Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 

Tule opiskelemaan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK). Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa myös nimitystä Master-tutkinto. Kyseessä on työelämälähtöinen ylempi korkeakoulututkinto, jonka voit suorittaa pääosin verkossa. YAMK-tutkinto antaa sinulle saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto.

YAMK-tutkintojen laajuus on 60–90 opintopistettä ja tutkinnosta riippuen kesto 1–2,5 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa työn ohessa. Kaikille Master-opiskelijoillemme yhteisissä opinnoissa tutustut myös muiden alojen asiantuntijoihin. Tärkeä osa opintojasi on opinnäytetyösi, jossa paneudut vahvasti työelämän kehittämiseen.

Jotta voit hakea koulutuksiimme, sinulla tulee olla ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään kolme vuotta työkokemusta alalta.* 

Kulttuuri

» Education Entrepreneurship 

(huom. hakuaika 9.–23.1.2019)

» Kulttuurituottaminen ja luova talous 

(ei kevään 2019 yhteishaussa) 

»Taiteen tekijä ja kehittäjä UUSI!

 

Luonnonvara-ala

» Maaseudun kehittäminen

 

Liiketalous

» Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

 

Sosiaali- ja terveysala

» Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen 
» Kuntoutuksen erityisasiantuntija UUSI!
» Laajavastuinen asiantuntijasairaanhoitaja UUSI!
» Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

 

Tekniikka

» Teknologialiiketoiminta 

(ei kevään 2019 yhteishaussa)

» Autoala 

(ei kevään 2019 yhteishaussa)

» Printed Intelligence 

(ei kevään 2019 yhteishaussa)

» Water and Environmental Management 

(ei kevään 2019 yhteishaussa)

 

*) Vuoden 2020 alusta tulee voimaan lakimuutos, jonka perusteella ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakevilta edellytetään kaksi vuotta työkokemusta. Lisäksi laki mahdollistaa harkinnanvaraisuuden niiden hakijoiden kohdalla, joilla ei ole korkeakoulututkintoa, mutta joilla ammattikorkeakoulu katsoo muutoin olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. Lakia voidaan soveltaa syksyllä 2020 ja sen jälkeen alkavaan koulutukseen. Oamk ilmoittaa lain mahdollistamista linjauksistaan kevään 2019 aikana. 
14.11.2014/932 § 25 (Finlex)