Tietoa uudelle YAMK-opiskelijalle

Onnittelut opiskelupaikastasi ja lämpimästi tervetuloa Oulun ammattikorkeakouluun!

Syksyn 2019 yhteishaun todistusvalinnan tulokset ilmoitetaan 17.10. alkaen ja kaikki tulokset julkaistaan viimeistään 29.11.2019. Tulokset päivittyvät reaaliaikaisesti Opintopolku-palveluun. Voit tarkistaa ajantasaisen opiskelijavalintatilanteesi kirjautumalla palveluun. Opetushallitus lähettää 29.11. jälkeen kaikille hakijoille sähköpostitse tuloskirjeen, jossa näkyvät tiedot kaikkien hakukohteiden osalta.

Seuraavat neljä asiaa sinun tulee hoitaa määräajassa, jotta voit aloittaa opiskelun:

1. Ota vastaan opiskelupaikka ja ilmoittaudu
2. Toimita todistusjäljennökset
3. Hae students-tunnukset
4. Kirjaudu Moodlerooms-oppimisympäristöön

Tutustu myös muihin alla oleviin materiaaleihin.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen sekä ilmoittautuminen tehdään kirjautumalla Opintopolku-palveluun.

29.11. mennessä hyväksyttyjen tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 9.12. kello 15.00. Tämän jälkeen hyväksytyillä on 10 vuorokautta hyväksymisestä aikaa vastaanottaa opiskelupaikka.

Lisätietoa ilmoittautumisesta.

Todistusjäljennösten toimittaminen

Opiskelupaikan vastaanottaneen opiskelijan tulee toimittaa kopiot korkeakoulututkintotodistuksesta, sisältäen opinnäytetyön arvosanan ja hakukelpoisuuteen vaadittavista työtodistuksista (vähintään kolme vuotta). Lisäksi toimitetaan kopio mahdollisesta opistoasteen tutkintotodistuksesta työkokemuksen todentamista varten.

Todistuskopiot tulee liittää hakemukselle 9.12. mennessä tai opiskelupaikan vastaanottamisen määräajan mukaisesti.

Todistuskopioiden liittäminen hakemukselle tapahtuu kirjautumalla Opintopolku-palveluun. Kirjautuminen on mahdollista verkkopankkitunnuksilla tai muulla vahvalla tunnistautumisella.

Mikäli todistuskopioiden liittäminen hakemukselle ei ole mahdollista, kopiot voi toimittaa ao. yhteystietojen mukaisesti. Kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. Kampuksilla ei ole mahdollisuutta kopiointiin.

Paperisena toimitettaviin dokumentteihin sekä kirjekuoreen tulee laittaa tutkinto-ohjelman nimi, johon on hyväksytty opiskelijaksi. Todistusjäljennökset voi lähettää postitse alla mainittuihin osoitteisiin tai tuoda paikan päälle. Määräaika on sama kuin sähköisesti liitettävissä liitteissä.

Sähköpostia voi lähettää opiskelijapalveluiden sähköpostiosoitteeseen:

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tekniikan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot:
Opiskelijapalvelut/Kotkantien kampus 
Kotkantie 1 
90250 Oulu

Koulutuksen aloitus- ja lähiopetuspäivät

Kevät 2020, 18.1., 14.2., 17.4 ja 8.5.2020.

  • Aloitus (autoala, hitsausala ja talotekniikka) klo 8.00, auditorio 3, Kotkantien kampus.
  • Katsastajan valmentavat opinnot 10 op, aloitus la 18.1. klo 12.00-16.00, tila ATK1, Kotkantien kampus.
  • IWS-valmentavat opinnot 12 op, aloitus la 18.1. klo 10.00, luokka 2426, Kotkantien kampus.
  • Talotekniikan avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat (Pienen GPW-luvun kylmäaineet ja prosessit 5 op), aloitus klo 12.00, luokka 2332, Kotkantien kampus.

Opiskelu YAMK-koulutuksessa

Master-koulutusta linjaa ja määrittää eurooppalainen tutkintojen ja osaamisen viitekehys. Master-opinnot edellyttävät opiskelijalta itseohjautuvuutta, vastuullisuutta, sitoutuneisuutta ja uteliaisuutta heittäytyä haastaviinkin tilanteisiin ja rohkeasti kokeilla uutta. Master-koulutuksessa opinnot koostuvat alakohtaisista ja monialaisista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opintoina. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä muiden Oamkin Master-tutkinto-ohjelmien kanssa. Monialainen ryhmätyöskentely mahdollistaa opiskelijoiden osaamisen jakamisen ja verkostoitumisen. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointeja, joilla tuetaan opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä sekä opiskelijoiden keskinäistä kollegiaalisuutta ja yhteistoimintaa.

Tutkinto-ohjelman tarkempi rakenne, opintojaksojen osaamistavoitteet ja arviointikriteerit löytyvät Opinto-oppaasta. Opintojen tarkempi ajoituskaavio löytyy Moodlesta.

Verkkoympäristöt

Master-opinnot toteutetaan pääosin verkossa. Ympäristöjen käyttö opetetaan aloituspäivillä.

Uudet opiskelijat hakevat students-tunnukset Suomi.fi –palvelusta verkkopankkitunnusten avulla. Ohjeet löytyvät osoitteesta https://it.oamk.fi/11260. Tunnuksen hakeminen edellyttää, että olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja olet ilmoittautunut lukuvuodelle. Tunnuksilla pääset Peppiin, Moodle-ympäristöön ja Oivaan. Käy kokeilemassa tunnuksia ennakkoon. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Mikäli sinulla ei ole suomalaista verkkopankkitunnusta, voit hakea students-tunnuksen opiskelijapalveluista. Ota mukaan henkilökortti, ajokortti, passi tms., jolla voit varmentaa henkilöllisyytesi kysyttäessä.

Pepissä opiskelija mm. ilmoittautuu opintojaksoille, katsoo omia opintosuorituksia, päivittää yhteystietojaan ja laatii HOPS:n.

Moodle on Master-opintojen verkko-oppimisympäristö, josta löytyy kaikki Master-opinnot, ohjeet ja aikataulut.

Kirjaudu Master-tutkintoon johtava koulutus (Kevät 2020 aloittaneet) Moodle-alustalle students-tunnuksilla, https://moodle.oamk.fi/course/view.php?id=7375. Kurssiavaimet ovat seuraavat:

Autoalan tutkinto-ohjelma AAT20KY
Hitsausalan tutkinto-ohjelma HIT20KY
Talotekniikan tutkinto-ohjelma LVY20KY

Tutustu verkkoympäristöihin Digistartti-paketin kautta. Löydät sen Moodlesta https://moodle.oamk.fi/course/view.php?id=7211.

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Opinnot esitellään ja opintojaksoille ilmoittautuminen ohjeistetaan opintojen aloituspäivillä. Tutkinto-ohjelman opintoihin, osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin on hyvä tutustua etukäteen Opinto-oppaasta.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu alkavat heti opintojen alussa keväällä 2020. Opiskelijoiden on hyvä ennen opintojen alkua miettiä aihetta, johon opinnäytetyössä haluaa keskittyä. Oamk tarjoaa opiskelijoille monialaisia yhteistyöprojekteja opinnäytetyön aiheeksi. 

Opintotuki ja yleinen asumistuki

Tutkinto-opiskelijana sinulla on oikeus opintotukeen. Opintotukeen kuuluu lukien opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen lisäksi voit hakea yleistä asumistukea. Tee opinto- ja asumistukihakemus Kelan asiointipalvelussa. Huom! Opintotukea ei voi hakea takautuvasti, vaan opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Huomioithan, että opintotuessa on vuositulorajat ja, että asumistuen määrään vaikuttavat ruokakunnan tulot. Voit selvittää omien ja ruokakunnan tulojen vaikutusta Kelan laskurien avulla.

Opinnoissa edistyminen on edellytys opintotuen maksamiselle. Opintoja tulee suorittaa lukuvuoden aikana keskimäärin vähintään 5 opintopistettä nostettua tukikuukautta kohti ja vähintään 20 opintopistettä. Vähimmäissuoritusvaatimus 20 op on suoritettava, vaikka nostaisit lukuvuoden aikana opintotukea vain 1 kuukaudelta.

Lisätietoja: www.kela.fi

Opiskelijakunta OSAKOn opas uusille opiskelijoille

Yhteystiedot

Tutkinto-ohjelmavastaava Vesa Moilanen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), puh. 040 6307641.

Opiskelijapalvelut

Voit asioida Opiskelijapalveluissa kampuksilla. Saat ohjausta ja neuvontaa myös verkossa eOhjauspalveluiden kautta.

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu
Avoinna klo 9.00–14.00
Puh. 020 611 0210
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.