Tietoa uudelle YAMK-opiskelijalle 

Uusien AMK-opiskelijoiden materiaali löytyy täältä.

Syksyn 2021 yhteishaun YAMK hakukohteiden tulokset on julkaistu 10.11.2021. Tulokset päivittyvät reaaliaikaisesti Opintopolku-palveluun. Voit tarkistaa ajantasaisen opiskelijavalintatilanteesi kirjautumalla palveluun. Opetushallitus lähettää 26.11.2021 jälkeen kaikille hakijoille sähköpostitse tuloskirjeen, jossa näkyvät tiedot kaikkien hakukohteiden osalta. Varasijavalinta päättyy 14.12.2021.

Seuraavat viisi asiaa sinun tulee hoitaa määräajassa, jotta voit aloittaa opiskelun:

1. Ota vastaan opiskelupaikka ja ilmoittaudu
2. Toimita todistusjäljennökset
3. Hae käyttäjätunnukset
4. Kirjaudu Moodlerooms-oppimisympäristöön
5. Tutustu Digistarttipakettiin

Tutustu myös muihin alla oleviin materiaaleihin.

Oamk seuraa koronavirustilannetta koko ajan. Koronavirukseen liittyvät Oamkin ohjeet ja tiedotteet löytyvät jatkuvasti päivittyvältä koronavirus-sivulta.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen sekä ilmoittautuminen tehdään kirjautumalla Opintopolku-palveluun. 26.11.2021 mennessä hyväksyttyjen tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 3.12. kello 15.00. Tämän jälkeen hyväksytyillä on 7 vuorokautta hyväksymisestä aikaa vastaanottaa opiskelupaikka.

Ilmoittautumisen vaihtoehdot

Lukuvuoden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva koko lukuvuoden
 • poissaoleva koko lukuvuoden
 • läsnäoleva syyslukukauden, poissaoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva syyslukukauden, läsnäoleva kevätlukukauden

Kevätlukukauden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva kevätlukukauden

Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus opintojaksojen suorittamiseen, opinto- ja ateriatukeen sekä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin (mm. matka-alennuksiin).

Ensimmäisen lukuvuoden (1.8.-31.7./keväällä aloittava 1.1.-31.7.) poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
 • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan; tai
 • jos opintojen aloittaminen on estynyt covid-19-epidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen vuoksi taikka muusta epidemiaan liittyvästä painavasta syystä. 

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

 • palvelukseenastumismääräys tai palvelustodistus,
 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta tai muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta
 • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi, se kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeuttasi. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. Edellytyksenä on, että toimitat poissaolosta asiakirjan.

Voit lähettää poissaolotodistuksen sähköpostilla tai toimittaa postitse asiakirjoista jäljennöksen hakijapalveluihin. Toimitetut kopiot tuhotaan tarkistuksen jälkeen. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Mikäli et toimita asiakirjoja määräaikaan mennessä tai ne ovat puutteellisia, sinut kirjataan läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Mikäli lähetät poissaolotodistuksesi sähköpostina, sinun tulee käyttää turvapostia:

 • Rekisteröi sähköpostiosoitteesi palveluun https://securemail.oulu.fi/.
 • Tämän jälkeen saat sähköpostiisi viestin, jonka lähettäjänä näkyy ”Turvaposti Oulun Yliopisto”. Viesti sisältää henkilökohtaisen linkin, jolla tunnistaudut palveluun.
 • Kirjoita To-kenttään vastaanottajaksi Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja Subject (aiheeksi) “Poissaolotodistus”.
 • Liitä viestiisi lääkärintodistus tai muu todistus.
 • Lähetä luottamuksellinen viesti palvelussa.

Luottamuksellisten viestien käsittelyyn käytetään Deltagon Sec@GW-palvelua.

 

Todistusjäljennösten toimittaminen

Opiskelupaikan vastaanottaneen opiskelijan tulee toimittaa kopiot korkeakoulututkintotodistuksesta ja hakukelpoisuuteen vaadittavista työtodistuksista (vähintään kaksi vuotta). Lisäksi toimitetaan kopio mahdollisesta opistoasteen tutkintotodistuksesta työkokemuksen todentamista varten.

Todistuskopiot tulee liittää hakemukselle 3.12. mennessä tai opiskelupaikan vastaanottamisen määräajan mukaisesti. Todistuskopioiden liittäminen hakemukselle tapahtuu kirjautumalla Opintopolku-palveluun. Todistukset liitetään kohtaan ”Opiskelijaksi valitun todistukset”. Kirjautuminen Opintopolkuun on mahdollista verkkopankkitunnuksilla tai muulla vahvalla tunnistautumisella.

Jos todistusjäljennösten liittäminen hakemukselle ei ole mahdollista, voit lähettää ne sähköpostitse osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai toimittaa postitse asiakirjoista jäljennökset hakijapalveluihin. Jäljennösten ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. 

Paperisena toimitettaviin dokumentteihin sekä kirjekuoreen tulee laittaa tutkinto-ohjelman nimi, johon sinut on hyväksytty. Määräaika on sama kuin sähköisesti liitettävissä liitteissä. 

Mikäli olet hakuaikana liittänyt kaikki vaaditut todistukset hakemukselle, sinun ei tarvitse toimittaa niitä uudelleen.

Koulutuksen aloituspäivä

Opinnot koostuvat verkko- ja etäopetuksesta sekä lähiopinnoista. Osa opetuksesta järjestetään yhdessä muiden Oamkin master-tutkinto-ohjelmien kanssa, jossa keskeistä on monialainen opiskelu. Opinnot ovat ylempiä korkeakouluopintoja, mikä edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyä. 

YAMK tutkinto-ohjelmien yhteinen opintojen aloituspäivä: 

Tekniikan yamk-tutkintojen yhteinen aloituspäivä on lauantaina 15.1.2022 klo 9.00-16.00.
Tilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Lean-johtamisen opiskelijoilla on mahdollisuus tulla paikan päälle Linnanmaalle saliin 7A245, muille vain etänä.

 

Aloituspäivän aamupäivä toteutetaan Zoom-osoitteessa:  

https://oamk.zoom.us/j/69164381807?pwd=MkpESU9UMGo1SytudDJXTC9oSEc2UT09
Salasana: Jokinen 

 

 

Aloituspäivän 15.1.2022 ohjelma 

9.00–10.00 Tekniikan yamk-tutkinnon yleiset asiat (Vesa Moilanen)  

10.00–10.15 Kahvitauko  

10.15–11.15 Opinnäytetyö aloitus: Kick -off opintojakso (Vesa Moilanen)  

11.15–12.00 Lounastauko  

12.00–16.00 Tutkinto-ohjelmakohtainen ohjelma:  

Lounaan jälkeen aloituspäivä jatkuu tutkinto-ohjelmakohtaisesti seuraavissa zoom-osoitteissa 

Autoala:  

https://oamk.zoom.us/my/hannunopetustila 

 

Hitsausala (kaikille, myös IWE ja IWS pätevyyden omaaville): 

https://oamk.zoom.us/j/62140988465 

 

Lean johtaminen: https://oamk.zoom.us/j/69164381807?pwd=MkpESU9UMGo1SytudDJXTC9oSEc2UT09
Salasana: Jokinen 

 

Rakennusprojektin tehokas johtaminen: 

https://oamk.zoom.us/j/3345844532 

 


HUOM: Kelan ateriakortin voi tarvittaessa hakea Kontinkankaan tai Linnanmaan Oamk-lähipalvelun palvelupisteestä. Ateriakortin voi tilata myös kotiosoitteeseen lähettämällä pyynnön osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

 

Opiskelu YAMK-koulutuksessa

Master-koulutusta linjaa ja määrittää eurooppalainen tutkintojen ja osaamisen viitekehys. Master-opinnot edellyttävät opiskelijalta itseohjautuvuutta, vastuullisuutta, sitoutuneisuutta ja uteliaisuutta heittäytyä haastaviinkin tilanteisiin ja rohkeasti kokeilla uutta. Master-koulutuksessa opinnot koostuvat alakohtaisista ja monialaisista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opintoina. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä muiden Oamkin Master-tutkinto-ohjelmien kanssa. Monialainen ryhmätyöskentely mahdollistaa opiskelijoiden osaamisen jakamisen ja verkostoitumisen. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointeja, joilla tuetaan opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä sekä opiskelijoiden keskinäistä kollegiaalisuutta ja yhteistoimintaa.

Tutkinto-ohjelman tarkempi rakenne, opintojaksojen osaamistavoitteet ja arviointikriteerit löytyvät Opinto-oppaasta. Opintojen tarkempi ajoituskaavio löytyy Moodlesta.

Käyttäjätunnuksen hakeminen ja omat laitteet

Tarvitset opiskelijatunnuksen eli students.oamk.fi-käyttäjätunnuksen, että voisit käyttää Oamkin verkkopalveluita (esim. sähköposti, pilvitallennustilat ja verkko-opiskeluympäristöt). Kun otat tunnuksen käyttöön, sitoudut samalla noudattamaan Oamkin tietojärjestelmien käyttösääntöjä ja hyväksyt samalla käyttöehdot.

Hae tunnuksesi Suomi.fi -palvelusta ohjeen mukaan. Tunnusta hakiessasi sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi suomalaisella verkkopankkitunnuksella (tai suomalaisen operaattorin mobiilivarmeenteella). Voit hakea tunnuksesi tammikuun alusta lähtien. Huomaa kuitenkin, että tunnuksen haku edellyttää, että olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja on kulunut 2-3 arkipäivää siitä, kun olet ilmoittautunut lukuvuodelle 2021-2022. Jos tunnuksen haku ei onnistu, tarkistathan ilmoittautumisesi Opintopolku-palvelusta.

Testaa tunnuksesi toimivuus ennakkoon ennen opintojen alkamista: Kokeile esimerkiksi kirjautua Oamkissa käytössä olevaan MS 365 -pilvipalveluun (kirjautumisohje). Ongelmatilanteissa ole yhteydessä ICT-palveluihin. Pääset nyt kirjautumaan myös opiskelijaintra Oivaan ja Oamkin Moodleen (verkko-opiskeluympäristö). Huom! Office 365 -palveluun kirjaudutaan sähköpostiosoitteella (käyttäjätunnus(at)students.oamk.fi), kun taas esimerkiksi Moodleen ja Oivaan kirjaudutaan pelkällä käyttäjätunnuksella (jätetään siis sähköpostin loppuosa @students.oamk.fi pois).

Jos sinulla ei ole suomalaista verkkopankkitunnusta (tai suomalaisen operaattorin mobiilivarmennetta), voit hakea students-tunnuksen koulutuspalveluista elokuussa. Jos haet tunnuksen koulutuspalveluista, sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi, eli ota mukaan voimassa oleva passi, henkilökortti tai ajokortti.

Tietokone
Huolehdithan, että sinulla on opintojesi alkaessa kannettava tietokone, toimiva verkkoyhteys, selainohjelma (esim. Chrome) ja web-kamera. Lisäksi tarvitset myös kuulokemikrofonin verkko-opetus- ja ohjaustilanteita varten. Saat opintojesi ajaksi ilmaiseksi käyttöösi MS 365 palvelut, joka sisältää mm. yleisimmät toimistosovellukset (Word, Excel, Powerpoint, OneNote). Nämä voit ottaa käyttöösi kirjautumalla MS 365 palveluun opiskelijatunnuksellasi.

 

Verkkoympäristöt ja Digistarttipaketti


Moodle
 
Master-tutkinto-ohjelmat käyttävät yhteistä Moodle-alustaa, josta löytyvät kaikki Master-opinnot, ohjeet ja aikataulut. Alusta avautuu tammikuussa. Kirjaudu Moodleen opiskelijatunnuksellasi ja salasanallasi osoitteessa http://oamk.fi/moodle. Kirjautumisen jälkeen valitse kohta Selaa kursseja ja hae hakusanoilla Master tutkintoon johtava koulutus. Katso tarkemmat ohjeet Moodle kirjautumisesta ja kurssialueelle rekisteröitymisestä (pdf-tiedosto). Tarvitset myös kurssiavaimen kirjautumiseen. Kurssiavaimena käytät opiskeluryhmäsi ryhmätunnusta. Ryhmätunnukset päivitetään tälle sivulle myöhemmin.


Digistarttipaketti 

Opiskelu ammattikorkeakoulussa edellyttää hyviä digitaalisia opiskelutaitoja sekä opiskelua hyödyttävien ja mahdollistavien digitaalisten palveluiden hallintaa. Digitaalisten opiskelutaitojen ja digitaalisten palvelujen hallinnan tueksi on rakennettu Moodleen Digistarttipaketti, jonka avulla opit käyttämään opiskelun kannalta välttämättömiä digitaalisia ohjelmia ja palveluita. 

Voit aloittaa Digistarttipaketin sen jälkeen, kun olet saanut opiskelijatunnukset käyttöösi. Voit tehdä Digistarttipaketin tehtäviä itsenäisesti omaan tahtiisi, sinulle sopivana ajankohtana. Digistarttipaketti suositellaan tehtäväksi jo ennen opintojen aloituspäiviä tai orientaatioviikon/ensimmäisen periodin aikana. Tutkinto-ohjelma voi opintojen alkaessa tarkemmin ohjeistaa Digistarttipaketin tehtävien tekemisestä erikseen.

Digistarttipaketti avautuu Moodlessa tammikuussa. Kirjaudu Moodleen opiskelijatunnuksellasi ja salasanallasi osoitteessa http://oamk.fi/moodle. Kirjautumisen jälkeen valitse kohta Selaa kursseja ja hae hakusanoilla Master Digistarttipaketti 2021-2022. Katso tarkemmat ohjeet Moodle kirjautumisesta ja kurssialueelle rekisteröitymisestä (pdf-tiedosto). Digistarttipaketin kurssiavaimena käytät opiskeluryhmäsi ryhmätunnusta:

AAT22KY, Insinööri (ylempi AMK), Autoala
HIT22KY, Insinööri (ylempi AMK), Hitsausala
LEM22KY, Insinööri (ylempi AMK), Lean-johtaminen
RTJ22KY, Insinööri (ylempi AMK), Rakennusprojektin tehokas johtaminen


Digistarttipaketti on käytettävissäsi koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. Voit tarvittaessa palata Moodle alustalle kertaamaan asioita koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. 

 

Peppi

Peppi on Oamkissa käytössä oleva järjestelmä, jossa on kaikki opiskeluusi liittyvät perustiedot eli esim. läsnäolo- ja ilmoittautumistiedot, opintosuunnitelmat ja opintosuoritukset. Pääset kirjautumaan Peppiin opiskelijatunnuksellasi heti opiskeluoikeutesi alettua, eli ensimmäisestä opiskelupäivästä lähtien. Opiskelijana sinulla on oma työpöytä Pepissä, jonka kautta voit mm. tarkastella omia tietojasi, suunnitella opintojasi, tehdä hyväksilukuhakemuksen ja hakea opiskelutodistuksen. On tärkeää, että pidät yhteystietosi ajantasalla Pepissä, voit itse muuttaa niitä siellä. 

Pepissä opiskelija mm. ilmoittautuu opintojaksoille, katsoo omia opintosuorituksia, päivittää yhteystietojaan ja laatii HOPS:n. 

 

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Opinnot esitellään ja opintojaksoille ilmoittautuminen ohjeistetaan opintojen aloituspäivillä. Tutkinto-ohjelman opintoihin, osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin on hyvä tutustua etukäteen Opinto-oppaasta.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu alkavat heti opintojen alussa. Opiskelijoiden on hyvä ennen opintojen alkua miettiä aihetta, johon opinnäytetyössä haluaa keskittyä. Oamk tarjoaa opiskelijoille monialaisia yhteistyöprojekteja opinnäytetyön aiheeksi. Löydät aiheet Master-tutkinto-ohjelmien yhteiseltä Moodle-alustalta kohdasta: Tutkimus- ja kehittämishankkeet

Osaamisperusteisuus

Master-koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa olennaisena on opiskelijoiden aiemman osaamisen ja toisaalta kehittymisen tarpeiden mahdollisimman onnistunut tunnistaminen. Osaamisen tunnistamisen perusteella suunnitellaan osaamistavoitteiden mukainen osaamisen kehittäminen ja osaamisen osoittaminen. 

Osaamisperustaisessa opiskelussa

 • voit itse suunnitella osaamisen kehittämisen ja osoittamisen
 • voit osoittaa osaamistasi itsenäisesti tai ryhmässä
 • voit halutessasi hyödyntää myös tarjottuja vaihtoehtoisia suoritustapoja
 • voit verkostoitua eri alojen opiskelijoiden kanssa
 • opintojen eteneminen on aikaan ja paikkaan sitoutumatonta
 • voit nopeuttaa valmistumista
 • olet edelleen oman tutkinto-ohjelmasi opiskelijaryhmän jäsen

Mitä osaamisperustainen työskentely vaatii?

 • vastuunottamista omasta oppimisestasi ja sen suunnittelusta
 • osaamisen jakamista myös muille opiskelijoille
 • halua kokeilla uudenlaista opiskelijalähtöistä osaamisen kehittämisen ja osoittamisen toimintatapaa 

Opintotuki

Opintotuen ja yleisen asumistuen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa Kela. Kela ei lähetä uusille opiskelijoille erillistä muistutusta tuen hakemisesta. Opintotukeen kuuluu opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen lisäksi voit hakea yleistä asumistukea. Tee opinto- ja asumistukihakemus Kelan asiointipalvelussa (www.kela.fi/asiointi).

Yleinen asumistuki myönnetään ruokakunnalle. Voit hakea yleistä asumistukea, kun tiedät asumismenosi ja asumisolosuhteesi. Asumistukea voit saada takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta. Huom! Opintotukea ei voi hakea takautuvasti, vaan opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Tee opintotukihakemus vasta sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja uuden opiskelupaikkasi tiedot tulevat näkyviin Kelan verkkohakemukseen pohjatiedoiksi. Opintotuki myönnetään hakemuksesta opintojen alussa yleensä koko tavoitteelliselle suorittamisajalle. Lukuvuosittainen tukiaika on syyskuusta toukokuuhun. Yleistä asumistukea voi saada ympäri vuoden riippuen ruokakunnan tuloista.

YAMK-opiskelijana huomioithan erityisesti opintotuen tulorajat ja opintojen edistymisen vaatimukset.

Lisätietoa opintotuesta Kelan www-sivuilta.

Lisätietoa yleisestä asumistuesta Kelan www-sivuilta.

Opiskelijakunta OSAKOn opas uusille opiskelijoille

Opiskelijakunta OSAKOn Uuden opiskelijan opas löytyy osoitteesta http://www.osakoweb.fi/uudenopiskelijanopas/

Tuudo-mobiilisovellus

Oulun ammattikorkeakoulussa on käytössä Tuudo-mobiilisovellus opintojen ja opiskelijan arjen hallintaan. Pääset jo ilman Oamkin käyttäjätunnusta tutustumaan ammattikorkeakouluun ja opiskeluun mobiilisti, sekä seuraamaan uudelle opiskelijalle suunnattua hyödyllistä sisältöä. Sovelluksesta löytyvät myös kampuskartat, jotka ohjaavat oikeisiin tiloihin.

App Store: https://itunes.apple.com/app/tuudo/id1128326282 
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.caleidon.tuudo&hl=fi 

YTHS-palvelut ja terveydenhoitomaksu

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluihin oikeutetut ammattikorkeakouluopiskelijat maksavat lukukausikohtaisen terveydenhoitomaksun Kelalle. YTHS:n palveluihin oikeutettuja ovat opiskelijat, jotka ovat ilmoittautuneet lukukaudelle läsnä olevaksi ja suorittavat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa.

Sinun täytyy maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu aina, jos olet oikeutettu YTHS:n palveluihin. Et voi saada maksusta vapautusta mistään syystä.

Terveydenhoitomaksusta ei lähetetä laskua, vaan maksu täytyy maksaa OmaKelassa oma-aloitteisesti lukukausittain. Lue ohje, miten maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

Terveydenhoitomaksun eräpäivä on syyslukukaudella 30.9. ja kevätlukukaudella 31.1. joka lukuvuonna.

Yhteystiedot


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Yliopettaja, Liiketalous
050 5298364

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Yliopettaja, Kulttuuri, yhteiset
050 5907618

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tiimipäällikkö, Yliopettaja, Sosiaali- ja terveysalat, yhteiset
050 9135979

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yliopettaja, Tietotekniikka
040 1415093
 

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tuntiopettaja, Tutkintovastaava, Lehtori, Tekniikka ja luonnonvara-ala, yhteiset
040 6307641
 

Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tutkintovastaava, Yliopettaja, Luonnonvara-ala
050 3174881

Koulutuspalvelut ja hakijapalvelut

Koulutuspalvelut

Oamk-lähipalvelut tavoitat sähköpostitse study.oamk(at)oulu.fi 
Koulutuspalveluiden puhelinnumerot:
- Linnanmaan kampus puh. 029 448 9210 (Tekniikka ja luonnonvara-ala, Informaatioteknologia, Kulttuuri ja Liiketalous), ma - pe klo 10-12.
- Kontinkankaan ja Oulaisten kampus puh. 029 448 9211 (Sosiaali- ja terveysala), ma - pe klo 10-12.

Palvelupisteet sijaitsevat Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksilla.
Palvelupisteiden aukioloajat

 

Hakijapalvelut 

Hakijapalvelut tavoitat sähköpostitse hakijapalvelut(at)oamk.fi
Puhelin: 029 448 9002, ma-pe klo 9-13.
Postiosoite:
Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Hakijapalvelut, PL 405
90101 OULU

 

Oulu Campus Navigator

Oulu Campus Navigator on sisätilanavigointiin tarkoitettu mobiilisovellus Linnanmaan kampuksella, joka on ladattavissa Google Playsta ja App Storesta. Campus Nav Sovellus mahdollistaa kampuksen käyttäjille oman sijainnin paikantamisen, tilojen hakemisen sekä oikean reitin löytämisen haluttuun tilaan. Sovellus ei vaadi kirjautumista, eikä sillä seurata yksittäisten käyttäjien sijaintia. Sovelluksen toiminta perustuu kampuksen käytäville asennettujen Bluetooth-lähettimien signaaleihin.

Oamkin opiskelijana voit hankkia Linnanmaan kampukselle ympärivuorokautisen 24/7-kulkuoikeuden. Lisätietoja kulkukortista