Agrologi (ylempi AMK), maaseudun kehittäminen

Tutkinto Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Agrologi (ylempi AMK)
Laajuus/kesto 60 op / 1–2 vuotta
Tutkinto-ohjelma Maaseudun kehittäminen tutkinto-ohjelma
Aloituspaikat 10
Opetusjärjestelyt Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opintoina. Lähipäiviä on 1 krt/kk, ja niihin voi osallistua myös verkon välityksellä. Osa opetuksesta järjestetään yhdessä muiden Oamkin master-tutkinto-ohjelmien kanssa, joissa keskeistä on monialainen yhteistoiminta. 

Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyä. 

Oamkin Master-tutkintojen yhteiset aloituspäivät ja lukuvuoden 2019-2020 lähiopetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin.
Kampus Kotkantien kampus
Kotkantien 1, 90250 Oulu
Hakuaika 20.3.–3.4.2019 klo 15.00
Koulutus alkaa Syksyllä 2019
Muuta Opetussuunnitelma julkaistaan keväällä 2019
Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Suomessa tai ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.

Ammattikorkeakoulu hyväksyy työkokemukseksi myös aiemmin suoritetun opistoasteen* tai ammatillisen korkea-asteen* tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa, hankitun työkokemuksen. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

*) Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.  

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettuna 8.7.2019 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kolmen vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2019 mennessä.

Valinnan pisteytys

ValintaperusteValintapisteet
Ennakkotehtävä 100 pistettä
Yhteensä 100 pistettä
Ennakkotehtävä

Valinta tehdään ennakkotehtävästä kertyvien pisteiden perusteella. Ennakkotehtävään sisältyy seuraavat pisteytettävät osiot, joita kysytään hakijalta erikseen:

 • Essee 70 p
 • Opinnäytetyö 30 p
  - arvosana 5/3/10/L/E/et 30 pistettä
  - arvosana 4/-/9/M/- 20 pistettä
  - arvosana 3/2/8/C/ht 10 pistettä

Ennakkotehtävä tulee liittää sähköiseen hakemukseen yhtenä pdf-muotoisena dokumenttina viimeistään 10.4.2019 klo 15.00.

Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi. Vähimmäispistemäärässä huomioidaan ainoastaan esseestä saadut pisteet.

Ennakkotehtävä hyväksytään vain tähän Oulun ammattikorkeakoulun hakukohteeseen.

Essee

Laadi 600–700 sanan laajuinen esseemuotoinen suunnitelma opinnäytetyönä toteuttavasta maaseudun kehittämiseen liittyvästä kehittämistehtävästä. Käytä riviväliä 1,5, kirjasinkokoa 12, kirjasinta Times New Roman tai Arial sekä reunamarginaalia 2,5 cm. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja laadi lähdeluettelo. 

Master opinnäytetyö (30 op) toteutetaan hakijan työpaikkaan, hänen valitsemaansa kohdeorganisaatioon tai omaan yritykseen. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös osana Oamkin kehittämishankkeita tai muuta maaseudun kehittämistyötä.

Hyödynnä suunnitelman laatimisessa lähdekirjallisuutta. Hyödynnä teosta Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro. Hyödynnä myös muuta, aiheesi sisältöön soveltuvaa lähdekirjallisuutta.

Ohjeet esseen kirjoittamista varten:

 1. Rajaa ja otsikoi essee.
 2. Kuvaa, mitä asiaa haluaisit opinnäytetyönäsi kehittää. Perustele, miksi valitsemasi asian kehittäminen on sopiva opinnäytetyön aihe. Perustele, miksi se on tärkeä sinulle, kohdeorganisaatiollesi tai hankkeelle. Opinnäytetyönä on mahdollista myös kehittää omaan yritysideaan perustuvaa liiketoimintaa.
 3. Miten aiot toteuttaa kehittämistehtävän? Kuvaa lähestymistapaa (esim. tutkimusasetelma), kehittämismenetelmää, hankkeeseen osallistujia ja aikataulua. Miten mahdollinen työnantajasi tai toimeksiantajasi on sitoutunut kehittämistehtävän toteuttamiseen? Onko sinulla mahdollisuus käyttää kehittämistehtävän tekemiseen työaikaa vai teetkö sen kokonaan omalla ajallasi?

Esseestä saatava maksimipistemäärä on 70 pistettä. Arvioinnissa otetaan huomioon: 

 • hakijan perehtyneisyys kehitettävään alueeseen, käsitteiden määrittely, kehittämistehtävän hyödyllisyys organisaation kannalta (maksimi 20 pistettä) 
 • lähestymistavan ja menetelmien kuvaaminen sekä kehittämistehtävän toteuttamiskelpoisuus (maksimi 20 pistettä) 
 • hakijan motivoituneisuus (maksimi 10 pistettä) 
 • esseen rakenne ja suomen kielen oikeellisuus (maksimi 20 pistettä) 

Lisätietoja: outi.virkkula@oamk.fi 

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut

Käyntiosoite: Kotkantie 1, 90250 Oulu
Postiosoite: PL 405, 90101 OULU
P. 010 192 000

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Yhteyshenkilöt

Outi Virkkula

Opiskelijapalvelut

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu
P. 020 611 0210