Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen


Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
» Tradenomi (ylempi AMK)

Työelämälähtöinen koulutuksemme syventää ammatillista osaamistasi ja asiantuntijuuttasi. Saat valmiuksia edetä urallasi esimiestehtäviin, syvempiin asiantuntijatehtäviin tai oman yrityksesi perustamiseen.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto tuottaa ylempää korkeakoulututkintoa vastaavan kelpoisuuden. Koulutus on työelämälähtöistä, ja se syventää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta. 

Koulutus rakentuu osaamisperusteisuudelle, jossa syvennytään erityisesti kolmeen osaamisteemaan:

  • johtamisosaaminen
  • tutkimus- ja kehittämisosaaminen
  • liiketoimintaosaaminen. 

Näistä osaamisteemoista rakennat osaamisesi kehittymistä ja urakehitystäsi palvelevan kokonaisuuden.

Koulutuksen keskeisinä sisältöalueina ovat:

  • strateginen johtaminen
  • liiketoimintaprosessit ja niiden mallintaminen 
  • kansainvälinen verkostoituva liiketoiminta
  • kehittämistyön menetelmät
  • henkilöstöjohtaminen
  • esimiestyö
  • yrittäjyys. 

Monialaisina yhteisinä opintoina tarjotaan strategia ja henkilöstöjohtamisen, palvelumuotoilun, projektin johtamisen, hankintaosaamisen, myynti- ja asiakasosaamisen, käyttäjälähtöisen kehittämisen sekä yrittäjyyden opintojaksot.

Koulutus kehittää valmiuksiasi vaativiin asiantuntijatehtäviin, esimiestehtäviin ja yrittäjänä toimimiseen. Opinnot antavat hyvät valmiudet työelämän kehittämistehtäviin.

Opiskelijakokemuksia

Artikkelikuva

Unelmien uralle

Outi Arontie pääsi Master-tutkinnon avulla uralle, jolle alun perin halusi.

Laajuus ja kesto

90 op

1-2,5 vuotta

Kampus

Teuvo Pakkalan kadun kampus
Teuvo Pakkalan katu 19
90130 Oulu