostoitumisen. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointeja, joilla tuetaan opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä sekä opiskelijoiden keskinäistä kollegiaalisuutta ja yhteistoimintaa.

Tutkinto-ohjelman tarkempi rakenne, opintojaksojen osaamistavoitteet ja arviointikriteerit löytyvät Opinto-oppaasta. Opintojen tarkempi ajoituskaavio löytyy Moodlesta.

Käyttäjätunnuksen hakeminen ja omat laitteet

Tarvitset opiskelijatunnuksen eli students.oamk.fi-käyttäjätunnuksen, jotta voit käyttää Oamkin verkkopalveluita (esim. sähköposti, pilvitallennustilat ja verkko-opiskeluympäristöt). Kun otat tunnuksen käyttöön, sitoudut samalla noudattamaan Oamkin tietojärjestelmien käyttösääntöjä ja hyväksyt samalla käyttöehdot.

Hae tunnuksesi Suomi.fi -palvelusta ohjeen mukaan. Tunnusta hakiessasi sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi suomalaisella verkkopankkitunnuksella (tai suomalaisen operaattorin mobiilivarmeenteella). Voit hakea tunnuksesi 1.12.2022 alkaen. Huomaa kuitenkin, että tunnuksen haku edellyttää, että olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja on kulunut 2-3 arkipäivää siitä, kun olet ilmoittautunut kevätlukukaudelle 2023. Jos tunnuksen haku ei onnistu, tarkistathan ilmoittautumisesi Opintopolku-palvelusta.

Testaa tunnuksesi toimivuus ennakkoon ennen opintojen alkamista ja aloita digistarttipaketin tekeminen.

Testaa kirjautumista Oamkissa käytössä olevaan MS 365 -pilvipalveluun (kirjautumisohje). Ongelmatilanteissa ole yhteydessä ICT-palveluihin. Pääset kirjautumaan myös opiskelijaintra Oivaan ja Oamkin Moodleen (verkko-opiskeluympäristö). Huom! Office 365 -palveluun kirjaudutaan sähköpostiosoitteella käyttäjätunnus(at)students.oamk.fi, kun taas esimerkiksi Moodleen ja Oivaan kirjaudutaan pelkällä käyttäjätunnuksella (jätetään siis sähköpostin loppuosa @students.oamk.fi pois).

Jos sinulla ei ole suomalaista verkkopankkitunnusta (tai suomalaisen operaattorin mobiilivarmennetta), voit hakea students-tunnuksen koulutuspalveluista. Jos haet tunnuksen koulutuspalveluista, sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi, eli ota mukaan voimassa oleva passi, henkilökortti tai ajokortti.

Peppi

Opiskelijahallintajärjestelmä Peppiin pääset kirjautumaan opiskeluoikeutesi alettua, eli ensimmäisenä opiskelupäivänä. Pepissä on kaikki opiskeluusi liittyvät perustiedot eli esim. läsnäolo- ja opintojaksoilmoittautumistiedot, opintosuunnitelmat ja opintosuoritukset. Opiskelijana sinulla on oma työpöytä Pepissä, jonka kautta voit mm. tarkastella omia tietojasi, suunnitella opintojasi, tehdä hyväksilukuhakemuksen ja hakea opiskelutodistuksen. On tärkeää, että pidät yhteystietosi ajantasalla Pepissä. 

Tietokone
Huolehdithan, että sinulla on opintojesi alkaessa kannettava tietokone, toimiva verkkoyhteys, selainohjelma (esim. Chrome) ja web-kamera. Lisäksi tarvitset myös kuulokemikrofonin verkko-opetus- ja ohjaustilanteita varten. Saat opintojesi ajaksi ilmaiseksi käyttöösi MS 365 palvelut, joka sisältää mm. yleisimmät toimistosovellukset (Word, Excel, Powerpoint, OneNote). Nämä voit ottaa käyttöösi kirjautumalla MS 365 palveluun opiskelijatunnuksellasi.


Moodle ja Digistarttipaketti


Master-tutkinto-ohjelmien Moodle-kurssialustat

Master-tutkinto-ohjelmissa käytetään Moodlea, josta löytyvät kaikki Master-opinnot, ohjeet ja aikataulut.

Kirjaudu Moodleen opiskelijatunnuksellasi ja salasanallasi.  Tammikuussa aloittavien Moodle-kurssialustat ovat:

Katso tarkemmat ohjeet Moodle kirjautumisesta ja kurssialueelle rekisteröitymisestä (pdf-tiedosto). Kirjautuessasi ympäristöön käytät kurssiavaimena opiskeluryhmäsi ryhmätunnusta. 

Tammikuussa 2023 aloittavien ryhmätunnukset:  

Insinööri (ylempi AMK), Lean-johtaminen LEM23KY
Insinööri (ylempi AMK), rakennusprojektin tehokas johtaminen RTJ23KY
Insinööri (ylempi AMK), älykäs automaatio ja robotiikka ART23KY
Insinööri (ylempi AMK), talotekniikka LVY23KY
Tradenomi (ylempi AMK), Johtaminen ja työhyvinvointi JOH23KY

 

Digistarttipaketti Moodlessa

Tutkinto-ohjelmakohtaisen kurssialustan lisäksi sinun tulee kirjautua Moodlen Digistartti-kurssialueelle.  Digistarttipaketin avulla opit käyttämään opiskelun kannalta välttämättömiä digitaalisia ohjelmia ja palveluita. 

Voit aloittaa Digistarttipaketin sen jälkeen, kun olet saanut opiskelijatunnukset käyttöösi. Voit tehdä Digistarttipaketin tehtäviä itsenäisesti omaan tahtiisi, sinulle sopivana ajankohtana. Digistarttipaketti suositellaan tehtäväksi jo ennen opintojen aloituspäiviä tai orientaatioviikon/ensimmäisen periodin aikana. Tutkinto-ohjelma voi opintojen alkaessa tarkemmin ohjeistaa Digistarttipaketin tehtävien tekemisestä erikseen.

Kirjaudu Moodleen opiskelijatunnuksellasi ja salasanallasi osoitteessa http://oamk.fi/moodle. Kirjautumisen jälkeen valitse kohta Selaa kursseja ja hae hakusanoilla Master Digistarttipaketti 2022-2023. Digistarttipaketin kurssiavaimena käytät opiskeluryhmäsi ryhmätunnusta (ks. yllä)

Digistarttipaketti on käytettävissäsi koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. Voit tarvittaessa palata Moodle alustalle kertaamaan asioita koko ensimmäisen lukuvuoden ajan.  

 

 

Oamkin kampukset ja pysäköinti kampuksilla

LINNANMAAN KAMPUS

Linnanmaan kampuksella on informaatioteknologian, tekniikan, liiketalouden, kulttuurin ja luonnonvara-alan koulutuksemme sekä ammatillinen opettajankoulutus. 

Oamkin opiskelijana voit hankkia Linnanmaan kampukselle ympärivuorokautisen 24/7-kulkuoikeuden. Lisätietoja kulkukortista

Oulu Campus Navigator on sisätilanavigointiin tarkoitettu mobiilisovellus Linnanmaan kampuksella, joka on ladattavissa Google Playsta ja App Storesta. Campus Nav Sovellus mahdollistaa kampuksen käyttäjille oman sijainnin paikantamisen, tilojen hakemisen sekä oikean reitin löytämisen haluttuun tilaan. Sovellus ei vaadi kirjautumista, eikä sillä seurata yksittäisten käyttäjien sijaintia. Sovelluksen toiminta perustuu kampuksen käytäville asennettujen Bluetooth-lähettimien signaaleihin.

Ohjeet autopaikan käyttöoikeuden hakemiseen Linnanmaan kampukselle opiskelijaintra Oivassa. Opiskelijaintraan kirjaudut students.oamk.fi -käyttäjätunnuksella.

 

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KAMPUKSET

Sosiaali- ja terveysalan kampukset sijaitsevat Oulussa (Kontinkangas) ja Oulaisissa

Katso ohjeet pysäköintiin Kontinkankaan kampuksella.

 

 

Muuta hyödyllistä tietoa  

Oamk seuraa koronavirustilannetta koko ajan. Koronavirukseen liittyvät Oamkin ohjeet ja tiedotteet löytyvät jatkuvasti päivittyvältä koronavirus-sivulta.

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Opinnot esitellään ja opintojaksoille ilmoittautuminen ohjeistetaan opintojen aloituspäivillä. Tutkinto-ohjelman opintoihin, osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin on hyvä tutustua etukäteen Opinto-oppaasta.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu alkavat heti opintojen alussa. Opiskelijoiden on hyvä ennen opintojen alkua miettiä aihetta, johon opinnäytetyössä haluaa keskittyä. Oamk tarjoaa opiskelijoille monialaisia yhteistyöprojekteja opinnäytetyön aiheeksi. Näistä tarkemmin tietoa opintojen alettua. 

Osaamisperusteisuus

Master-koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa olennaisena on opiskelijoiden aiemman osaamisen ja toisaalta kehittymisen tarpeiden mahdollisimman onnistunut tunnistaminen. Osaamisen tunnistamisen perusteella suunnitellaan osaamistavoitteiden mukainen osaamisen kehittäminen ja osaamisen osoittaminen. 

Osaamisperustaisessa opiskelussa

 • voit itse suunnitella osaamisen kehittämisen ja osoittamisen
 • voit osoittaa osaamistasi itsenäisesti tai ryhmässä
 • voit halutessasi hyödyntää myös tarjottuja vaihtoehtoisia suoritustapoja
 • voit verkostoitua eri alojen opiskelijoiden kanssa
 • opintojen eteneminen on aikaan ja paikkaan sitoutumatonta
 • voit nopeuttaa valmistumista
 • olet edelleen oman tutkinto-ohjelmasi opiskelijaryhmän jäsen

Mitä osaamisperustainen työskentely vaatii?

 • vastuunottamista omasta oppimisestasi ja sen suunnittelusta
 • osaamisen jakamista myös muille opiskelijoille
 • halua kokeilla uudenlaista opiskelijalähtöistä osaamisen kehittämisen ja osoittamisen toimintatapaa 

Opintotuki

Opintotuen ja yleisen asumistuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa Kela. Kela ei lähetä uusille opiskelijoille erillistä muistutusta tuen hakemisesta. Opintotukeen kuuluu opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen lisäksi voit hakea yleistä asumistukea. Tee opinto- ja asumistukihakemus Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi).

Yleinen asumistuki myönnetään ruokakunnalle. Voit hakea yleistä asumistukea, kun tiedät asumismenosi ja asumisolosuhteesi. Asumistukea voit saada takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta. Huom! Opintotukea ei voi hakea takautuvasti, vaan opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Tee opintotukihakemus vasta sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja uuden opiskelupaikkasi tiedot tulevat näkyviin Kelan verkkohakemukseen pohjatiedoiksi. Opintotuki myönnetään hakemuksesta opintojen alussa yleensä koko tavoitteelliselle suorittamisajalle. Lukuvuosittainen tukiaika on syyskuusta toukokuuhun. Yleistä asumistukea voi saada ympäri vuoden riippuen ruokakunnan tuloista.

YAMK-opiskelijana huomioithan erityisesti opintotuen tulorajat ja opintojen edistymisen vaatimukset.

Lisätietoa opintotuesta Kelan www-sivuilta.

Lisätietoa yleisestä asumistuesta Kelan www-sivuilta.

Opiskelijakunta OSAKOn opas uusille opiskelijoille

Opiskelijakunta OSAKOn Uuden opiskelijan opas löytyy osoitteesta http://www.osakoweb.fi/uudenopiskelijanopas/

Tuudo-mobiilisovellus

Oulun ammattikorkeakoulussa on käytössä Tuudo-mobiilisovellus opintojen ja opiskelijan arjen hallintaan. Pääset jo ilman Oamkin käyttäjätunnusta tutustumaan ammattikorkeakouluun ja opiskeluun mobiilisti, sekä seuraamaan uudelle opiskelijalle suunnattua hyödyllistä sisältöä. Sovelluksesta löytyvät myös kampuskartat, jotka ohjaavat oikeisiin tiloihin.

App Store: https://itunes.apple.com/app/tuudo/id1128326282 
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.caleidon.tuudo&hl=fi 

YTHS-palvelut ja terveydenhoitomaksu

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakouluopiskelijat maksavat lukukausikohtaisen terveydenhoitomaksun Kelalle. YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi ja suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Sinun täytyy maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu aina, jos olet oikeutettu YTHS:n palveluihin. Terveydenhoitomaksusta ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa OmaKelassa oma-aloitteisesti lukukausittain. Lue ohje, miten maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

Terveydenhoitomaksun eräpäivä on syyslukukaudella 30.9. ja kevätlukukaudella 31.1. joka lukuvuonna. 

Terveydenhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos opiskelijan sosiaaliturvasta vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia. Lisätietoa asiasta Kelan sivuilta

Kelan ateriatuki

Kelan ateriakortin voi tarvittaessa hakea Kontinkankaan tai Linnanmaan Oamk-lähipalvelun palvelupisteestä. Ateriakortin voi tilata myös kotiosoitteeseen lähettämällä pyynnön osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoa ateriatuesta ja opiskelijaravintoloista.

Yhteystiedot


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Yliopettaja, Liiketalous
050 5298364

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Yliopettaja, Viestintä
050 5907618

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tiimipäällikkö, Yliopettaja, Sosiaali- ja terveysalat, yhteiset
050 9135979

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Informaatioteknologia, yhteiset
040 1415093
 

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Yliopettaja, Tekniikka ja luonnonvara-ala, yhteiset
040 6307641
 

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Yliopettaja, Luonnonvara-ala
050 3174881

Koulutuspalvelut ja hakijapalvelut

Koulutuspalvelut

Oamk-lähipalvelut tavoitat sähköpostitse study.oamk@oulu.fi 

Koulutuspalveluiden puhelinpalveluajat ma - pe klo 10-12:
- Linnanmaan kampus puh. 029 448 9210 (Tekniikka ja luonnonvara-ala, Informaatioteknologia, Kulttuuri ja Liiketalous)
- Kontinkankaan ja Oulaisten kampus puh. 029 448 9211 (Sosiaali- ja terveysala)

Palvelupisteet sijaitsevat Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksilla. Linnanmaan käyntiosoite on Yliopistokatu 9. Sijainti 7 C siipi, 1. krs.
Palvelupisteiden aukioloajat

 

Hakijapalvelut 

Hakijapalvelut tavoitat sähköpostitse hakijapalvelut(at)oamk.fi
Puhelin: 029 448 9002, ma-to klo 9-13.
Postiosoite:
Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Hakijapalvelut, PL 405
90101 OULU