Maaseudun kehittäminen


Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
» Agrologi (ylempi AMK)

Työelämälähtöinen koulutuksemme syventää ammatillista osaamistasi ja asiantuntijuuttasi. Opintojesi jälkeen voit toimia oman alasi asiantuntija-, kehittämis-, opetus- ja johtotehtävissä.

Koulutus tuottaa ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan kelpoisuuden. Tutkinnon suoritettuasi kykenet toimimaan alasi asiantuntijatehtävissä, johtamis- ja kehittämistehtävissä sekä yrittäjänä. Saat valmiudet jatkuvaan ammattitaitosi kehittämiseen.

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa erityisesti syvennytään kolmeen osaamisteemaan:

  • johtamisosaaminen
  • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
  • liiketoimintaosaaminen. 

Näistä osaamisteemoista rakennat osaamisesi kehittymistä ja urakehitystäsi palvelevan kokonaisuuden.

Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Voit toimia esimerkiksi seuraavissa ammateissa ja työtehtävissä: 

  • erityisasiantuntija
  • maaseutujohtaja
  • maaseutuasiamies
  • palvelupäällikkö
  • projektipäällikkö
  • kehityspäällikkö
  • yrittäjä.

Laajuus ja kesto

60 op

1-2 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu