Sosiaali- ja terveysalan johtaminen


Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

» Bioanalyytikko (ylempi AMK)
» Ensihoitaja (ylempi AMK)
» Fysioterapeutti (ylempi AMK)
» Kätilö (ylempi AMK)
» Optometristi (ylempi AMK)
» Röntgenhoitaja (ylempi AMK)

» Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
» Sosionomi (ylempi AMK)
» Suuhygienisti (ylempi AMK)
» Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
» Toimintaterapeutti (ylempi AMK)

 

Työelämälähtöinen koulutuksemme syventää ammatillista osaamistasi ja asiantuntijuuttasi. Saat osaamista esimiestyöhön ja johtotehtäviin, käyttäjälähtöisten palvelurakenteiden ja prosessien kehittämiseen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan ja yrittäjyyteen.

Tutkinto antaa sinulle mahdollisuuden syventää osaamistasi urakehityksesi mukaisesti sosiaali- ja terveysalan johtamis-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Osaat johtaa työelämän kehittämistarpeisiin perustuvaa tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa. Osaat kehittää näyttöön perustuen alasi työelämää, työyhteisöjen toimintaa ja työhyvinvointia. Saat valmiudet taloudelliseen suunnitteluun. Osaat arvioida ja kehittää sosiaali- ja terveyspalveluiden laatua ja vaikuttavuutta.

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti kolmeen osaamisteemaan:

 • johtamisosaamisosaaminen
 • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
 • liiketoimintaosaaminen. 

Osaamisteemojen opinnoista rakennat osaamisesi kehittymistä ja urakehitystäsi tukevan kokonaisuuden. Monialaisina yhdessä opiskeltavina opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, yhteistoiminnallisen kehittämisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.   

Opinnoissa sinulle muodostuu syvällinen kuva ammattialastasi, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Saat valmiudet alasi tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen. Saat valmiudet myös elinikäiseen oppimiseen ja ammattitaitosi kehittämiseen sekä osaamisesi arviointiin ja markkinointiin. 

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia urakehityksesi mukaisesti esimiestyössä ja johtotehtävissä, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa, yrittäjänä sekä asiantuntijana esimerkiksi palvelurakenteiden ja prosessien kehittäjänä. Tutkinnon suoritettuaisi voit sijoittua erilaisiin johtamis- ja kehittämistehtäviin. Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi: 

 • osastonhoitaja
 • apulaisosastonhoitaja
 • palvelupäällikkö
 • palveluesimies
 • projektipäällikkö
 • projektikoordinaattori
 • kehittämispäällikkö
 • suunnittelija
 • asiantuntija
 • erityisasiantuntija. 

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Uudet eväät uralle

Master-tutkinto avasi Ari Niskaselle uuden uran. Aiemmin lastensuojelualalla osakkaana toiminut Ari työskentelee nyt Vaalan…

Artikkelikuva

Masterista eväitä esimiestyöhön

Lahja Leiviskä sai Masterista uusia näkökumia esimiestyöhön.

Laajuus ja kesto

90 op

1-2,5 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu