Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, terveyspalveluiden asiantuntija ja uudistaja

Digiajan terveyspalvelujen asiantuntijoita ja uudistajia tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon  toimintaympäristöissä. Tutkinnon suoritettuasi osaat tunnistaa ja ennakoida terveysalan kehittämiskohteita ja muutostarpeita, hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi sekä kehittää ja uudistaa terveysalaa.

Terveyspalveluiden asijantuntija ja uudistaja

Sosiaali- ja terveysala on murroksessa, meneillään on laaja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisprosessi ja alan palvelujärjestelmät ja toimenkuvat muuttuvat ja kehittyvät. Digiajan terveyspalvelujen asiantuntijoita ja uudistajia tarvitaan yhä enemmän sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa tehtävissä ja toimintaympäristöissä.

Koulutus mahdollistaa osaamisesi syventämisen terveysalan monialaiseen asiantuntijatyöskentelyyn, ihmislähtöiseen tutkimukselliseen työelämän kehittämiseen, projekti- ja innovaatiotoimintaan sekä digiajan palveluosaamiseen. Tutkinnon suoritettuasi osaat tunnistaa ja ennakoida terveysalan kehittämiskohteita ja muutostarpeita, hankkia tutkittua tietoa toiminnan perustaksi sekä kehittää ja uudistaa terveysalaa näyttöön perustuen. Osaat innovoida ja hyödyntää digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ihmisen terveydentilan ja hyvinvoinnin tutkimiseen, arvioimiseen ja edistämiseen. 

Koulutuksessa sinulle muodostuu syvällinen kuva ammattialastasi, sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Syvennät osaamistasi tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen. Vahvistat valmiuksiasi elinikäiseen oppimiseen, ammattitaitosi kehittämiseen sekä osaamisesi arviointiin ja markkinointiin.

Master-koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti seuraaviin osaamisteemoihin:

 • alan asiantuntijaosaamiseen
 • johtamisosaamisosaamiseen
 • tutkimus- ja kehittämisosaamiseen
 • liiketoimintaosaamiseen. 

Osaamisteemojen opinnoista rakennat osaamisesi kehittymistä ja urakehitystäsi palvelevan kokonaisuuden. Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen sekä yrittäjyyden opintojaksot. 

Alan asiantuntijaosaamiseen sisältyviä koulutuksen sisältöalueita ovat:
asiakas- ja ihmislähtöisyys sekä sen edistäminen

 • näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen
 • asiantuntijuus terveysalan moninaisissa toimintaympäristöissä
 • asiakkaan hyvinvoinnin ja terveydentilan kokonaisvaltainen tutkiminen ja arviointi
 • terveysalan prosessien, palveluketjujen sekä laadunhallinnan kehittäminen
 • turvallisuuskulttuurin kehittäminen 
 • ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin tutkimiseen, arvioimiseen ja edistämiseen liittyvät digitaaliset sovellukset
 • kansainvälisyys sosiaali- ja terveysalalla.

Sinulla on mahdollisuus valita syventäviksi ammattiopinnoiksi bioanalytiikan, kliinisen sairaanhoitotyön, optometrian, radiografian alan ammattiosaamiseen liittyviä opintoja.

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä hyvin erilaisissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Mahdollisia tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi: 

 • kliinisen hoitotyön asiantuntija
 • vieritutkimusasiantuntija
 • asiantuntijasairaanhoitaja/-bioanalytiikko/-röntgenhoitaja
 • erityisasiantuntija
 • suunnittelija
 • suunnittelupäällikkö
 • hyvinvointikoordinaattori
 • sovelluskoordinaattori
 • opetuskoordinaattori
 • projektipäällikkö
 • kehittämispäällikkö
 • palveluesimies
 • palvelupäällikkö.

Laajuus ja kesto

90 op

1-3 vuotta

Kampus

Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4
90220 Oulu