Laajavastuinen asiantuntijasairaanhoitaja


Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

» Ensihoitaja (ylempi AMK)
» Kätilö (ylempi AMK)

» Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
» Terveydenhoitaja (ylempi AMK)

 

Sosiaali- ja terveysala on murroksessa; meneillään on laaja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisprosessi ja alan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat ja kehittyvät. Laajavastuisen hoitotyön asiantuntijoita ja uudistajia tarvi-taan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä.

» Katso koulutuksen esite.

Koulutus antaa valmiudet itsenäiseen potilaan tutkimiseen ja hoidon tarpeen arviointiin sekä oireenmukaisen hoidon aloittamiseen ja seurantaan niin akuuteissa kuin kroonisissa terveysongelmissa. Koulutus mahdollistaa osaamisesi syventämisen terveysalan monialaiseen, laajavastuiseen hoitotyön asiantuntijatyöskentelyyn, ihmislähtöiseen tutkimukselliseen työelämän kehittämiseen, projekti- ja innovaatiotoimintaan sekä digitalisaation ja terveysteknologian hyödyntämiseen kliinisessä työssäsi.

Tutkinnon suoritettuasi osaat tunnistaa ja ennakoida terveysalan kehittämiskohteita ja muutostarpeita, hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi sekä kehittää ja uudistaa terveysalaa näyttöön perustuen. Osaat inno-voida ja hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia kliinisessä työssä ihmisen terveydentilan ja hyvinvoinnin tutkimiseen, arvioimiseen ja edistämiseen. Syvennät osaamistasi tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen. Vahvistat valmiuksiasi elinikäiseen oppimiseen, ammattitaitosi kehittämiseen sekä osaamisesi arviointiin ja markkinointiin. 

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti seuraaviin osaamisteemoihin:

 • alan asiantuntijaosaaminen
 • johtamisosaamisosaaminen
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • liiketoimintaosaaminen. 

Osaamisteemojen opinnoista rakennat osaamisesi kehittymistä ja urakehitystäsi palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. 

Alan asiantuntijaosaamiseen sisältyviä koulutuksen sisältöalueita ovat:

 • näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen
 • asiantuntijuuden kehittyminen terveysalan moninaisissa toimintaympäristöissä
 • asiakkaan hyvinvoinnin ja terveydentilan kokonaisvaltainen tutkiminen ja arviointi 
 • farmakologia ja lääkehoito 
 • digitalisaatio ja terveysteknologia kliinisissä erityiskysymyksissä.

Valmistuttuasi voit toimia konsultoivana asiantuntijana, itsenäisen vastaanoton toteuttajana terveydenhuollon organisaatioissa tai yrittäjänä. Voit työskennellä erilaisissa terveysalan asiantuntijatehtävissä moniammatillisten ryhmien koordinoijana tai johtajana yhteistyössä muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa näyttöön perustuvien käytäntöjen kehittämiseksi ja uusien toimintatapojen käyttöön ottamiseksi.

Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • kliinisen hoitotyön asiantuntija
 • asiantuntijasairaanhoitaja
 • erityisasiantuntija 
 • suunnittelija
 • hyvinvointikoordinaattori 
 • palveluohjaaja
 • sovelluskoordinaattori
 • opetuskoordinaattori
 • projektipäällikkö
 • kehittämispäällikkö. 

Laajuus ja kesto

90 op

1-2,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu