Taiteen tekijä ja kehittäjä


Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
» Medianomi (ylempi AMK)
» Musiikkipedagogi (ylempi AMK)
» Tanssinopettaja (ylempi AMK)
 

Tutkinto vahvistaa opiskelijan kykyä toimia taiteen tekijänä sekä asiantuntija-, esimies-, opetus- ja kehitystehtävissä erityisesti kulttuurin alalla.

» Katso koulutuksen esite.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan kelpoisuuden. Koulutus on työelämälähtöistä, ja se syventää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta.

Koulutus antaa valmiudet kehittää ja ymmärtää omaa taiteellista osaamistaan ja taiteellisia prosesseja laajemmassa kulttuurisessa kontekstissa. Se antaa myös pedagogisia valmiuksia ohjata ja kehittää muiden taiteellista työtä. 

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat eri taiteenalojen taiteen tekemisen yhteinen perusta ja uudet tuulet sekä oman taiteellisen ja/tai pedagogisen osaamisen syventäminen. Lisäksi opiskelija voi oman kiinnostuksensa mukaan syventyä myös johtamis-, kehittämis- tai liiketaloudelliseen osaamiseen. 

Koulutus on pääosin itsenäistä tai pienryhmissä tapahtuvaa etäopiskelua. Opinnäytetyö voi liittyä joko Oamkin tai jonkin muun tahon koordinoimaan soveltuvaan tutkimus- ja kehityshankkeeseen.

Lähiopetuspäiviä on noin kerran kuussa yhden lukuvuoden ajan. 

Laajuus ja kesto

60 op

1-2 vuotta

Kampus

Kotkantien kampus
Kotkantie 1
90250 Oulu