Kuntoutuksen erityisasiantuntija


Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

» Ensihoitaja (ylempi AMK)
» Fysioterapeutti (ylempi AMK)
» Kätilö (ylempi AMK)
» Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

» Sosionomi (ylempi AMK)
» Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
» Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

 

Opinnoissa sinulle muodostuu laaja-alainen ymmärrys kuntoutusasiakkuudesta ja kuntoutusalasta sekä sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Osaat etsiä, käyttää, soveltaa ja tuottaa tutkimustietoa kuntoutuksen ja kuntoutuspalveluiden kehittämiseksi. 

» Katso koulutuksen esite.

Tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden syventää osaamistasi urakehityksesi mukaisesti kuntoutuksen kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Tutkinnon suoritettuasi osaat johtaa kuntoutuksen kehittämistarpeisiin perustuvaa tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Osaat toimia moniammatillisen ja -toimijaisen kuntoutuspalveluverkoston johtajana ja kehittäjänä. Osaat ennakoida kuntoutuksen suuntaa Suomessa ja ulkomailla sekä innovatiivisesti kehittää monialaisen kuntoutuksen toimintamalleja näyttöön perustuen. Osaat arvioida ja kehittää kuntoutuksen laatua ja vaikuttavuutta. Osaat käyttää kuntoutuksen dialogisia työmenetelmiä. Ymmärrät hyvinvointiteknologian merkityksen ja mahdollisuudet kuntoutuksessa.

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti seuraaviin osaamisteemoihin:

 • alan asiantuntijaosaaminen (kuntoutus)
 • johtamisosaamisosaaminen
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • liiketoimintaosaaminen. 

Osaamisteemojen opinnoista rakennat osaamisesi kehittymistä ja urakehitystäsi palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. 

Kuntoutuksen erityisasiantuntijaopinnot koostuvat seuraavista opinnoista:

 • kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat 
 • kuntoutuksen palvelujärjestelmät, yhteistyöverkostot ja asiakastyön prosessit
 • kuntoutuksen kehittämistarpeet muuttuvissa toimintaympäristöissä 
 • kuntoutuksen näyttöönperustuvuus, vaikuttavuus ja laatu

Kuntoutuksen erityisasiantuntijan master-opinnot suoritettuaisi voit työskennellä ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävissä kuntoutuksen suunnittelu-, kehittämis- ja johtamistehtävissä. Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • kuntoutuksen koordinaattori
 • kuntoutuksen suunnittelija
 • kuntoutuksen asiantuntija/erityisasiantuntija
 • palveluesimies/johtaja
 • projektipäällikkö
 • projektikoordinaattori
 • kehittämispäällikkö
 • suunnittelija
 • yrittäjä
 • tutkija.  

Laajuus ja kesto

90 op

1-2,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu