Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen


Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
» Ensihoitaja (ylempi AMK)
» Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Koulutuksemme antaa sinulle mahdollisuuden syventää osaamistasi ensihoidon hallinnollisessa ja operatiivisessa johtamisessa sekä kehittäjän tehtävissä ja asiantuntijatehtävissä sosiaali- ja terveysalalla tai muissa ensihoidon organisaatioissa.

Koulutus antaa sinulle mahdollisuuden syventää osaamistasi ensihoidon hallinnollisessa ja operatiivisessa johtajamisessa sekä kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä sosiaali- ja terveysalalla tai muissa ensihoidon organisaatioissa. Osaat kehittää omaa työtäsi ja työyhteisöäsi sekä uudistaa ja johtaa ensihoitotyötä alueellisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Opinnoissa sinulle muodostuu syvällinen kuva ammattialastasi, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Saat valmiudet alasi tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen. Saat valmiudet myös elinikäiseen oppimiseen ja ammattitaitosi kehittämiseen sekä osaamisesi arviointiin ja markkinointiin.  

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti kolmeen osaamisteemaan:

 • johtamisosaamisosaaminen
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • liiketoimintaosaaminen. 

Osaamisteemojen opinnoista rakennat osaamisesi kehittymistä ja urakehitystäsi tukevan kokonaisuuden. Monialaisina yhdessä opiskeltavina opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. 

Ensihoidon johtamisopintojen suurimmat haasteet liittyvät tulevaan sote-uudistukseen. Keskeisinä ensihoidon kehittämis- ja johtamisopintojen sisältöinä ovat asiakaslähtöisten ensihoitopalvelujen ja hoitoketjujen kehittäminen ja johtaminen yhdessä muiden lähipalveluina toteutettavien päivystyksellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja muiden yhteistyö-viranomaisten kanssa.

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia ensihoidon hallinnollisen ja operatiivisen johtajan sekä kehittäjän tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden hakeutua myös opetustehtäviin sosiaali- ja terveysalalla edellyttäen opintojen täydentämistä ammatillisilla opettajaopinnoilla.

Mahdollisia tehtävänimikkeitä ovat:

 • ensihoitopäällikkö
 • kenttäjohtaja
 • ensihoitomestari
 • muut ensihoidon esimies-, johtaja- ja päällikkötehtävät
 • projektipäällikkö
 • hankepäällikkö
 • kouluttaja
 • opettaja (pedagoginen pätevyys edellytetään).

Laajuus ja kesto

90 op

1-2,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu