Tradenomi (AMK), liiketalous, työvoimakoulutus

15 aloituspaikkaa
Hakuaika 10.–31.1.2022
Sähköinen hakulomake Opintopolussa

Koulutus alkaa 1.3.2022
Koulutuksemme antaa sinulle kattavat tiedot ja hyvät valmiudet urallesi monipuolisissa liiketalouden tehtävissä. Voit valita ammattiopinnoissa monia erilaisia opintokokonaisuuksien yhdistelmiä ja luoda omaa uraasi ja työllistymistä tukevan tutkinnon. Opiskelijat työskentelevät usein tiimeissä, joissa pääset kehittämään omia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojasi. Opiskelet niitä asioita, jotka sinua innostavat ja saat tutkinnon, joka vie sinut unelmiesi työuralle. Meillä on vahva kumppaniverkosto alueen yrityksiin ja koulutuksen aikana pääset tekemään monia yritysprojekteja ja luomaan verkostoja työnantajiin. 

Koulutuksen kuvaus

Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä

 • perusopinnot 60 op
 • ammattiopinnot 90 op
 • vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • harjoittelu 30 op
 • opinnäytetyö 15 op.

Tarjolla ovat seuraavat osaamispolut:

 • esimiestyö ja henkilöstöosaaminen
 • markkinointi ja myynti
 • taloushallinto
 • tiimiyrittäjyys (Terwa-akatemia).

Opetussuunnitelma 2021-2022

Opetussuunnitelma, Terwa-akatemia, 2021-2022

Koulutukseen hyväksytylle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops), joka mahdollistaa tutkinnon suorittamisen 18 kuukauden aikana.

Pohjakoulutusvaatimus

Yleinen ammattikorkeakoulukelpoisuus, jonka lisäksi vähintään 100 opintopisteen edestä tunnistettavaa liiketalouden tradenomin tutkintoon soveltuvaa osaamista. Liiketalouden osaaminen voi olla aiempia korkeakouluopintoja sekä työkokemuksen kautta hankittua.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston ja työllisyyskuntakokeilujen työnhakija-asiakkaat, joilla on mahdollisuus suorittaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (AMK), 18 kuukauden aikana. Kesken jääneistä opinnoista tulee olla vähintään yksi vuosi, jotta ehdot työvoimakoulutukselle täyttyy.

Valintaperusteet

Opiskelijavalinta suoritetaan seuraavien kriteereiden perusteella:

 1. tutkintoon soveltuvien aiempien korkeakouluopintojen sekä tunnistettavan osaamisen määrä (esim. työkokemuksen kautta
  hankittu) opintopisteissä
 2. halutun osaamispolun (suuntautumisvaihtoehto) työllistymismahdollisuudet
 3. motivaatio ja opiskeluvalmiudet
 4. haastattelu.

Ammattikorkeakoulukelpoisuus, tutkintoon soveltuvien aiempien korkeakouluopintojen määrä sekä tunnistettavan osaamisen määrä arvioidaan hakemuksen, liitteiden ja haastattelun perusteella. Valinta on ehdollinen siihen saakka kunnes haussa annetut tiedot on tarkistettu.

Haastattelut järjestetään 10.-11.2.2022. Henkilökohtainen haastatteluaika ilmoitetaan sähköpostitse viimeistään 7.2.2022 (hakijan tarkistettava, ettei viesti ole mennyt roskapostiin).

Työvoimakoulutukseen valitaan ensisijaisesti työttömiä tai työttömyysuhan alla olevia henkilöitä. Työvoimakoulutukseen voidaan hyväksyä vain hakija, jonka koulutustarpeen TE-toimisto on todennut. Koulutustarpeen todentamista ja motivaatiota varten TE-toimisto arvioi jokaisen hakijan ennen kuin Oulun ammattikorkeakoulu tekee opiskelijavalinnan.

TE-toimiston arviointia varten hakijan tulee täyttää hakulomake TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa. Jokaisen hakijan tulee täyttää sekä TE-toimiston lomake että Opintopolun hakulomake.

Hakeminen

Hakuaika koulutukseen on 10.–31.1.2022. Haku koulutukseen tapahtuu Opintopolku-palvelussa

Hakijan tulee liittää hakemukselleen seuraavat liitteet:

 1. hakemuskirje, jossa kerrot lyhyesti aiemmista opinnoistasi, työssä tai vapaana-aikana hankkimasta liiketalouteen liittyvästä
  osaamisestasi sekä uratavoitteistasi
 2. todistukset aiemmista opintosuorituksistasi tai tutkinnoista
 3. ansioluettelo.

Liitteet tulee liittää hakemukselle hakuajan päättymiseen mennessä. Tämän jälkeen toimitettuja liitteitä ei huomioida. Liitteen/liitteiden puuttuessa hakijan hakukelpoisuutta ja hankittua osaamista ei voida arvioida.

TE-toimiston arviointia varten hakijan tulee täyttää hakulomake TE-toimiston Oma asiointi -palvelussa. Jokaisen hakijan tulee täyttää sekä TE-toimiston lomake että Opintopolun hakulomake. Toisen lomakkeen puuttuessa hakemusta ei voida käsitellä.

Yhteyshenkilöt


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Koulutuspäällikkö, Liiketalous
040 6428584


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Yksikönjohtaja, Liiketalous
050 3626141