Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen

Taulukko: Tutkinto-ohjelman kuvaus
Tutkinto Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike Ensihoitaja (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Laajuus/kesto 90 op / 1–2,5 vuotta
Tutkinto-ohjelma Akuutti- ja ensihoidon kehittämisen ja johtamisen tutkinto-ohjelma
Aloituspaikat 16
Opetusjärjestelyt

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäiviä on noin yksi kuukaudessa ja niihin voit osallistua myös verkon välityksellä. Koulutuksessa on myös lähiopetusjaksoja, joihin osallistuminen määräytyy opintojaksovalintojen perusteella. Koulutuksessa keskeistä on käytännönläheinen, monialainen oppiminen. Opinnoissa painotetaan yhteistyötä työelämän toimijoiden kanssa sekä monialaisissa opiskelijaryhmissä tehtävää ryhmätyötä ja yhteistoiminnallisuutta.

Ylemmät korkeakouluopinnot edellyttävät sinulta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyotetta. Oamkin YAMK-tutkintojen yhteiset aloituspäivät ja lukuvuoden 2022-2023 lähiopetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Kampus Kontinkankaan kampus
Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu
Hakuaika 16.–30.3.2022 klo 15.00 
Koulutus alkaa Syksy 2022

Valintaperusteet

Pohjakoulutusvaatimus

Ensihoitaja (AMK), sairaanhoitaja (AMK) tai vastaava opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus hoitotason ensihoidon tai muiden päivystyksellisten palvelujen alueelta.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. 

Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna 16.7.2021 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2021 mennessä.

Huom! Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.

Valinnan pisteytys

Valintaperusteet Valintapisteet
Ennakkotehtävä 100 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Hakukohteeseen ei ole erillistä valintakoetta, vaan ennakkotehtävä korvaa sen. Esseemuotoisen ennakkotehtävän ohjeistus julkaistaan hakuajan alkuun mennessä tällä www-sivulla.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Jokainen ennakkotehtävän osio on suoritettava hyväksytysti. Tasapistetilanteessa hakijoiden hakutoivejärjestys ratkaisee.

Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun 6.4.2022 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävä hyväksytään vain tähän Oulun ammattikorkeakoulun hakukohteeseen.

Lisätietoja: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
P. 029 448 9002
hakijapalvelut@oamk.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Hoitoalat 1
050 5820073


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Tiimipäällikkö, Yliopettaja, Sosiaali- ja terveysalat, yhteiset
050 9135979