sivuid: 330

Tietoa uudelle YAMK-opiskelijalle 

 

Kevään 2020 yhteishaun todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan 13.5. alkaen ja kaikki tulokset julkaistaan viimeistään 15.7.2020. Tulokset päivittyvät reaaliaikaisesti Opintopolku-palveluun. Voit tarkistaa ajantasaisen opiskelijavalintatilanteesi kirjautumalla palveluun. Opetushallitus lähettää 15.7.2020 jälkeen kaikille hakijoille sähköpostitse tuloskirjeen, jossa näkyvät tiedot kaikkien hakukohteiden osalta.

Oamkin syksyn opetus ensimmäisellä jaksolla 24.8.–25.10.2020 järjestetään toistaiseksi verkossa. Koulutusyksiköt vastaavat ja tiedottavat järjestelyistä, mikäli opetus järjestetään lähiopetuksena. Lue koko tiedote koskien Oamkin syksyn opetuksen järjestämistä.

Seuraavat kuusi asiaa sinun tulee hoitaa määräajassa, jotta voit aloittaa opiskelun:

1. Ota vastaan opiskelupaikka ja ilmoittaudu
2. Toimita todistusjäljennökset
3. Hae students-tunnukset
4. Kirjaudu Moodlerooms-oppimisympäristöön
5. Suorita Digistarttipaketti
6. Täytä ja palauta osaamisen itsearviointi-lomake

Tutustu myös muihin alla oleviin materiaaleihin.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen sekä ilmoittautuminen tehdään kirjautumalla  Opintopolku-palveluun.15.7.2020 mennessä hyväksyttyjen tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 22.7. kello 15.00. Tämän jälkeen hyväksytyillä on 7 vuorokautta hyväksymisestä aikaa vastaanottaa opiskelupaikka.

Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Todistusjäljennösten toimittaminen

Opiskelupaikan vastaanottaneen opiskelijan tulee toimittaa kopiot korkeakoulututkintotodistuksesta ja hakukelpoisuuteen vaadittavista työtodistuksista (vähintään kaksi vuotta). Lisäksi toimitetaan kopio mahdollisesta opistoasteen tutkintotodistuksesta työkokemuksen todentamista varten.

Todistuskopiot tulee liittää hakemukselle 22.7. mennessä tai opiskelupaikan vastaanottamisen määräajan mukaisesti. Todistuskopioiden liittäminen hakemukselle tapahtuu kirjautumalla Opintopolku-palveluun. Kirjautuminen on mahdollista verkkopankkitunnuksilla tai muulla vahvalla tunnistautumisella. Mikäli todistusjäljennösten liittäminen hakemukselle ei ole mahdollista, kopiot voi toimittaa opiskelijapalveluihin (ks. Opiskelijapalvelut). Kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. Kampuksilla ei ole mahdollisuutta kopiointiin.

Paperisena toimitettaviin dokumentteihin sekä kirjekuoreen tulee laittaa tutkinto-ohjelman nimi, johon hyväksytty. Todistusjäljennökset voi lähettää postitse alla mainittuihin osoitteisiin tai tuoda paikan päälle. Määräaika on sama kuin sähköisesti liitettävissä liitteissä.

Opiskelijapalveluiden yhteystiedot ovat:

Kulttuurialan, luonnonvara-alan ja tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

puh. 020 611 0210 

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

puh. 020 611 0212

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Oulu ja Oulainen

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

puh. 020 611 0211

Koulutuksen aloitus- ja lähiopetuspäivät

Opinnot koostuvat verkko- ja etäopetuksesta sekä lähiopinnoista. Opinnot alkavat elokuussa verkossa alkuperäisestä ohjelmasta poiketen. Osa opetuksesta järjestetään yhdessä muiden Oamkin master-tutkinto-ohjelmien kanssa, jossa keskeistä on monialainen opiskelu. Opinnot ovat ylempiä korkeakouluopintoja, mikä edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyä. 

Lukuvuoden 2020-2021 yhteiset lähipäivät: 27.–28.8.2020 (aloituspäivät verkossa), 11.9.2020, 9.10.2020, 13.11.2020, 11.12.2020, 15.1.2021, 12.2.2021, 19.3.2021, 16.4.2021 ja 21.5.2021. Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelman hoitotyön suuntautumisessa on näiden lisäksi opintojaksoihin liittyviä harjoituksia 18.9.2020 ja 8.10.2020. Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelman palliatiivinen hoito suuntautumisen aloituspäivä on 2.9.2020. Kliinisen  radiografian, kliinisen bioanalytiikan ja palliatiivisen hoidon suuntautumisissa on myös muita verkko-opetus ja -ohjauspäiviä. Niistä ilmoitetaan myöhemmin. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilla on opinnäytetyöpaja-päivä 29.1.2021.  Lähipäiviin voi osallistua myös verkon kautta.

HUOM: Kelan ateriakortin voi tarvittaessa hakea Kontinkankaan tai Linnanmaan Oamk-lähipalvelun palvelupisteestä. Ateriakortin voi tilata myös kotiosoitteeseen lähettämällä pyynnön osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Aloituspäivien ohjelma verkossa:

27.8.2020 klo 8.30–16.00

klo 8.30 – 8.40 Vararehtori Jyrki Laitisen tervehdys
klo 8.40 – 8.55 YAMK- eli Master-opinnot Oamkissa, Kirsi Koivunen
klo 8.55. – 9.00 Kansainvälisyys master-opinnoissa, Päivi Aro
klo 9.00 – 9.10 Opinnäytetyö master-opinnoissa, Liisa Kiviniemi
klo 9.10 – 10.00 Monialaisten opintojaksojen esittely, opintojaksojen opettajat
klo 10.00 – 10.15 Kahvitauko
klo 10.15 – 11.30 Tutkinto-ohjelman opintojaksojen esittely
klo 11.30 – 12.30 Lounastauko
klo 12.30 – 16.00 Tutkinto-ohjelmakohtaista työskentelyä

28.8.2020 klo 8.30–16.00
klo 8.30 – 12.00 Opinnäytetyön kick off
klo 12.00 – 13.00 Lounastauko
klo 13.00 – 16.00 Tutkinto-ohjelma-/koulutusalakohtaista työskentelyä (HUOM! MAK20SY-ryhmällä tämä osio toteutetaan ma 31.8. klo 16:15-18:00)

 

Aloituspäivät toteutetaan kokonaan verkossa seuraavissa osoitteissa:

Kaikille yhteiset osuudet (torstai klo 8.30-10.00 ja perjantai klo 8.30-12.00) osoitteessa https://oamk.zoom.us/j/66474297513

Tutkinto-/koulutusalakohtaiset osuudet alla olevissa osoitteissa:

Opiskelu YAMK-koulutuksessa

Master-koulutusta linjaa ja määrittää eurooppalainen tutkintojen ja osaamisen viitekehys. Master-opinnot edellyttävät opiskelijalta itseohjautuvuutta, vastuullisuutta, sitoutuneisuutta ja uteliaisuutta heittäytyä haastaviinkin tilanteisiin ja rohkeasti kokeilla uutta. Master-koulutuksessa opinnot koostuvat alakohtaisista ja monialaisista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opintoina. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä muiden Oamkin Master-tutkinto-ohjelmien kanssa. Monialainen ryhmätyöskentely mahdollistaa opiskelijoiden osaamisen jakamisen ja verkostoitumisen. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointeja, joilla tuetaan opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä sekä opiskelijoiden keskinäistä kollegiaalisuutta ja yhteistoimintaa.

Tutkinto-ohjelman tarkempi rakenne, opintojaksojen osaamistavoitteet ja arviointikriteerit löytyvät Opinto-oppaasta. Opintojen tarkempi ajoituskaavio löytyy Moodlesta.

Verkkoympäristöt

Master-opinnot toteutetaan pääosin verkossa. Ympäristöjen käyttö opetetaan aloituspäivillä.

Uudet opiskelijat hakevat students-tunnukset Suomi.fi –palvelusta verkkopankkitunnusten avulla. Tunnuksia voi hakea elokuun alusta alkaen. Tunnuksen hakeminen edellyttää, että olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut lukuvuodelle 2020-2021. Ilmoittautumisen jälkeen menee 2-3 arkipäivää, että tunnusten hakeminen on mahdollista. Mikäli tunnusten hakeminen ei onnistu, tarkistathan ilmoittautumisesi Opintopolku-palvelusta. Ohjeet löytyvät osoitteesta https://it.oamk.fi/11260. Tunnuksilla pääset Peppiin, Moodle-ympäristöön ja Oivaan.

Käy kokeilemassa tunnuksia ennakkoon ennen opintojen alkamista. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . HUOM! Voit käydä Pepissä muokkaamassa omia asetuksia vasta opiskeluoikeuden alettua (eli ensimmäisestä opiskelupäivästä lähtien).

Mikäli sinulla ei ole suomalaista verkkopankkitunnusta, voit hakea students-tunnuksen opiskelijapalveluista elokuussa. Ota mukaan henkilökortti, ajokortti, passi tms., jolla voit varmentaa henkilöllisyytesi kysyttäessä.

Pepissä opiskelija mm. ilmoittautuu opintojaksoille, katsoo omia opintosuorituksia, päivittää yhteystietojaan ja laatii HOPS:n.

Moodle on Master-opintojen verkko-oppimisympäristö, josta löytyy kaikki Master-opinnot, ohjeet ja aikataulut.

Kirjaudu "Master-tutkintoon johtava koulutus syksy 2020" Moodle-alustalle students-tunnuksilla osoiteessa https://moodle.oamk.fi/course/view.php?id=8424. Kurssiavaimet ovat seuraavat:

 • Akuutti- ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma AJE20SY
 • Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntijan tutkinto-ohjelma HED20SYSOTE ja HED20SYTEKN
 • Kliinisen asiantuntijan tutkinto-ohjelma KLA20SY
 • Kulttuurituottamisen ja luovan talouden tutkinto-ohjelma KLT20SY
 • Kuntoutuksen asiantuntijan tutkinto-ohjelma KAS20SY
 • Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma LTK20SY
 • Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelma MAK20SY
 • Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmat PLK20SY
 • Sosiaali- ja terveysalan johtamisen tutkinto-ohjelma STJ20SY

Digistarttipaketti

Opiskelu ammattikorkeakoulussa edellyttää hyviä digitaalisia opiskelutaitoja sekä opiskelua hyödyttävien ja mahdollistavien digitaalisten palveluiden hallintaa. Digitaalisten opiskelutaitojen ja digitaalisten palvelujen hallinnan tueksi on rakennettu Digistarttipaketti, jonka avulla opit käyttämään opiskelun kannalta välttämättömiä digitaalisia ohjelmia ja palveluita. Voit suorittaa digistarttipaketin tehtävät omaan tahtiisi, sinulle sopivana ajankohtana, kuitenkin niin, että olet suorittanut kaikki tehtävät ennen MasterMaster-opintojen aloituspäiviä 27.-28.8.2020. Voit tarvittaessa palata tälle alustalle kertaamaan asioita koko ensimmäisen lukuvuoden ajan.

Tarvitset opiskelussasi, kuten myös digistarttipaketin suorittamisessa oman tietokoneen, web-kameran, kuulokkeet ja mikrofonin (esim. headset). Digistarttipaketti on Oamkin Moodlessa osoitteessa https://moodle.oamk.fi/course/view.php?id=8504. Kun opiskelupaikkasi on varmistunut ja saat opiskelijatunnuksen, pääset kirjautumaan Moodleen opiskelijatunnuksella ja salasanalla 20.7.2020 jälkeen. Digistarttipaketin kurssiavaimena käytät opiskeluryhmäsi ryhmätunnusta.

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Opinnot esitellään ja opintojaksoille ilmoittautuminen ohjeistetaan opintojen aloituspäivillä. Tutkinto-ohjelman opintoihin, osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin on hyvä tutustua etukäteen Opinto-oppaasta.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu alkavat heti opintojen alussa keväällä 2020. Opiskelijoiden on hyvä ennen opintojen alkua miettiä aihetta, johon opinnäytetyössä haluaa keskittyä. Oamk tarjoaa opiskelijoille monialaisia yhteistyöprojekteja opinnäytetyön aiheeksi. 

Osaamisperusteisuus

Master-koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa olennaisena on opiskelijoiden aiemman osaamisen ja toisaalta kehittymisen tarpeiden mahdollisimman onnistunut tunnistaminen. Kaikki opiskelijat tekevät opintojen alussa osaamisen itsearvioinnin, jota työstetään eteenpäin koulutuksen aikana mm. Tuutor-keskusteluissa. Osaamisen tunnistamisen perusteella suunnitellaan osaamistavoitteiden mukainen osaamisen kehittäminen ja osaamisen osoittaminen. Opiskelija tekee myös oman oppimisen ja osaamisen itsearvioinnin jokaisen opintojakson päätteeksi. Lisäksi opiskelija arvioi osaamistaan ja osaamisensa kehittymistä kokonaisuutena koulutuksen päätyttyä.

Osaamisen itsearvioinnissa voit ilmoittaa halukkuutesi yksilölliseen osaamisperustaiseen opiskeluun sinulle sopivassa laajuudessa (esim. yksi tai useampi opintojakso tai sen osa). Tällöin sinulla on suuri vastuu ja myös vapaus osaamisen kehittämiseen ja osoittamiseen, mutta olet edelleen opiskelijana omassa ryhmässäsi, josta saat tukea. Ennalta annettujen suoritustapojen lisäksi voit itse ehdottaa omia osaamisen kehittämisen ja osoittamisen tapoja. Sinulla on edelleen mahdollisuus opiskella ryhmällesi järjestetyn opetuksen mukaan. Osaamisperustaisuudesta kiinnostuneille järjestetään opintojen alkuvaiheessa info-tilaisuus ja ohjausta osaamisperustaiseen oppimiseen.

Osaamisperustaisessa opiskelussa

 • voit itse suunnitella osaamisen kehittämisen ja osoittamisen
 • voit osoittaa osaamistasi itsenäisesti tai ryhmässä
 • voit halutessasi hyödyntää myös tarjottuja vaihtoehtoisia suoritustapoja
 • voit verkostoitua eri alojen opiskelijoiden kanssa
 • opintojen eteneminen on aikaan ja paikkaan sitoutumatonta
 • voit nopeuttaa valmistumista
 • olet edelleen oman tutkinto-ohjelmasi opiskelijaryhmän jäsen

Mitä osaamisperustainen työskentely vaatii?

 • vastuunottamista omasta oppimisestasi ja sen suunnittelusta
 • osaamisen jakamista myös muille opiskelijoille
 • halua kokeilla uudenlaista opiskelijalähtöistä osaamisen kehittämisen ja osoittamisen toimintatapaa

Osaamisen itsearviointi-lomakkeen lopussa kysytään kiinnostusta osaamisperustaiseen opiskeluun. Merkitsethän lomakkeelle oletko kiinnostunut osaamisperustaisesta opiskelusta sekä mihin osaamisteemaan ja opintojaksoihin liittyen.

Osaamisperustaisuudesta järjestetään info 3.9. klo 17-18.30. Infoon voi osallistua myös verkkoneuvottelun kautta osoitteessa https://oamk.zoom.us/j/69215926169. Tarkempaa tietoa osaamisperustaisuudesta löytyy myös Moodle-alustalta.

 

Osaamisen itsearviointi

Syvenny Opinto-oppaan avulla master-koulutuksen osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Ennakkotehtävänäsi on aloittaa osaamisesi itsearviointi.

 1. Tallenna Moodlesta (Osaamisperustaisuus ja osaamisen itsearviointi) oman tutkinto-ohjelmasi lomake omalle tietokoneellesi (helpointa tallentaa koko dokumentti).
 2. Laadi alustava itsearviointi johtamisen, tutkimus- ja kehittämisosaamisen ja liiketoimintaosaamisen osaamisestasi taulukkoon sähköisessä muodossa, näin tekstiä on helppo muotoilla ja käsitellä.
 3. Palauta alustava osaamisen itsearviointisi 1.9. mennessä Moodleen Osaamisen itsearvioinnin palautus -laatikkoon.

Opintotuki

Opintotuen ja yleisen asumistuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa Kela. Kela ei lähetä uusille opiskelijoille erillistä muistutusta tuen hakemisesta. Opintotukeen kuuluu opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen lisäksi voit hakea yleistä asumistukea. Tee opinto- ja asumistukihakemus Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi).

Yleinen asumistuki myönnetään ruokakunnalle. Voit hakea yleistä asumistukea, kun tiedät asumismenosi ja asumisolosuhteesi. Asumistukea voit saada takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta.

Tee opintotukihakemus vasta sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja uuden opiskelupaikkasi tiedot tulevat näkyviin Kelan verkkohakemukseen pohjatiedoiksi. Opintotuki myönnetään hakemuksesta opintojen alussa yleensä koko tavoitteelliselle suorittamisajalle. Lukuvuosittainen tukiaika on syyskuusta toukokuuhun. Yleistä asumistukea voi saada ympäri vuoden riippuen ruokakunnan tuloista.

Huom! Opintotukea ei voi hakea takautuvasti, vaan opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Opiskelijakunta OSAKOn opas uusille opiskelijoille

Päivitetään myöhemmin.

Tuudo-mobiilisovellus

Oulun ammattikorkeakoulussa on käytössä Tuudo-mobiilisovellus opintojen ja opiskelijan arjen hallintaan. Pääset jo ilman Oamkin käyttäjätunnusta tutustumaan ammattikorkeakouluun ja opiskeluun mobiilisti, sekä seuraamaan uudelle opiskelijalle suunnattua hyödyllistä sisältöä. Sovelluksesta löytyvät myös kampuskartat, jotka ohjaavat oikeisiin tiloihin.

App Store: https://itunes.apple.com/app/tuudo/id1128326282 
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.caleidon.tuudo&hl=fi 

Yhteystiedot

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto tutkinto-ohjelmavastaava Pekka Isomursu (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), 050 5907618.

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto tutkinto-ohjelmavastaava Päivi Aro (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), puh. 050 5298364.

Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto tutkinto-ohjelmavastaava Outi Virkkula (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), 050 3174881.

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto tutkinto-ohjelmavastaava Kirsi Koivunen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), 050 9135979. 

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto tutkinto-ohjelmavastaavat Vesa Moilanen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), puh. 040 6307641 ja Susanna Kujanpää (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), 050 3174652.

Opiskelijapalvelut

Voit asioida Opiskelijapalveluissa kampuksilla. Saat ohjausta ja neuvontaa myös verkossa eOhjauspalveluiden kautta.

Kulttuurialan, luonnonvara-alan ja tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

puh. 020 611 0210 

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

puh. 020 611 0212

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Oulu ja Oulainen

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

puh. 020 611 0211