Autoala

(Ei kevään 2019 yhteishaussa)

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

» Insinööri (ylempi AMK)

Autoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu ensisijaisesti alan asiantuntijatehtävissä, keskijohdossa, myynnissä tai opetuksessa toimiville ammattilaisille. Tutkinto suoritetaan pääosin verkko-opintoina, joten voit opiskella joustavasti myös töiden ohella. Opinnot antavat sinulle autoalan uusinta ja syvällisintä tietoa sekä valmiuksia toimia kehittämis- ja johtotehtävissä. Koulutus luo edellytyksiä toimia autoalan kehittämis- ja johtotehtävissä, etenkin katsastusalalla. Tutkinto-ohjelmassa on mahdollista opiskella katsastajan pätevyys.

Tutkinto-ohjelman ytimenä on käytännönläheinen lähestymistapa autoalan tarkastustyön kehittämiseksi. Koulutuksen suunnittelua ja kehittämistä toteutetaan yhteistyössä sekä kansallisten että kansainvälisten liike- ja korkeakoulumaailman edustajien kanssa. 

Koulutus on käytännönläheistä ja tarjoaa ratkaisuja yritysmaailman muuttuviin tarpeisiin. Autoalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on myös näyttöä analysointikyvystäsi sekä kokemusta alan vaativasta kehitysprojektista.

Valitun opiskelijaryhmän odotetaan olevan autoalan tuntevia ammattilaisia, joilla on hyvät edellytykset toteuttaa haastava autoalan kehittämisprojekti. Koulutus antaa valmiudet työskentelyyn mm. katsastualan johto/kehittämistehtävissä ja yrittäjänä.

Koulutus antaa valmiuksia

  • tunnistaa innovointi- ja liiketaloudellisia mahdollisuuksia autoalalla
  • suunnitella, testata ja toteuttaa autoalan kehittämisprojekteja
  • toimia aktiivisesti kehittämistehtävissä eri sidosryhmien kanssa
  • koota ammatillisia verkostoja

Valmistuttuasi voit toimia esimerkiksi

  • autoalan kehittämis- ja johtotehtävissä, etenkin katsastusalalla
  • jälkimarkkinointipäälliikkönä
  • korjaamopäällikkönä
  • katsastusalan yrittäjänä
  • logistiikkajohtajana.

 

Laajuus ja kesto

60 op

1-2 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu