Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto,
Education Entrepreneurship

Tutkinto Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Medianomi (ylempi AMK)
Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
Tanssinopettaja (ylempi AMK)
Laajuus/kesto 60 op / 1-2 vuotta
Tutkinto-ohjelma Master's in Education Entrepreneurship
Kampus Kotkantien kampus
Kotkantie 1, 90250 Oulu
Hakukohteet Kevään yhteishaku 9.–24.1.2018 (huom. hakuaika):

Kulttuurialan ylempi AMK, Education Entrepreneurship

Education Entrepreneurship Master-tutkinto-ohjelma yhdistää koulutuksen, yrittäjyyden sekä palvelumuotoilun ja innovoinnin. Tutkinto-ohjelman ytimenä on käytännönläheinen lähestymistapa uusien innovaatioiden suunnitteluun, testaukseen ja käyttöönottoon. Tällaisia uusia innovaatioita voivat olla esimerkiksi koulutusteknologia-alan startup-hankkeet tai sosiaaliseen vaikuttavuuteen tähtäävät hankkeet. Opiskelija vastaa reaalimaailman ongelmiin perustuvan kehittämishankkeen suunnittelusta, testauksesta sekä toteutuksesta ja kasvaa näin itsenäisenä innovoijana.

Opinnoissa perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin:

Valitun opiskelijaryhmän odotetaan olevan monialainen ja kansainvälinen. Opetuskielenä on englanti. Koulutus antaa valmiudet työskentelyyn mm. koulutusviennin ja eri maiden koulutusjärjestelmien kehityksen parissa.

Valmistuttuasi kykenet:

Lue lisää englanninkielisiltä sivuilta