Tietoa kevään 2018 yhteishaussa hyväksytyille

 

Kevään yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 28.6.2018. Tulokset päivittyvät reaaliaikaisesti Opintopolku-palveluun. Voit tarkistaa ajantasaisen opiskelijavalintatilanteesi kirjautumalla palveluun.

Opetushallitus lähettää kaikille hakijoille sähköpostitse tuloskirjeen, jossa näkyvät tiedot kaikkien hakukohteiden osalta. Tuloskirjeet lähetetään 4.7.2018 mennessä.

Tutustu huolellisesti sekä tuloskirjeeseen että tällä sivulla julkaistuun materiaaliin.

 


Seuraavat viisi asiaa sinun tulee hoitaa määräajassa, jotta voit aloittaa opiskelun:

1. Ota vastaan opiskelupaikka ja ilmoittaudu
2. Toimita todistusjäljennökset
3. Hae students-tunnukset
4. Kirjaudu Moodlerooms-oppimisympäristöön
5. Täytä ja palauta Osaamisen itsearviointi -lomake

Tutustu myös muihin alla oleviin materiaaleihin.

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottaminen sekä ilmoittautuminen tehdään kirjautumalla Opintopolku-palveluun.

28.6. mennessä hyväksyttyjen opiskelijoiden tulee vastaanottaa opiskelupaikka viimeistään 10.7. kello 15.00. Opiskelijaksi 28.6. jälkeen hyväksyttyjen on vastaanotettava opiskelupaikka 10 vuorokauden kuluessa hyväksymisestä.

Lisätietoa ilmoittautumisesta

Todistusjäljennösten toimittaminen

Opiskelupaikan vastaanottaneen opiskelijan tulee toimittaa kopiot korkeakoulututkintotodistuksesta, sisältäen opinnäytetyön arvosanan ja hakukelpoisuuteen vaadittavista työtodistuksista (vähintään kolme vuotta). Lisäksi toimitetaan kopio mahdollisesta opistoasteen tutkintotodistuksesta työkokemuksen todentamista varten. Kopioiden ei tarvitse olla oikeaksi todistettuja. Kopiot tulee toimittaa 10.7.2018 mennessä. Jokaiseen toimitettavaan dokumenttiin sekä kirjekuoreen tulee laittaa sen tutkinto-ohjelman nimi, johon on hyväksytty opiskelijaksi. Todistusjäljennökset voi lähettää postitse alla mainittuihin osoitteisiin tai tuoda paikan päälle. Kampuksilla ei ole mahdollisuutta kopiointiin. Oamkin opiskelijapalvelut on keskitetty 2.–27.7.2018 Kotkantien kampukselle maanantaista perjantaihin klo 9–14, jossa kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat asioida. Muina aikoina voit asioida oman kampuksen opiskelijapalveluissa.                  

Sähköpostia voi lähettää kampuskohtaisiin opiskelijapalveluiden sähköpostiosoitteisiin:

opiskelijapalvelut.kotkantie@oamk.fi

opiskelijapalvelut.liike@oamk.fi

opiskelijapalvelut.sote@oamk.fi

Kulttuurin, luonnonvara-alan ja tekniikan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot:
Opiskelijapalvelut/Kotkantien kampus 
Kotkantie 1 
90250 Oulu

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto:
Opiskelijapalvelut/Teuvo Pakkalan kadun kampus 
Teuvo Pakkalan katu 19 
90130 Oulu

Sosiaali- ja terveysalan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot:
Opiskelijapalvelut/Kontinkankaan kampus 
Kiviharjuntie 4 
90220 Oulu

Koulutuksen aloitus ja lähiopetuspäivät

Master-koulutuksen aloituspäivät 30.8.-31.8.2018

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen:
-
 30.8.2018 klo 8.30-16.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, teorialuokka Lou_ D1199 
- 31.8.2018 klo 8.30-12.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, tila Honka 118 A ja B
- 31.8.2018 klo 13.00-16.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, Honka 118 A

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen:
-
 30.8.2018 klo 8.30-16.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, teorialuokka Lou_C1104
- 31.8.2018 klo 8.30-12.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, tila Honka 118 A ja B
- 31.8.2018 klo 13.00-16.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, Honka 118 A

Terveyspalveluiden asiantuntija ja uudistaja:
-
 30.8.2018 klo 8.30-16.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, teorialuokka Lou_C1105
- 31.8.2018 klo 8.30-12.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, tila Honka 118 A ja B
- 31.8.2018 klo 13.00-16.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, Honka 118 A

Maaseudun kehittäminen:
-
 30.8.2018 klo 8.30-16.00, Kotkantien kampus, Kotkantie 1, teorialuokka Kot1_3428
- 31.8.2018 8.30-12.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, tila Honka 118 A ja B
- 31.8.2018 klo 13.00-16:00, Kotkantien kampus, Kotkantie 1, teorialuokka Kot1_3428

Kulttuurituottaminen ja luova talous:
-
 30.8.2018 klo 8.30-16.00, Kotkantien kampus, Kotkantie 1, 90250, Oulu, teorialuokka Kot1_1680
- 31.8.2018 klo 8.30-12.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, tila Honka 118 A ja B
- 31.8.2018 klo 13.00-16.00, Kotkantien kampus, Kotkantie 1, 90250, Oulu, teorialuokka Kot1_1680

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen:
- 30.8.2018 klo 8.30-16.00, Teuvo Pakkalan kadun kampus, Teuvo Pakkalan katu 19, 90130, Oulu, teorialuokka Teuv_B336
- 31.8.2018 klo 8.30-12.00, Kontinkankaan kampus, Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu, tila Honka 118 A ja B
- 31.8.2018 klo 13.00-16.00, Teuvo Pakkalan kadun kampus, Teuvo Pakkalan katu 19, 90130, teorialuokka Teuv_B336

Aloituspäivien ohjelma:

30.8.2018 klo 8.30–16.00

klo 8.30 – 8.40 Rehtori Jouko Paason tervehdys
klo 8.40 – 8.55 Master-opinnot Oamkissa, Kirsi Koivunen
klo 8.55 – 10.00 Monialaisten opintojaksojen esittely, opintojaksojen opettajat
klo 10.00 – 10.15 Kahvitauko
klo 10.15 – 11.30 Tutkinto-ohjelman opintojaksojen esittely
klo 11.30 – 12.30 Lounastauko
klo 12.30 – 15.15 Verkko-oppimisympäristöjen käytön ohjausta ja opintojaksoille ilmoittautuminen
klo 15.15 - 16.00 Tutkintokohtaista työskentelyä

31.8.2018 klo 8.30–16.00

klo 8.30 – 12.00 Tutkimus- ja kehittämismenetelmät
klo 12.00 – 13.00 Lounastauko
klo 13.00 – 16.00 Tutkintokohtaista työskentelyä

Ota mukaan kannettava tietokone ja mikrofonikuulokkeet (headset) verkko-opiskeluun perehtymistä varten. Aloituspäiville osallistuminen on suositeltavaa, mutta mikäli et pääse paikalle, voit osallistua aloituspäiville AC-verkkokokousohjelman kautta.

AC-osoitteet 30.8.2018:

klo 8.30-10.00 https://connect.funet.fi/Master2018 

klo 10.15-16.00 tutkintokohtaiset AC-tilat

- https://connect.funet.fi/ekj18sy

- https://connect.funet.fi/skj18sy

- https://connect.funet.fi/tau18sy

- https://connect.funet.fi/mak18sy

- https://connect.funet.fi/klt18sy

- https://connect.funet.fi/yli18sy

AC-osoitteet 31.8.2018:

klo 8.30-12.00 https://connect.funet.fi/Master2018

klo 13.00-16.00 tutkintokohtaiset AC-tilat

- https://connect.funet.fi/ekj18sy

- https://connect.funet.fi/skj18sy

- https://connect.funet.fi/tau18sy

- https://connect.funet.fi/mak18sy

- https://connect.funet.fi/klt18sy

- https://connect.funet.fi/yli18sy

HUOM: Kampuksilla on rajoitetusti parkkipaikkoja. Kontinkankaan kampuksella pysäköimiseen tarvitaan parkkilupa, jonka saa kampuksen infosta, pääaulasta. Ks. kampuskartat 

Opiskelu Master-koulutuksessa

Lähiopetus järjestetään seuraavina päivinä lukuvuonna 2018-2019:

syksyllä 2018, 30.-31.8. (aloituspäivät), 5.10., 9.11., 14.12. klo 8.30-16.00

keväällä 2019, 18.1., 15.2., 15.3., 12.4., 10.5. klo 8.30-16.00

(Terveyspalveluiden asiantuntija ja uudistaja tutkinto-ohjelman opiskelijoille on lisäksi seuraavat lähipävät: 12.10., 2.11. ja 24.1.)

Master-koulutusta linjaa ja määrittää eurooppalainen tutkintojen ja osaamisen viitekehys. Master-opinnot edellyttävät opiskelijalta itseohjautuvuutta, vastuullisuutta, sitoutuneisuutta ja uteliaisuutta heittäytyä haastaviinkin tilanteisiin ja rohkeasti kokeilla uutta. Master-koulutuksessa opinnot koostuvat alakohtaisista ja monialaisista opinnoista sekä opinnäytetyöstä. Opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opintoina. Osa opinnoista toteutetaan yhdessä muiden Oamkin Master-tutkinto-ohjelmien kanssa. Monialainen ryhmätyöskentely mahdollistaa opiskelijoiden osaamisen jakamisen ja verkostoitumisen. Arvioinnissa hyödynnetään opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointeja, joilla tuetaan opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä sekä opiskelijoiden keskinäistä kollegiaalisuutta ja yhteistoimintaa.

Tutkinto-ohjelman tarkempi rakenne, opintojaksojen osaamistavoitteet ja arviointikriteerit löytyvät opinto-oppaasta https://www.oamk.fi/opinto-opas/. Opintojen tarkempi ajoituskaavio löytyy Moodlesta (Master-tutkintoon johtava koulutus 2018-2019).

Verkkoympäristöt

Master-opinnot toteutetaan pääosin verkossa. Ympäristöjen käyttö opetetaan aloituspäivillä.

Uudet opiskelijat hakevat students-tunnukset Suomi.fi –palvelusta verkkopankkitunnusten avulla. Ohjeet löytyvät osoitteesta https://it.oamk.fi/11260. Tunnuksen voit hakea 8.8.2018 alkaen. Tunnuksen hakeminen edellyttää, että olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja olet ilmoittautunut ensi lukuvuodelle. Tunnuksilla pääset Peppiin, Moodle-ympäristöön ja Oivaan. Käy kokeilemassa tunnuksia ennakkoon. Ongelmatilanteissa ole yhteydessä helpdesk@oamk.fi. Mikäli sinulla ei ole suomalaista verkkopankkitunnusta, voit hakea students-tunnuksen opiskelijapalveluista 8.8.2018 alkaen. Ota mukaan henkilökortti, ajokortti, passi tms., jolla voit varmentaa henkilöllisyytesi kysyttäessä. HUOM! Voit käydä Pepissä antamassa luvan tietojesi luovuttamiseen opiskelijakunnalle ja muokkaamassa omia asetuksia vasta opiskeluoikeuden alettua (30.8.2018).

Pepissä opiskelija mm. ilmoittautuu opintojaksoille, katsoo omia opintosuorituksia, päivittää yhteystietojaan ja laatii HOPS:n.

Moodle on Master-opintojen verkko-oppimisympäristö, josta löytyy kaikki Master-opinnot, ohjeet ja aikataulut. Moodleen pääset osoitteesta https://moodle.oamk.fi/. Moodlen yleiset käyttöohjeet löytyvät osoitteesta https://docs.moodle.org/3x/fi/Etusivu.

Kirjaudu Moodleen students-tunnuksilla. Hae Moodlessa ”Master-tutkintoon johtava koulutus 2018-2019” työtila kohdasta selaa kaikkia kursseja, etsi kursseja.

Kirjaudu ”Master-tutkintoon johtava koulutus 2018-2019” työtilaan tutkinto-ohjelmakohtaisella kurssiavaimella. Kurssiavain on tutkinto-ohjelman nimen jäljessä oleva lihavoitu tunnus.

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen / EKJ18SY
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen / SKJ18SY
Terveyspalveluiden asiantuntija ja uudistaja / TAU18SY
Maaseudun kehittäminen / MAK18SY
Kulttuurituottaminen ja luova talous / KLT18SY
Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen / YLI18SY

Adobe Connect (AC) on verkkokokousohjelma, jota käytetään opintojen aikana verkkotapaamisiin. Lähiopetuspäivien opetus lähetetään ja tallennetaan AC:n kautta.

Skype for Business on verkkokokousohjelma, jota käytetään opiskelijoiden välisen yhteydenpidon ja oppimistehtävien suunnittelun ja toteutusten työkaluna.

Oiva on Oamkin opiskelijaintra, josta löytyy opiskeluun liittyvää tietoa ja ohjeita.

Opintojaksoille ilmoittautuminen

Opinnot esitellään ja opintojaksoille ilmoittautuminen ohjeistetaan Master-aloituspäivillä. Tutkinto-ohjelman opintoihin, osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin on hyvä tutustua etukäteen opinto-oppaasta.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu alkavat heti opintojen alussa syksyllä 2018. Opiskelijoiden on hyvä ennen opintojen alkua miettiä aihetta, johon opinnäytetyössä haluaa keskittyä. Oamk tarjoaa opiskelijoille monialaisia yhteistyöprojekteja opinnäytetyön aiheeksi. Lisätietoja projekteista saat Moodlesta Opinnäytetyö-työtilasta.

Osaamisperustaisuus

Master-koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa olennaisena on opiskelijoiden aiemman osaamisen ja toisaalta kehittymisen tarpeiden mahdollisimman onnistunut tunnistaminen. Kaikki opiskelijat tekevät opintojen alussa osaamisen itsearvioinnin, jota työstetään eteenpäin koulutuksen aikana mm. Hops-keskusteluissa. Osaamisen tunnistamisen perusteella suunnitellaan osaamistavoitteiden mukainen osaamisen kehittäminen ja osaamisen osoittaminen. Opiskelija tekee myös oman oppimisen ja osaamisen itsearvioinnin jokaisen opintojakson päätteeksi. Lisäksi opiskelija arvioi osaamistaan ja osaamisensa kehittymistä kokonaisuutena koulutuksen päätyttyä.

Osaamisen itsearvioinnissa voit ilmoittaa halukkuutesi yksilölliseen osaamisperustaiseen opiskeluun sinulle sopivassa laajuudessa (esim. yksi tai useampi opintojakso tai sen osa). Tällöin sinulla on suuri vastuu ja myös vapaus osaamisen kehittämiseen ja osoittamiseen, mutta olet edelleen opiskelijana omassa ryhmässäsi, josta saat tukea. Ennalta annettujen suoritustapojen lisäksi voit itse ehdottaa omia osaamisen kehittämisen ja osoittamisen tapoja. Sinulla on edelleen mahdollisuus opiskella ryhmällesi järjestetyn opetuksen mukaan. Osaamisperustaisuudesta kiinnostuneille järjestetään opintojen alkuvaiheessa info-tilaisuus ja ohjausta osaamisperustaiseen oppimiseen.

Osaamisperustaisessa opiskelussa

 • voit itse suunnitella osaamisen kehittämisen ja osoittamisen
 • voit osoittaa osaamistasi itsenäisesti tai ryhmässä
 • voit halutessasi hyödyntää myös tarjottuja vaihtoehtoisia suoritustapoja
 • voit verkostoitua eri alojen opiskelijoiden kanssa
 • olet edelleen oman tutkinto-ohjelmasi opiskelijaryhmän jäsen
 • opintojen eteneminen on aikaan ja paikkaan sitoutumatonta
 • voit nopeuttaa valmistumista

Mitä osaamisperustainen työskentely vaatii?

 • vastuunottamista omasta oppimisestasi ja sen suunnittelusta
 • osaamisen jakamista myös muille opiskelijoille
 • halua kokeilla uudenlaista opiskelijalähtöistä osaamisen kehittämisen ja osoittamisen toimintatapaa

Katso ePookista osaamisperusteisuuteen liittyvä video
https://www.oamk.fi/epooki/2017/osaamisperusteisuus/

Osaamisen itsearviointi-lomakkeen lopussa kysytään kiinnostusta osaamisperustaiseen opiskeluun. Merkitsethän lomakkeelle oletko kiinnostunut osaamisperustaisesta opiskelusta.

Osaamisperustaisuudesta järjestetään info ennen aloituspäiviä 27.8. klo 17-19, Kontinkankaan kampus, Paasi 2312. Infoon voi osallistua myös AC:n kautta osoitteessa https://connect.funet.fi/master2018/. Info-tilaisuudessa avataan osaamisperustaisuutta sekä kuullaan opiskelijoiden kokemuksia osaamisperustaisesta oppimisesta ja opiskelusta. Infoon osallistuminen ei sido sinua osaamisperustaiseen opiskeluun.

INFO-TILAISUUDEN OHJELMA

17.00 – 17.10 Tervetuloa kuulemaan osaamisperustaisuudesta Master-koulutuksessa, Tiimipäällikkö Kirsi Koivunen

17.10-17.25 Opiskelijoiden ja opettajien esittäytyminen                                  

17.25 - 17.45 Mikä ihmeen osaamisperustaisuus? Koulutussuunnittelija Johanna Huttunen   

17.45-18.35 Konkreettisia tapoja toteuttaa osaamisperustaisuutta, opettajatuutoreiden ja opiskelijoiden puheenvuorot

18.35-18.55  Keskustelua ja kysymyksiä  

18.55-19.00 Osaamisperustaisuuden seuraavat etapit syksyllä 2018

Tervetuloa kaikki osaamisperustaisuudesta kiinnostuneet!

Tuutorit Päivi Aro ja Liisa Kiviniemi

Lisätietoa tilaisuudesta antavat  paivi.aro@oamk.fi ja liisa.kiviniemi@oamk.fi

Tarkempaa tietoa osaamisperustaisuudesta löytyy myös Osaamisperustaisuuden Moodle-työtilasta.

Osaamisen itsearviointi

Katso Master-koulutuksen osaamistavoitteet ja arviointikriteerit opinto-oppaasta.

Ennakkotehtävänäsi on aloittaa osaamisesi itsearviointi. 

 1. Tallenna alla oleva oman tutkinto-ohjelmasi lomake omalle tietokoneellesi (helpointa tallentaa koko dokumentti).
 2. Laadi alustava itsearviointi johtamisen, tutkimus- ja kehittämisosaamisen ja liiketoimintaosaamisen osaamisestasi taulukkoon sähköisessä muodossa, näin tekstiä on helppo muotoilla ja käsitellä.
 3. Palauta alustava osaamisen itsearviointisi 23.8. mennessä Moodleen Osaamisen itsearvioinnin palautus -laatikkoon.

OSAAMISEN ITSEARVIOINTI -LOMAKKEET

Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

Terveyspalveluiden asiantuntija ja uudistaja

Kulttuurituottaminen ja luova talous

Maaseudun kehittäminen

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen

Opintotuki ja yleinen asumistuki

Tutkinto-opiskelijana sinulla on oikeus opintotukeen. Opintotukeen kuuluu lukien opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opintotuen lisäksi voit hakea yleistä asumistukea. Tee opinto- ja asumistukihakemus Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi. Huom! Opintotukea ei voi hakea takautuvasti, vaan opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Huomioithan, että opintotuessa on vuositulorajat ja, että asumistuen määrään vaikuttavat ruokakunnan tulot. Voit selvittää omien ja ruokakunnan tulojen vaikutusta Kelan laskurien avulla.

Opinnoissa edistyminen on edellytys opintotuen maksamiselle. Opintoja tulee suorittaa lukuvuoden aikana keskimäärin vähintään 5 opintopistettä nostettua tukikuukautta kohti ja vähintään 20 opintopistettä. Vähimmäissuoritusvaatimus 20 op on suoritettava, vaikka nostaisit lukuvuoden aikana opintotukea vain 1 kuukaudelta.

Lisätietoja: www.kela.fi

Opiskelijakunta OSAKOn opas uusille opiskelijoille

Oamkin opiskelijakunta OSAKOn julkaisemasta Uuden opiskelijan oppaasta löydät käytännön tietoa opiskelusta Oamkissa sekä opiskelijaelämästä Oulussa ja Oulaisissa. 

Voit ladata oppaan halutessasi älypuhelimellesi tai tablet-tietokoneellesi App Storesta hakusanalla Oulun ammattikorkeakoulu ja Google Playsta hakusanalla Oamk.

Yhteystiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelmavastaava Päivi Aro (paivi.aro@oamk.fi), puh. 050 5298364. Päivi Aro vastaa kaikkien tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kysymyksiin 29.6.2018 saakka ja oman tutkinto-ohjelman opiskelijoille 13.8.2018 alkaen.

Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelmavastaava Kirsi Koivunen (kirsi.koivunen@oamk.fi), 050 9135979. Kirsi Koivunen vastaa oman tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kysymyksiin 8.8.2018 alkaen.

Sosiaali-ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelmavastaava Kirsi Koivunen (kirsi.koivunen@oamk.fi), 050 9135979. Kirsi Koivunen vastaa oman tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kysymyksiin 8.8.2018 alkaen.

Terveyspalveluiden asiantuntijan ja uudistajan tutkinto-ohjelmavastaava Kirsi Koivunen (kirsi.koivunen@oamk.fi), 050 9135979. Kirsi Koivunen vastaa oman tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kysymyksiin 8.8.2018 alkaen.

Kulttuurituottamisen ja luovan talouden tutkinto-ohjelmavastaava Pekka Isomursu (pekka.isomursu@oamk.fi), 050 5907618. Pekka Isomursu vastaa oman tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kysymyksiin 8.8.2018 alkaen.

Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelmavastaava Outi Virkkula (outi.virkkula@oamk.fi), 050 3174881. Outi Virkkula vastaa oman tutkinto-ohjelman opiskelijoiden kysymyksiin 6.8.2018 alkaen.

Heinäkuussa voit olla yhteydessä Opiskelijapalveluihin.

Opiskelijapalvelut
Voit asioida Opiskelijapalveluissa kampuksilla. Saat ohjausta ja neuvontaa myös verkossa eOhjauspalveluiden kautta.

Kotkantien kampus: Kulttuurituottamisen ja luovan talouden tutkinto-ohjelma, Maaseudun kehittämisen tutkinto-ohjelma

Kotkantie 1
90250 Oulu
Avoinna klo 9.00–14.00
Puh. 020 611 0210
opiskelijapalvelut.kotkantie@oamk.fi

Kontinkankaan kampus: Ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, Sosiaali-ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma, Terveyspalveluiden asiantuntijan ja uudistajan tutkinto-ohjelma

Kiviharjuntie 4
90220 Oulu
Avoinna klo 10.00–15.00
Puh. 020 611 0211
opiskelijapalvelut.sote@oamk.fi

Teuvo Pakkalan kadun kampus: Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen tutkinto-ohjelma

Teuvo Pakkalan katu 19
90130 Oulu
Avoinna ma-pe klo 9.00–11.00 ja 12.00–14.00
Puh. 020 611 0212 
opiskelijapalvelut.liike@oamk.fi