Ylemmän ammattikorkeakoulututkintojen opintojen rakenne

Teknologia-
liiketoiminta
60 op
Opinnäytetyö
30 op
Monialaiset opinnot
10 op
Tutkinto-
ohjelma-
kohtaiset
opinnot 20 op
Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen
90 op
Opinnäytetyö
30 op
Monialaiset opinnot
15 op
Tutkinto-
ohjelma-
kohtaiset
opinnot 45 op
Ensihoidon kehittäminen ja johtaminen
90 op
Opinnäytetyö
30 op
Monialaiset opinnot
10 op
Tutkinto-
ohjelma-
kohtaiset
opinnot 50 op
Terveyspalveluiden asiantuntija
ja uudistaja
90 op
Opinnäytetyö
30 op
Monialaiset opinnot
10-15 op
Tutkinto-
ohjelma-
kohtaiset
opinnot 45-50 op
Yrittäjyys ja liiketoiminta-
osaaminen
90 op
Opinnäytetyö
30 op
Monialaiset opinnot
15 op
Tutkinto-
ohjelma-
kohtaiset
opinnot 45 op
Maaseudun kehittäminen
60 op
Opinnäytetyö
30 op
Monialaiset opinnot
15 op
Tutkinto-
ohjelma-
kohtaiset
opinnot 15 op
Kulttuuri-
tuottaminen ja luova talous
60 op
Opinnäytetyö
30 op
Monialaiset opinnot
15 op
Tutkinto-
ohjelma-
kohtaiset
opinnot 15 op
Degree Programme in Education Entrepreneurship
60 cr
Master’s Thesis
30 cr
Degree-specific Studies
opinnot 30 cr